HeatStore B.V.
HeatStore B.V.

HeatStore B.V.

Werkvoorraad warmtepompen (ronde 1)

HeatStore B.V., onderdeel van HeatTransformers B.V., biedt je de mogelijkheid om te investeren in een 7,20% senior obligatielening met een looptijd van 3 jaar. De financiering wordt gebruikt voor het aankopen van warmtepompen en overige hardware om warmtepompen te installeren.

Totaal geïnvesteerd

€2.495.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€1.000.000
100%
Voortgang streefbedrag
€2.495.000
Rentevergoeding op jaarbasis
7,20%
Looptijd
36 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project gestart
Inschrijving start op
vrijdag 9 december 2022 om 10:00
Inschrijving sloot op
maandag 19 december 2022 om 10:16
HeatStore B.V.
HeatStore B.V.

Financiering van het werkkapitaal van de uitgevende instelling. Dit werkkapitaal wordt gebruikt voor het financieren van de werkvoorraad warmtepompen.


Adres

Touwslagersweg 17
3449HX Woerden

Stel je vraag E-mail de aanbieder

Over dit project

Voor de uitbreiding van de werkvoorraad warmtepompen geeft HeatStore B.V. een 7,20% senior obligatielening uit met een looptijd van 3 jaar. Deze werkvoorraad wordt afgenomen en geïnstalleerd door HeatTransformers bij haar klanten. HeatTransformers is het moederbedrijf van HeatStore B.V. De uit te geven obligatielening bedraagt €2.495.000 en heeft een looptijd van drie jaar. De rente op de obligatielening bedraagt 7,20% op jaarbasis gedurende de looptijd.

Over de aanbieder

HeatTransformers in eind 2018 opgericht en in een periode van vier jaar uitgegroeid tot de grootste aanbieder van (hybride) warmtepompen in Nederland. Zij vertegenwoordigd ongeveer 10% van alle installaties in Nederland van retrofit (hybride) warmtepompen in bestaande huizen. 

HeatTransformers heeft als om Europa gasvrijer te maken door zoveel mogelijk gas te besparen door middel van de verkoop en installatie van hybride en all-electric warmtepompen.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

HeatTransformers wil financiering aantrekken voor het vergroten van de voorraad warmtepompen. Afgelopen jaren verdubbeld de vraag naar warmtepompen jaarlijks. Als gevolg hiervan, kan het voorkomen dat er problemen ontstaan in de supply chain waardoor producenten minder warmtepompen leveren. Omdat HeatTransformers alleen installeert wat er ook daadwerkelijk op voorraad aanwezig is, is het niet beleverd krijgen een onwenselijke situatie. Om dit probleem te mitigeren, wil de onderneming een voorraad aanleggen, welke voldoende is voor 2-3 maanden. 

Voor de voorraad zal HeatTransformers een aparte SPV (Special Purpose Vehicle) oprichten (HeatStore B.V.). HeatStore zal de inkoop en opslag faciliteren. HeatTransformers koopt vervolgens in van HeatStore tegen een vooraf overeengekomen marge voor handeling en opslag.

Uitgevende instelling:

HeatStore B.V.

Obligatielening:

Minimaal €1.000.000 en maximaal €2.495.000.

Nominale waarde:

€500 per obligatie.

Inleg:

Minimaal €500 (één obligatie).

Rangorde: Senior obligatielening.
Rentevergoeding:

7,20% op jaarbasis.

Rentebetaling:

De verschuldigde rente wordt per kwartaal achteraf betaald.

Looptijd:

3 jaar.

Aflossing:

In één keer in zijn geheel aan het einde van de looptijd middels herfinanciering.

Zekerheden:

Het eerste pandrecht op alle activa, inclusief het gedeelte van de  werkvoorraad warmtepompen van de uitgevende instelling, welke is gefinancierd door deze obligatielening.

De uitgevende instelling draagt zorg dat gedurende de looptijd de som van de waarde van de werkvoorraad warmtepompen, het werkkapitaal en de liquide middelen van de uitgevende instelling in ieder geval 1,15 of hoger is dan de uitstaande lening (de ‘minimale dekkingsverplichting’).

Uitgevende instelling houdt liquide middelen in kas (Debt Service Reserve Account DSRA) ter hoogte van twee rentetermijnen.

Transactiekosten: Eenmalig 1,00% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €500,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 1,00% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€5,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €505,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 7,20% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in paragraaf 3.3.3 (schema van rente- en aflossingsbetalingen). Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €608,00 per obligatie ontvangen op een investering van €505,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 7,00%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

HeatTransformers heeft als om Europa gasvrijer te maken door zoveel mogelijk gas te besparen door middel van de verkoop en installatie van hybride en all-electric warmtepompen en om op deze manier actief bij te dragen aan de CO2 reductie en gasonafhankelijkheid van andere landen. Gemiddeld gezien bespaard een huishouden 60% aan aardgasverbruik na installatie van een hybride wartepomp en 80% besparing bij een all-electric warmtepomp. 

Terug naar boven

Risicofactoren

Risico's verbonden aan deze obligatielening

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico van waardedaling van de werkvoorraad warmtepompen 
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €2.495.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.
Terug naar boven

© Copyright 2022 HeatStore B.V., de uitgevende instelling van de senior obligatielening