Healthy Fridge Lease B.V.
Healthy Fridge Lease B.V.

Healthy Fridge Lease B.V.

Portefeuille fridges (ronde 2)

Healthy Fridge Lease B.V. biedt je de mogelijkheid om te investeren in een 8,00% senior obligatielening met een looptijd van 4 jaar. 

De inkomsten uit de uitgifte van de obligatielening zullen aangewend worden om de bestaande operationele en verhuurde 'Portefeuille Fridges Ronde 2' te herfinancieren.

De 'Portefeuille Fridges Ronde 2' is gefinancierd uit eigen middelen en middels de uit te geven obligatielening kan Healthy Fridge Lease B.V. 28 nieuwe fridges aanschaffen voor de verhuur.

Tot nu toe geïnvesteerd

€165.750

Nog maximaal 3 dagen en 11 uur om te investeren!

100%
Voortgang minimaal bedrag
€150.000
48%
Voortgang streefbedrag
€345.000
Rentevergoeding op jaarbasis
8,00%
Looptijd
48 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Minimum bereikt, gaat succesvol sluiten
Inschrijving start op
maandag 17 juni 2024 om 10:00
Inschrijving sluit uiterlijk op
woensdag 17 juli 2024 om 23:59
Investeer in dit project
Healthy Fridge Lease B.V.
Healthy Fridge Lease B.V.

Herfinancieren van de operationele en verhuurde 'Portefeuille Fridges Ronde 2' 


Adres

Helftheuvelweg 11
5222 AV 's-Hertogenbosch

Over dit project

Doel financiering Portefeuille Fridges Ronde 2
Middels de obligatielening wordt de 'Portefeuille Fridges Ronde 2' geherfinancierd. Dit betreffen 30 fridges die operationeel zijn: ze worden al verhuurd aan afnemers en genereren inkomsten. 

Middels de uit te geven obligatielening kan de uitgevende instelling 28 nieuwe fridges (€ 345.000 / ca. € 12.500 aanschafwaarde van 1 fridge) aanschaffen welke de komende maanden geplaatst kunnen worden bij nieuwe afnemers om de groei van de onderneming te kunnen versnellen. De vraag naar meer fridges wordt onderbouwd met een concrete pijplijn. Op die manier kan de uitgevende instelling haar portefeuille met fridges verder uitbreiden.

Update groeifinanciering ronde 1 (€ 250.000 uitgegeven op 22 juni 2023)
In juni 2023 heeft de uitgevende instelling succesvol groeifinanciering ronde 1 opgehaald via het platform van DuurzaamInvesteren.nl. Inmiddels zijn de eerste drie volledige kwartalen afgerond en blijkt dat:

 • Alle 30 fridges uit ronde 1 nog steeds bij dezelfde verhuurder staan;
 • De kosten lager uitvallen wat resulteert in een hogere EBITDA en een hogere DSCR dan vooraf geprognosticeerd;
 • De uitgevende instelling haar verplichtingen jegens obligatiehouders nakomt.

Over de aanbieder

Activiteiten
Slechte gewoontes sluipen er makkelijk in. Daarom heeft de Healthy Fridge-groep zich tot doel gesteld om knettervers en gezond eten makkelijker te maken dan fast food. En met name veel lekkerder. Recepten en snacks die uitblinken door mooie, smaakvolle ingrediënten en bijzondere combinaties. We houden van vers en onbewerkt. We werken samen met ambachtelijke producten, en producenten, uit eigen land. Waar mogelijk brengen wij onverkochte producten naar mensen, die geen gezond en goed eten kunnen kopen. En we zorgen ervoor dat onze verpakkingen worden gerecycled.

De Healthy Fridge
Onze producten zijn te vinden in de Healthy Fridge. De Healthy Fridge is eenvoudig in gebruik en stiekem razend slim. De gebruiker heeft 24/7 toegang tot een dagvers grab & go assortiment. Afrekenen doe je contactloos met je pinpas en gebruikte verpakkingen kunnen worden ingeleverd. De techniek verzorgt de rest, waardoor wij per locatie, per dag een geoptimaliseerd assortiment kunnen verzorgen. Makkelijk, 24/7 én lekker!

Aansprekende locaties
In haar jonge bestaan heeft het bedrijf aansprekende locaties aan zich weten te binden met de focus op:

 • Ziekenhuizen zoals: Rijnstate Ziekenhuis, Vincent van Gogh Zorg en UMC Maastricht;
 • Bedrijven zoals: Just Eat Takeaway, Omoda en Stadhuis Utrecht. 
Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

Obligatielening
Healthy Fridge Lease B.V. beoogt met de uitgifte van de senior obligatielening maximaal  € 345.000  op te halen. De obligatielening biedt een rente van 8,00% per jaar met een looptijd van 4 jaar. De obligatielening wordt gedurende de looptijd volledig op kwartaalbasis annuïtair afgelost.

Onvoorwaardelijke garantie
Fresh Vending Concepts B.V., de 100% moedermaatschappij, geeft een onvoorwaardelijke garantie af voor de rente en aflossingsverplichtingen van de obligatielening. 

Uitgevende instelling:

Healthy Fridge Lease B.V.

Obligatielening:

Minimaal €150.000 en maximaal €345.000

Nominale waarde: €250 per obligatie
Inleg: Minimaal €250 (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding: 8,00% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt per kwartaal achteraf betaald
Looptijd: 4 jaar
Aflossing:

Annuïtair per kwartaal

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

 • Eerste pandrecht op de Portefeuille Fridges Ronde 2 en de daar aan verbonden verhuurcontracten;
 • Onvoorwaardelijke garantie van Fresh Vending Concepts B.V., de moedermaatschappij van Healthy Fridge Lease B.V., voor al hetgeen de uitgevende instelling nu en in de toekomst aan haar obligatiehouders verschuldigd is of kan worden.
Transactiekosten: Eenmalig 1,80% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €250,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 1,80% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€4,50 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €254,50 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 8,00% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €294,60 per obligatie ontvangen op een investering van €254,50.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 7,29%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

Healthy Fridge heeft zich tot doel gesteld om knettervers en gezond eten makkelijker te maken dan fast food. Recepten en snacks die uitblinken door mooie, smaakvolle ingrediënten en bijzondere combinaties. Zij houden van vers en onbewerkt en werken samen met topproducenten uit eigen land waardoor de afstand tussen het land en je bord zo kort mogelijk is. Waar mogelijk brengen zij onverkochte producten naar mensen die geen gezond eten kunnen kopen en zorgen ervoor dat de verpakkingen worden gerecycled.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico van tegenvallende opbrengsten door bijvoorbeeld minder verhuurde fridges of tegenvallende verkopen;
 • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
 • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

 • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren.nl is in bezit van een MiFID- en een ECSPR-vergunning. De ECSPR geldt voor projecten tot en met €5.000.000 per project. De MiFID geldt voor alle projecten met een waarde van meer dan €5.000.000. Onder de MiFID regelgeving is het verplicht een door de AFM goedgekeurde prospectus te publiceren.

De uitgevende instelling van het project verklaart dat de totale waarde van vergelijkbare projecten in de afgelopen 12 maanden maximaal €345.000 bedraagt en daarmee lager is dan €5.000.000. Hiermee is de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren.

De uitgevende instelling is verplicht het blad met Essentiële Beleggingsinformatie (EBI) samen te stellen en te publiceren. De EBI is onderaan deze propositiepagina te downloaden.

Terug naar boven

© Copyright 2024 Healthy Fridge Lease B.V., de uitgevende instelling van de senior obligatielening