HalloStroom Markt & Klant B.V.
HalloStroom Markt & Klant B.V.

Hallostroom Markt & Klant B.V.

Groeifinanciering (ronde 1)

HalloStroom Markt & Klant B.V. biedt je de mogelijkheid om te investeren in een 5,00% senior obligatielening met een looptijd van 5 jaar.

Totaal geïnvesteerd

€2.000.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€1.000.000
100%
Voortgang streefbedrag
€2.000.000
Rentevergoeding op jaarbasis
5,00%
Looptijd
60 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project gestart
Inschrijving start op
donderdag 17 december 2020 om 10:00
Inschrijving sloot op
woensdag 30 december 2020 om 9:42
Hallostroom Markt & Klant B.V.
HalloStroom Markt & Klant B.V.

De groei van de organisatie.


Adres

Bouwmeesterplein 1
2801 BX Gouda

Over dit project

HalloStroom Markt & Klant B.V. (de uitgevende instelling) biedt je de mogelijkheid om in te schrijven op een senior obligatielening verbonden aan de groei van de onderneming met als doel de operationele processen te digitaliseren, te participeren in installatiepartners en te investeren in menselijk kapitaal of anderszinds voor de groeidoelstelling van de onderneming. De obligatielening heeft een looptijd van van 5 jaar en biedt een rente van 5,00%.

Over de aanbieder

HalloStroom helpt particuliere huiseigenaren met de overstap naar duurzame zonne-energie om zo simpel en snel te kunnen genieten van zelf opgewekte duurzame energie en lagere energielasten zonder hoge aanvangsinvesteringen.

Dit doet zij door, na een uitgebreid screeningproces, zonnestroomsystemen aan haar klanten te verhuren op basis van 10- of 15-jarige huurcontracten. Inmiddels heeft HalloStroom meer dan 10.000 huishoudens voorzien van voordelige duurzame energie

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

De uitgevende instelling, HalloStroom Markt & Klant B.V. is verantwoordelijk voor de werving van nieuwe klanten, het afsluiten van de huurcontracten, het (laten) uitvoeren van de installaties en ook voor de aftersales. Ze gaat haar interne organisatie zo inrichten dat het verder opschalen van de HalloStroom groep mogelijk wordt. Voor haar diensten ontvangt de uitgevende instelling een vergoeding van de HalloStroom zustermaatschappijen.

Om de rechten van obligatiehouders in geval van calamiteiten te waarborgen, verstrekt HalloStroom Duurzaam Beheer B.V. een onvoorwaardelijke garantie aan Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren voor al hetgeen de uitgevende instelling nu en in de toekomst aan obligatiehouders verschuldigd is of kan worden. De garantgever is de moedermaatschappij.

Uitgevende instelling:

HalloStroom Markt & Klant B.V.


Obligatielening: Minimaal €1.000.000 en maximaal €2.000.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie
Inleg: Minimaal €1.000 (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding: 5,00% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt achteraf betaald
Looptijd: 5 jaar
Aflossing:

Jaarlijkse aflossing op de rente- en aflossingsdatum vanaf het tweede jaar volgens het schema in paragraaf 3.3.5 (Overzicht rente- en aflossingsbetalingen) van het informatiememorandum.

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

  • Eerste recht van pand over alle activa van de uitgevende instelling, waaronder alle vorderingen op groepsmaatschappijen;
  • Onvoorwaardelijke garantie van HalloStroom Duurzaam Beheer B.V. voor al hetgeen de uitgevende instelling nu en in de toekomst aan obligatiehouders verschuldigd is of kan worden (de “garantie”).
Transactiekosten: Eenmalig 3,00% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €1.000,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 3,00% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€30,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €1.030,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 5,00% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €1.204,00 per obligatie ontvangen op een investering van €1.030,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 4,17%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

HalloStroom helpt particuliere huiseigenaren met de overstap naar duurzame zonne-energie om zo simpel en snel te kunnen genieten van zelf opgewekte duurzame energie en lagere energielasten zonder hoge aanvangsinvesteringen.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico van tegenvallende groei en/of inkomsten;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €2.000.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.
Terug naar boven

© Copyright 2020 Hallostroom Markt & Klant B.V., de uitgevende instelling van de senior obligatielening