HalloStroom Huur Zon XI B.V.
HalloStroom Huur Zon XI B.V.

HalloStroom Huur Zon XI B.V.

Portefeuille zonnestroomsystemen

Dit project is geheel afgelost
De beoogde €999.000 voor de exploitatie van 220 reeds verhuurde zonnestroomsystemen is succesvol gefinancierd.
DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder HalloStroom Huur Zon I B.V. met dit resultaat.

Totaal geïnvesteerd

€999.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€999.000
100%
Voortgang streefbedrag
€999.000
Rentevergoeding op jaarbasis
5,00%
Looptijd
12 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project afgelost
Inschrijving start op
donderdag 6 februari 2020 om 10:00
Inschrijving sloot op
donderdag 6 februari 2020 om 16:57
HalloStroom Huur Zon XI B.V.
HalloStroom Huur Zon XI B.V.

Aankoop en exploitatie van ca. 220 reeds verhuurde, maar nog te installeren, zonnestroomsystemen.


Adres

Bouwmeesterplein 1
2801 BX Gouda

Over dit project

Dit project is geheel afgelost
De beoogde €999.000 voor de exploitatie van 220 reeds verhuurde zonnestroomsystemen is succesvol gefinancierd.

Belangrijkste kenmerken

HalloStroom Huur Zon XI B.V. geeft een senior obligatielening uit gedekt door de inkomsten uit de exploitatie van de portefeuille van 220 reeds verhuurde zonnestroomsystemen.

Uitgevende instelling:

Hallostroom Huur Zon XI B.V.


Obligatielening: Minimaal €999.000 en maximaal €999.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie
Inleg: Minimaal €1.000 (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding: 5,00% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt achteraf betaald
Looptijd: 1 jaar
Aflossing:

Ineens aan het einde van de looptijd. 

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

  • Productgarantie op de zonnestroomsystemen gedurende de looptijd van het huurcontract;
  • Eerste pandrecht op alle (toekomstige) vorderingen;
  • Eerste pandrecht op de portefeuille zonnestroomsystemen;
  • Eerste pandrecht op de bankrekening(en) van de uitgevende instelling
Transactiekosten: Eenmalig 0,50% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €1.000,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 0,50% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€5,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €1.005,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 5,00% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €1.050,00 per obligatie ontvangen op een investering van €1.005,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 4,50%.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico van wanbetaling door klanten van de uitgevende instelling;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €999.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.
Terug naar boven

© Copyright 2020 HalloStroom Huur Zon XI B.V., de uitgevende instelling van de senior obligatielening