HalloStroom Huur Zon IX B.V.
HalloStroom Huur Zon IX B.V.

HalloStroom Huur Zon IX B.V.

Zonnestroomsystemen

De uitgevende instelling beoogt met de uitgifte van deze seniore obligatielening maximaal €2.000.000 op te halen voor de aankoop en exploitatie van een, in dit informatie memorandum beschreven portefeuille van ca. 441 reeds verhuurde, maar nog te installeren, zonnestroomsystemen.

Totaal geïnvesteerd

€2.000.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€1.000.000
100%
Voortgang streefbedrag
€2.000.000
Rentevergoeding op jaarbasis
5,00%
Looptijd
12 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project afgelost
Inschrijving start op
woensdag 30 oktober 2019 om 10:00
Inschrijving sloot op
woensdag 30 oktober 2019 om 14:56
HalloStroom Huur Zon IX B.V.
HalloStroom Huur Zon IX B.V.

Groei van de organisatie


Adres

Bouwmeesterplein 1,
2801 BX te Gouda

Stel je vraag E-mail de aanbieder

Over dit project

De renteverplichtingen aan obligatiehouders worden gedekt door de betalingen van klanten die een 10-jarig huurcontract zijn aangegaan. Om eventuele kredietrisico’s te mitigeren, heeft HalloStroom de volgende aanvullende maatregelen getroffen:
• Kredietscreening op klanten, op basis van kredietinformatie van Experian;
• Niet opzegbare contracten met een looptijd van 10 jaar met hoofdelijke aansprakelijkheid voor de huurders van Zonnestroomsystemen;
• Productgarantie van de Leveranciers ten aanzien van de zonnestroomsystemen gedurende de huurperiode.

Over de aanbieder

HalloStroom helpt particuliere huiseigenaren met de overstap naar duurzame zonne-energie om zo simpel en snel te kunnen genieten van zelf opgewekte duurzame energie en lagere energielasten zonder hoge aanvangsinvesteringen.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

De Obligatielening is niet achtergesteld aan een andere financiering. Om de rechten van obligatiehouders in geval van calamiteiten te waarborgen verstrekt de uitgevende instelling aan obligatiehouders een pandrecht op alle (toekomstige) vorderingen, een pandrecht op de portefeuille zonnestroomsystemen en een pandrecht op de bankrekeningen van de uitgevende instelling.

Uitgevende instelling:

HalloStroom Huur Zon IX BV

Obligatielening:

Minimaal €1.000.000 en maximaal €2.000.000

Nominale waarde:

1.000 per obligatie

Inleg: Minimaal (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding:

5,0% op jaarbasis

Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt achteraf betaald
Looptijd:

1 jaar

Aflossing:

Bullet

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

  • Productgarantie op de Zonnestroomsystemen gedurende de looptijd van het huurcontract;
  • Eerste pandrecht op alle (toekomstige) vorderingen;
  • Eerste pandrecht op de Portefeuille Zonnestroomsystemen;
  • Eerste pandrecht op de bankrekening(en) van de Uitgevende Instelling.
Transactiekosten:

Eenmalig 0,5% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving

Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €1.000 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 0.5% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€50 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €1.050 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 5,0% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €1.050 per obligatie ontvangen op een investering van €1.005.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 4,5%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

Zonnepanelen voor de verduurzaming van het energiesysteem.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico van wanbetaling door klanten van de Uitgevende Instelling;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.
Terug naar boven

© Copyright 2019 HalloStroom Huur Zon IX B.V., de uitgevende instelling van de senior obligatielening