HalloStroom Huur Zon IV B.V.
HalloStroom Huur Zon IV B.V.

HalloStroom Huur Zon IV B.V.

Portefeuille zonnestroomsystemen

HalloStroom Huur Zon IV B.V. beoogt met de uitgifte van een senior obligatielening €600.000 op te halen voor de aankoop en exploitatie van een portefeuille van ca. 134 reeds verhuurde zonnestroomsystemen. De obligatielening biedt een rente van 5,5% op jaarbasis met een looptijd van 2 jaar.

Totaal geïnvesteerd

€600.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€600.000
100%
Voortgang streefbedrag
€600.000
Rentevergoeding op jaarbasis
5,50%
Looptijd
24 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project afgelost
Inschrijving start op
maandag 25 september 2017 om 10:00
Inschrijving sloot op
maandag 25 september 2017 om 10:16
HalloStroom Huur Zon IV B.V.
HalloStroom Huur Zon IV B.V.

Financiering van de aankoop en exploitatie van de portefeuille zonnestroomsystemen


Adres

Zuidelijk Halfrond 1
2801DD Gouda

Over dit project

HalloStroom B.V. heeft voor de door de uitgevende instelling te financiering zonnestroomsystemen 10-jarige huurovereenkomsten afgesloten met particuliere huizenbezitters en heeft deze huurovereenkomsten reeds overgedragen aan de uitgevende instelling. De zonnestroomsystemen zullen door HalloStroom Duurzaam Installeren B.V. conform de planning de komende 8 weken worden geïnstalleerd en opgeleverd.


Over de aanbieder

HalloStroom verhuurt zonnestroomsystemen aan particuliere huiseigenaren en maakt daarmee de overstap naar duurzame zonne-energie toegankelijk voor een groot publiek. Dankzij de aangeboden huurpropositie krijgen onze klanten de voordelen van zelf opgewekte zonne-energie zonder daar vooraf een grote investering voor te hoeven doen.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

De obligatielening zal aan het einde van de looptijd ineens worden afgelost met een beoogde herfinanciering door een bancaire projectfinanciering met een langere looptijd. Op het moment van schrijven is HalloStroom hierover in gesprek met een aantal Nederlandse banken.

De obligatielening is niet achtergesteld aan een andere financiering.

Uitgevende instelling:

HalloStroom Huur Zon IV B.V.

Obligatielening: Minimaal €600.000 en maximaal €600.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie
Inleg: Minimaal €1.000 (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding: 5,50% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 2 jaar
Aflossing:
  • Ineens aan het einde van de looptijd;
  • Vanaf 12 maanden na ingangsdatum is, boetevrij, vervroegde aflossing van (een deel van) de obligatielening mogelijk;
  • Indien de uitgevende instelling (een deel van) de obligatielening binnen 12 maanden na ingangsdatum aflost dan betaalt zij aan obligatiehouders een boete van 0,7% over het vervroegd afgeloste bedrag.
Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

 • De Obligatielening is verbonden aan de exploitatie van verhuurde en operationele zonnestroomsystemen;
 • Productgarantie op de zonnestroomsystemen gedurende de looptijd van het huurcontract;
 • Pandrecht op alle huidige en toekomstige vorderingen van de uitgevende instelling;
 • Pandrecht op de portefeuille zonnestroomsystemen; en
 • Pandrecht op de bankrekeningen van uitgevende instelling.
Transactiekosten: Eenmalig 0,70% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €1.000,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 0,70% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€7,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €1.007,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 5,50% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €1.110,00 per obligatie ontvangen op een investering van €1.007,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 5,10%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

HalloStroom helpt particuliere huiseigenaren met de overstap naar duurzame zonne-energie om zo simpel en snel te kunnen genieten van zelf opgewekte duurzame energie en lagere energielasten zonder hoge aanvangsinvesteringen.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico van herfinanciering van de obligatielening;
 • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
 • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

 • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €600.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.
Terug naar boven

© Copyright 2017 HalloStroom Huur Zon IV B.V., de uitgevende instelling van de senior obligatielening