HalloStroom Huur Zon I B.V.
HalloStroom Huur Zon I B.V.

HalloStroom Huur Zon I B.V.

Portefeuille zonnestroomsystemen

Dit project is geheel afgelost
De beoogde €195.000 voor de exploitatie van reeds verhuurde zonnestroomsystemen is succesvol gefinancierd.
DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder HalloStroom Huur Zon I B.V. met dit resultaat

Totaal geïnvesteerd

€195.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€195.000
100%
Voortgang streefbedrag
€195.000
Rentevergoeding op jaarbasis
5,50%
Looptijd
120 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project afgelost
Inschrijving start op
dinsdag 2 mei 2017 om 10:00
Inschrijving sloot op
dinsdag 2 mei 2017 om 12:13
HalloStroom Huur Zon I B.V.
HalloStroom Huur Zon I B.V.

Financiering van de aankoop en exploitatie van de Portefeuille Zonnestroomsystemen


Adres

Bouwmeesterplein 1
2801 BX Gouda

Over dit project

Beschrijving

Dit project is geheel afgelost
De beoogde €195.000 voor de exploitatie van 40 reeds verhuurde zonnestroomsystemen is succesvol gefinancierd. DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder HalloStroom Huur Zon I B.V. met dit resultaat.

 

Beschrijving van het project
HalloStroom Huur Zon I B.V. geeft een niet achtergestelde obligatielening uit gedekt door de inkomsten uit de exploitatie van de portefeuille van 40 reeds verhuurde zonnestroomsystemen.

 

Kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling:       HalloStroom Huur Zon 1 B.V.
Hoofdsom:     €195.000
Nominale waarde:     €1.000 per obligatie
Aantal Obligaties:     195
Kenmerk lening: Geen achterstelling
Ingangsdatum: 10 mei 2017
Rente: 5,5% op jaarbasis, voor het eerst te betalen op 10 mei 2018
Transactiekosten: Eenmalig 3,0% (incl. BTW) van het geïnvesteerde bedrag
Effectief rendement: 4,9% gemiddeld per jaar, rekening houdend met transactiekosten
Looptijd: 120 maanden (10 jaar)
Aflossing: Annuïtair, gedurende de looptijd

 

Laatste update (22 september 2021)

  • HalloStroom heeft deze lening, samen met leningen uit andere SPV’s (1 t/m 7), op 9 augustus 2018 vervroegd afgelost. Op deze datum is de rente vanaf de meest recente rentebetaling tot 9 augustus 2018, en het openstaande bedrag van de lening aan investeerders overgemaakt.
  • Investeerders hebben op 3 augustus 2018 hierover bericht gehad van de uitgevende instelling.
  • Op 10 mei 2018 is de eerste rente- en aflossingsbetaling overgemaakt aan Obligatiehouders.
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default.

Heeft u vragen?

 

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico van wanbetaling door klanten van de uitgevende instelling;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €195.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.
Terug naar boven

© Copyright 2017 HalloStroom Huur Zon I B.V., de uitgevende instelling van de senior obligatielening