Greening Lease Projects 1 B.V.
Greening Lease Projects 1 B.V.

Greening Lease Projects 1 B.V.

Portefeuille Duurzame Energiesystemen (tranche 2)

Dit project is geheel afgelost
De beoogde €435.000 voor de exploitatie van 11 reeds duurzame energiesystemen is succesvol gefinancierd.
DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Greening Lease Projects 1 B.V. met dit resultaat.

Totaal geïnvesteerd

€435.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€250.000
100%
Voortgang streefbedrag
€435.000
Rentevergoeding op jaarbasis
5,25%
Looptijd
72 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project afgelost
Inschrijving start op
maandag 25 september 2017 om 10:00
Inschrijving sloot op
vrijdag 29 september 2017 om 12:29
Greening Lease Projects 1 B.V.
Greening Lease Projects 1 B.V.

Financiering van een deel van de installatie- en exploitatiekosten van een portefeuille van 11 duurzame energiesystemen en bijbehorende leasecontracten. 


Adres

Stadhouderskade 125hs
1074AV Amsterdam

Over dit project

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €435.000 voor de exploitatie van 11 duurzame energiesystemen is succesvol gefinancierd. DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Greening Lease Projects I B.V. met dit resultaat.

Over de aanbieder

Greening Lease Projects I B.V. geeft een niet achtergestelde obligatielening uit gedekt door de inkomsten uit de exploitatie van de portefeuille van 11 duurzame energiesystemen.

Terug naar boven

Duurzaamheid

Middels de obligatielening zijn 11 duurzame energiesystemen beschikbaar gesteld. 

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico van wanbetaling door klanten van de Uitgevende Instelling
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €435.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.
Terug naar boven

© Copyright 2017 Greening Lease Projects 1 B.V., de uitgevende instelling van de senior obligatielening