Greening Lease Projects 1 B.V.
Greening Lease Projects 1 B.V.

Greening Lease Projects 1 B.V.

Portefeuille Duurzame Energiesystemen

Dit project is geheel afgelost
De beoogde €220.000 voor de exploitatie van 13 reeds duurzame energiesystemen is succesvol gefinancierd.
DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Greening Lease Projects 1 B.V. met dit resultaat

Totaal geïnvesteerd

€485.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€220.000
100%
+120%
Voortgang streefbedrag
€220.000
Rentevergoeding op jaarbasis
5,50%
Looptijd
60 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project afgelost
Inschrijving start op
woensdag 31 mei 2017 om 10:00
Inschrijving sloot op
donderdag 10 augustus 2017 om 11:30
Greening Lease Projects 1 B.V.
Greening Lease Projects 1 B.V.

Financiering van de installatie en exploitatie van de Portefeuille Duurzame Energiesystemen


Adres

Stadhouderskade 125hs
1074AV Amsterdam

Over dit project

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €485.000 voor de exploitatie van 13 duurzame energiesystemen is succesvol gefinancierd. DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Greening Lease Projects I B.V. met dit resultaat.

 

Beschrijving van het project
Greening Lease Projects I B.V. geeft een niet achtergestelde obligatielening uit gedekt door de inkomsten uit de exploitatie van de portefeuille van 13 duurzame energiesystemen.

 

Kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling:       Greening Lease Projects I B.V.
Hoofdsom:     €485.000
Nominale waarde:     €1.000 per obligatie
Aantal obligaties:     485
Kenmerk lening: Geen achterstelling
Ingangsdatum: 15 juni 2017
Rente: 5,5% op jaarbasis, voor het eerst te betalen op 15 september 2017
Transactiekosten: Eenmalig 2,0% (incl. BTW) van het geïnvesteerde bedrag
Effectief rendement: 4,7% gemiddeld per jaar, rekening houdend met transactiekosten
Looptijd: 60 maanden (5 jaar)
Aflossing: Annuïtair, gedurende de looptijd

 

Laatste update (25 oktober 2021)

  • De eerstvolgende rente- en aflossingsbetaling staat gepland voor 15 december 2021.
  • Op 15 september 2021 is de zeventiende rente- en aflossingsbetaling overgemaakt aan obligatiehouders.
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default.

 

Heeft u vragen?

 

Duurzaamheid

Projecten die financieel rendabel zijn, die CO2-uitstoot verminderen, een positieve bijdrage leveren aan de
werkgelegenheid in ons land én ons minder afhankelijk maken van import van energie of oppompen van gas uit de Groningse bodem.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico van wanbetaling door klanten van de Uitgevende Instelling;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €220.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.
Terug naar boven

© Copyright 2017 Greening Lease Projects 1 B.V., de uitgevende instelling van de senior obligatielening