Green Energy Ghana B.V.
Green Energy Ghana B.V.

Green Energy Ghana B.V.

Afvalwaterzuiveringinstallatie en compostinstallatie

Investeer nu, ontvang 8,0% rente en draag bij aan een beter, schoner en duurzamer Ghana! 

Green Energy Ghana B.V. bied je de mogelijkheid om te investeren in een senior obligatielening met een looptijd van 4,5 jaar (18 maanden).  

De obligatielening wordt gebruikt voor o.a. de aanschafkosten van afvalwaterzuiveringsinstallatie en  het opschalen van de compostinstallatie. 

Totaal geïnvesteerd

€2.487.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€1.100.000
100%
Voortgang streefbedrag
€2.487.000
Rentevergoeding op jaarbasis
8,00%
Looptijd
54 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project gestart
Inschrijving start op
vrijdag 12 augustus 2022 om 10:00
Inschrijving sloot op
woensdag 19 oktober 2022 om 14:33
Green Energy Ghana B.V.
Green Energy Ghana B.V.

Het financieren van de (af)bouw van een een afvalwaterzuiveringsinstallatie (€ 2.650.000), het opschalen van de compostinstallatie (€ 400.000), werkkapitaal tijdens de opstartfase (€ 400.000) en financierings- en rentekosten voor het eerste jaar van de looptijd (€ 400.000).


Adres

Stationsweg 73 B
6711PL EDE

Stel je vraag E-mail de aanbieder

Over dit project

Green Energy Ghana B.V., de uitgevende instelling (hierna kortweg GEG), is een Nederlandse onderneming die in Ghana (Eastern Region, gemeente Nsawam) zorgdraagt voor het inzamelen en verwerken van afvalwater (fecaal water) en organisch afval en daaruit organische compost en irrigatiewater produceert. De belangrijkste bron van inkomsten is de verkoop van compost. Daarnaast ontvangt GEG inkomsten uit SaniStops (toiletbezoeken) en tippings fees (de inzameling van afvalwater).

Over de aanbieder

De inkomsten van de obligatielening worden aangewend voor de volgende investeringen:

 • Bouw van de afvalwaterzuiveringsinstallatie ter hoogte van 2.650.000;
 • Opschalen van de compostinstallatie ter hoogte van 400.000;
 • Werkkapitaal tijdens de opstartfase ter hoogte van 400.000;
 • Voorfinancieren van de financierings- en rentekosten ter hoogte van € 400.000.
Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

De uit te geven obligatielening heeft een nominale waarde van maximaal € 3.850.000 en biedt een rente van 8,00% op jaarbasis met een looptijd van 4,5 jaar (18 kwartalen). De obligatielening zal gedurende de looptijd geheel afgelost worden middels een lineair schema op kwartaalbasis, rekening houdend met een aflossingsvrije periode van 4 kwartalen na uitgifte.

Uitgevende instelling:

Green Energy Ghana B.V.

Obligatielening:

Minimaal €1.100.000 en maximaal € 2.487.000

Nominale waarde:

€ 1.000 per obligatie

Inleg:

Minimaal € 1.000 (één obligatie)

Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding:

8,00% op jaarbasis

Rentebetaling:

De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald

Looptijd:

4,5 jaar

Aflossing:

De obligatielening zal gedurende de looptijd geheel afgelost worden middels een lineair schema op kwartaalbasis, rekening houdend met een aflossingsvrije periode van 4 kwartalen na uitgifte. Vervroegde aflossing van de obligatielening is ten allen tijde mogelijk.

Zekerheden:
 • Eerste pandrecht op de aandelen, vorderingen en activa inclusief de voorraad van de uitgevende instelling;
 • Er wordt een onvoorwaardelijke garantie afgegeven door Winny Hoffmann Beheer B.V.
Transactiekosten:

Eenmalig 2,0% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving.

Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor € 1.000,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 2,00% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€ 20,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver € 1.020,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 8,00% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in paragraaf 3.3.3 (schema van rente- en aflossingsbetalingen). Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €1.280,00 per obligatie ontvangen op een investering van € 1.020,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 7,41%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

De installatie produceert compost en irrigatiewater als belangrijkste producten. Door het gebruik van compost wordt de productie van gewassen aanmerkelijk beter. Boeren hoeven geen geïmporteerde kunstmest te kopen. Irrigatiewater kan voor lokale landbouwproductie worden gebruikt. Water uit het bio bassin kan worden gebruikt voor viskweek. De installatie produceert ook zijn eigen biogas, dat wordt omgezet in elektriciteit, om de installatie zelfvoorzienend te maken. 

De waste-to-wealth keten voegt vitale waarde toe aan verschillende bedrijven (boeren, transporteurs, andere). Hun inkomen zal toenemen, waardoor ze hun activiteiten kunnen uitbreiden of verbeteren. Dit straalt uit naar de lokale bevolking in termen van meer economische bedrijvigheid, verbeterde volksgezondheid en een meer duurzaam milieu.  

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico’s verbonden aan een vertraagde levering en bouw en/of hogere kosten van de afvalwaterzuiveringsinstallatie en de compostproductie;
 • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
 • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

 • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina?
Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €4.200.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.

Terug naar boven

© Copyright 2022 Green Energy Ghana B.V., de uitgevende instelling van de senior obligatielening