Goodroll B.V.
Goodroll B.V.

Goodroll B.V.

Groeifinanciering Goodroll B.V.

Goodroll B.V., beoogt de obligatielening van €750.000 uit te geven om groei van haar onderneming te financieren en anderzijds bestaande financiering af te lossen. De uit te geven obligatielening biedt een rente van 6,5% op jaarbasis met een looptijd van 3 jaar. 

Totaal geïnvesteerd

€750.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€500.000
100%
Voortgang streefbedrag
€750.000
Rentevergoeding op jaarbasis
6,50%
Looptijd
36 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project gestart
Inschrijving start op
maandag 14 februari 2022 om 10:00
Inschrijving sloot op
dinsdag 15 februari 2022 om 9:56
Goodroll B.V.
Goodroll B.V.

Groeifinanciering en werkkapitaal voor Goodroll B.V


Adres

Flevolaan 60 b
1382JZ Weesp

Stel je vraag E-mail de aanbieder

Over dit project

De tot op heden gedane (bedrijfs)ontwikkelingen zijn gefinancierd met eigen vermogen (meer dan €300.000), een aantal investeerders en een aantal leningen bij overige financiële instellingen (totaal ruim €800.000). De uitgevende instelling beoogt met de uitgifte van de obligatielening van €750.000 het bedrijf verder te kunnen laten groeien (€550.000) en deels om bestaande leningen (€200.000) af te lossen.

Over de aanbieder

The Good Roll is een bedrijf met een maatschappelijke doelstelling en heeft ook een winstoogmerk. Haar missie
is simpel: veilige en schone toiletten voor iedereen! Om dit te bewerkstelligen verkoopt zij 100% gerecycled
toiletpapier en gebruikt zij 50% van haar nettowinst voor de bouw van toiletten in diverse landen in Afrika.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

De obligatielening zal gedurende de looptijd geheel afgelost worden middels een lineair schema op kwartaalbasis,
rekening houdend met een aflossingsvrije periode van 2 kwartelen na uitgifte. 

Obligatiehouders kunnen aan het einde van de looptijd nog in aanmerking komen voor een éénmalige bonusrente van €50 per obligatie onder de voorwaarde dat de geprognotiseerde omzet van €15 miljoen voor het boekjaar 2024 wordt behaald.

Uitgevende instelling:

Goodroll B.V.

Obligatielening: Minimaal €500.000 en maximaal €750.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie
Inleg: Minimaal €1.000 (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding: 6,50% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt per kwartaal achteraf betaald
Looptijd: 3 jaar
Aflossing:

Per kwartaal (met een grace-period van 2 kwartalen)

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

  • Eerste pandrecht op de aandelen, vorderingen en activa inclusief de voorraad van de Uitgevende Instelling.
Transactiekosten: Eenmalig 2,00% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €1.000,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 2,00% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€20,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €1.020,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 6,50% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €1.121,88 per obligatie ontvangen op een investering van €1.020,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 5,50%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

The Good Roll heeft als missie: veilige en schone toiletten voor iedereen! Om dit te bewerkstelligen verkoopt zij 100% gerecycled toiletpapier en gebruikt zij 50% van haar nettowinst voor de bouw van toiletten in diverse landen in Afrika.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico van lagere inkomsten door tegenvallende verkopen;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €750.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.
Terug naar boven

© Copyright 2022 Goodroll B.V., de uitgevende instelling van de senior obligatielening