Geova Weihoek B.V.
Geova Weihoek B.V.

Geova Weihoek B.V.

De Zonneweihoek

Geova Weihoek B.V. is voornemens de obligatielening uit te geven om maximaal €300.000 op te halen om een deel van de bouwkosten van de Zonneweihoek te financieren.

De obligatielening biedt een rente van 5,0% op jaarbasis. Gedurende de looptijd (15 jaar) wordt de obligatielening op basis van een annuïtair schema afgelost. 


Totaal geïnvesteerd

€300.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€50.000
100%
Voortgang streefbedrag
€300.000
Rentevergoeding op jaarbasis
5,00%
Looptijd
180 maanden
Type financieel product
Junior obligatielening
Status
Project gestart
Inschrijving start op
dinsdag 9 juni 2020 om 10:00
Inschrijving sloot op
maandag 22 juni 2020 om 13:55
Geova Weihoek B.V.
Geova Weihoek B.V.

Financiering van een deel van de bouwkosten van de Zonneweihoek


Adres

Eerste Straatje van Best 5
5211 XH 's-Hertogenbosch

Stel je vraag E-mail de aanbieder

Over dit project

De zonneweihoek wordt najaar 2020 gerealiseerd langs snelweg A58 ter hoogte van de wijk De Weihoek in Roo-sendaal. Het gaat om vier kadastrale percelen die samen ongeveer 4,5 hectare omvatten. In totaal worden op deze percelen in totaal ca. 13.920 zonnepanelen geplaatst, met een totaal opgesteld piekvermogen van 6,1 Megawatt (MW). Jaarlijks zal de zonneweihoek ongeveer 5,2 miljoen kWh opbrengen, overeenkomend met het huidig stroomverbruik van ongeveer 2.000 huishoudens. De levensduur van het project bedraagt maximaal 25 jaar.

Over de aanbieder

De zonneakker bij de Weihoek, hierna aangeduid als de zonneweihoek, is een initiatief van diverse lokaal betrok-kenen uit Roosendaal en Odura advies en projecten B.V. uit ’s-Hertogenbosch (hierna Odura).

Odura zet zich in voor versnelling van de energietransitie. Dit gebeurt in de vorm van advies maar ook door zelf duurzame-energieprojecten te realiseren.

Odura combineert bij de ontwikkeling van duurzame-energieprojecten een professionele aanpak met een sociale component.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

Obligatiehouders jaarlijks een vaste som aan rente en aflossing ontvangen. De rentebetalingen en aflossingen worden betaald uit de operationele opbrengsten van de zonneweihoek. 

Uitgevende instelling:

Geova Weihoek B.V.

Obligatielening: Minimaal €50.000 en maximaal €300.000
Nominale waarde: €500 per obligatie
Inleg: Minimaal €500 (één obligatie)
Rangorde: Junior obligatielening
Rentevergoeding: 5,00% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 15 jaar
Aflossing:

Geheel, gedurende de looptijd op basis van een annuïtair schema

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt geen zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders.

Transactiekosten: Eenmalig 3,00% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €500,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 3,00% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€15,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €515,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 5,00% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €722,57 per obligatie ontvangen op een investering van €515,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 4,57%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

De initiatiefnemers van de zonneweihoek vinden het belangrijk dat een zonnepark maatschappelijke meerwaarde met zich meebrengt. In het geval van de zonneweihoek is deze sociale component o.a. vormgegeven door een participatieplan.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico van tegenvallende zoninstraling.
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €300.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.
Terug naar boven

© Copyright 2020 Geova Weihoek B.V., de uitgevende instelling van de junior obligatielening