Geova Weihoek B.V.
Geova Weihoek B.V.

Geova Weihoek B.V.

De Zonneweihoek

Geova Weihoek B.V. is voornemens de obligatielening uit te geven om maximaal €300.000 op te halen om een deel van de bouwkosten van de Zonneweihoek te financieren.

De obligatielening biedt een rente van 5,0% op jaarbasis. Gedurende de looptijd (15 jaar) wordt de obligatielening op basis van een annuïtair schema afgelost. 


Van streefbedrag geïnvesteerd
100%
Geïnvesteerd bedrag
€300.000
Streefbedrag
€300.000
Minimaal op te halen
€50.000
Rentevergoeding op jaarbasis
5,00%
Looptijd
180 maanden
Type financieel product
Junior obligatielening
Status
Succesvol gesloten, project (ge)start
Inschrijving start op
dinsdag 9 juni 2020 om 10:00
Inschrijving sluit op
maandag 22 juni 2020 om 10:00
Geova Weihoek B.V.
Geova Weihoek B.V.

Adres

Eerste Straatje van Best 5

5211 XH 's-Hertogenbosch

Stel je vraag E-mail de aanbieder

Over dit project

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten

De beoogde €300.000 voor de financiering van een deel van de bouwkosten en de exploitatie van zonnepark de Zonneweihoek is succesvol gefinancierd.
DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Geova Weihoek B.V. met dit resultaat.

 

Beschrijving van het project

Geova Weihoek B.V. geeft een obligatielening uit gedekt door de maandelijkse inkomsten uit hoofde van de verkoop van de opgewekte zonne-energie, de bijbehorende Garanties van Oorsprong (GvOs) aan Vandebron Energie B.V. en inkomsten uit de SDE+ subsidie. De obligatielening is verbonden aan de exploitatie van zonnepark de Zonneweihoek.

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Geova Weihoek B.V.
Hoofdsom: €300.000
Nominale waarde: €500 per obligatie
Kenmerken: Achtergesteld aan de projectfinanciering
Ingangsdatum  01 juli 2020
Rentevergoeding: 5,0% per jaar, gedurende de looptijd van de obligatie
Rentebetaling: Jaarlijks
Looptijd: 180 maanden (15 jaar)
Aflossing: Gedurende de looptijd op basis van een annuïtair schema
Transactiekosten: Geen transactiekosten voor omwonenden
3,0% transactiekosten (incl. btw) voor overige Inschrijvers.

 

Laatste update (25 oktober 2021)

 • De tweede rente- en aflossingsbetaling staat gepland voor 1 juli 2022.
 • Op 1 juli 2021 is de eerste rente- en aflossingsbetaling overgemaakt aan obligatiehouders.
 • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default.
   

Heeft u vragen?

Over de aanbieder

De zonneakker bij de Weihoek, hierna aangeduid als de Zonneweihoek, is een initiatief van diverse lokaal betrok-kenen uit Roosendaal en Odura advies en projecten B.V. uit ’s-Hertogenbosch (hierna Odura).

Odura zet zich in voor versnelling van de energietransitie. Dit gebeurt in de vorm van advies maar ook door zelf duurzame-energieprojecten te realiseren.

Odura combineert bij de ontwikkeling van duurzame-energieprojecten een professionele aanpak met een sociale component.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

Obligatiehouders jaarlijks een vaste som aan rente en aflossing ontvangen. De rentebetalingen en aflossingen worden betaald uit de operationele opbrengsten van de Zonneweihoek. 

Uitgevende instelling

Geova Weihoek B.V.

Obligatielening Minimaal €50.000 en maximaal €300.000
Nominale waarde €500 per obligatie
Inleg Minimaal €500 (één obligatie)
Rangorde Junior obligatielening
Rentevergoeding 5,00% op jaarbasis
Rentebetaling De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald
Looptijd 15 jaar
Zekerheden

De uitgevende instelling verstrekt geen zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders.

Transactiekosten Eenmalig 3,00% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €500,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 3,00% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€15,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €515,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 5,00% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €722,57 per obligatie ontvangen op een investering van €515,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 4,57%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

De initiatiefnemers van de Zonneweihoek vinden het belangrijk dat een zonnepark maatschappelijke meerwaarde met zich meebrengt. In het geval van de Zonneweihoek is deze sociale component o.a. vormgegeven door een participatieplan.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico van tegenvallende zoninstraling.
 • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
 • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

 • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €300.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.
Terug naar boven

© Copyright 2020 Geova Weihoek B.V., de uitgevende instelling van de junior obligatielening