Free Eternit 5 SRL Unipersonale
Free Eternit 5 SRL Unipersonale

Free Eternit 5 SRL Unipersonale

Zonnestroomsysteem

De uitgevende instelling beoogt met de uitgifte van deze senior obligatielening maximaal €312.000 op te halen. De obligatielening zal worden gebruikt ter financiering van de vervanging van de oude zonnepanelen, de omvormers en de bekabeling van het zonnestroomsysteem, het betalen van een openstaande rekening van €44.000 aan de dak-eigenaar en het recyclen van de oude zonnepanelen. Met de vervanging van de zonnepanelen van het zonnestroomsysteem is een investering van ca. €312.000 gemoeid.

Totaal geïnvesteerd

€312.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€312.000
100%
Voortgang streefbedrag
€312.000
Rentevergoeding op jaarbasis
6,00%
Looptijd
48 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project gestart
Inschrijving start op
maandag 25 april 2022 om 10:00
Inschrijving sloot op
maandag 20 juni 2022 om 13:53
Free Eternit 5 SRL Unipersonale
Free Eternit 5 SRL Unipersonale

Financiering van de vervanging van de oude zonnepanelen van het zonnestroomsysteem, het betalen van een openstaande rekening van €44.000 aan de dak-eigenaar en het recyclen van de oude zonnepanelen.


Adres

Roma Viale della Tecnica 205 CAP 00144

Stel je vraag E-mail de aanbieder

Over dit project

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €312.000 verbonden aan de installatie en exploitatie van een zonnestroomsysteem is succesvol gefinancierd.

DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Eternit Free 5 SRL Unipersonale met dit resultaat. 

Over de aanbieder

Free Eternit 5 SRL Unipersonale, is opgericht als exploitatiemaatschappij van Hanergy en is een dochteronderneming van de Europese tak van Hanergy, Hanergy Holding (Europe) Coöperatief U.A. Hanergy heeft in 2013 twee zonnestroomsystemen ontwikkeld en geïnstalleerd op de daken van een cementfabriek in L’Aquila, Italië, met het doel om een showcase en demo-installatie voor de toenmalige a-Si technologie te creëren. Een van deze twee zonnestroomsystemen is in eigendom van en wordt geëxploiteerd door de uitgevende instelling.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

De obligatielening biedt een rente van 5,00% per jaar met een looptijd van 4 jaar (48 maanden). De obligatielening zal gedurende de looptijd geheel afgelost worden uit de inkomsten van het zonnestroomsysteem. Bovendien bestaat er voor obligatiehouders de optionele mogelijkheid om de door de uitgevende instelling reeds in Italië betaalde bronbelasting van 10% van de Nederlandse belastingdienst terug te vragen, wat dus een equivalente additionele rente van 0,5% kan opleveren (afhankelijk van de fiscale situatie van de obligatiehouder). 

Uitgevende instelling:

Free Eternit 5 SRL Unipersonale

Obligatielening: Minimaal €312.000 en maximaal €312.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie
Inleg: Minimaal €1.000 (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding: 6,00% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 4 jaar
Aflossing:

De obligatielening wordt geheel afgelost gedurende de looptijd uit de inkomsten van het zonnestroomsysteem volgens het schema opgenomen in het informatiememorandum.

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

  • Eerste pandrecht op de aandelen van de uitgevende instelling.

Het vestigen van de zekerheden in Italië zal vanwege lokale procedures enkele maanden in beslag nemen. De uitgevende instelling zal zo snel als mogelijk de zekerheden vestigen en obligatiehouders na vestiging daarvan op de hoogte stellen.

Transactiekosten: Eenmalig 1,50% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €1.000,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 1,50% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€15,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €1.015,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 6,00% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €1.150,00 per obligatie ontvangen op een investering van €1.015,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 4,50%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

In totaal is er meer dan 100 MW aan door Hanergy geproduceerde zonnepanelen in China geïnstalleerd, en daarbuiten nog kleinere hoeveelheden verspreid over de wereld. In Europa heeft Hanergy zo’n 4.000 (voornamelijk particuliere) installaties geïnstalleerd in de periode van 2012-2015. Vanaf 2015 is de focus gelegd op het ontwikkelen van grootschalige zonnestroomprojecten welke na ontwikkeling doorverkocht worden aan EPC partners.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico’s verbonden aan de installatie van de nieuwe zonnepanelen
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €320.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.

Terug naar boven

© Copyright 2022 Free Eternit 5 SRL Unipersonale, de uitgevende instelling van de senior obligatielening