FP Lux VB Solar Netherlands Plegt-Vos B.V.
FP Lux VB Solar Netherlands Plegt-Vos B.V.

FP Lux VB Solar Netherlands Plegt-Vos B.V.

Zonnepark Kloosterhaar

Met uitgifte van de obligatielening biedt de uitgevende instelling de mogelijkheid aan omwonenden en andere particulieren om te investeren in de exploitatie van het zonnepark. Eveneens wordt met de uitgifte van de obligatielening wordt een deel van de investeringskosten in het zonnepark gefinancierd.

Totaal geïnvesteerd

€121.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€100.000
100%
Voortgang streefbedrag
€121.000
Rentevergoeding op jaarbasis
3,50%
Looptijd
175 maanden
Type financieel product
Junior obligatielening
Status
Project gestart
Inschrijving start op
woensdag 26 mei 2021 om 10:00
Inschrijving sloot op
maandag 21 juni 2021 om 10:45
FP Lux VB Solar Netherlands Plegt-Vos B.V.
FP Lux VB Solar Netherlands Plegt-Vos B.V.

financiering van een deel van de investeringskosten voor het drijvende Zonnepark Kloosterhaar


Adres

De Ynfeart 7-400
8447 GM Heerenveen

Stel je vraag E-mail de aanbieder

Over dit project

De uitgevende instelling, FP Lux VB Solar Netherlands Plegt-Vos B.V., geeft de obligatielening uit om een deel van de investeringskosten voor het drijvende Zonnepark Kloosterhaar te financieren. Met de bouw van het Zonnepark is in totaal een investering van ca. €16,7 miljoen gemoeid

Over de aanbieder

Zonnepark Kloosterhaar is ontwikkeld en geïnstalleerd door Groenleven. GroenLeven maakt zich oprecht zorgen over klimaatverandering. Daarom werkt GroenLeven elke dag gepassioneerd aan haar missie: de wereld voorzien van schone energie. Dit doet GroenLeven niet alleen. Samen met overheden, netbeheerders, bedrijven, het onderwijs en innovatieve ondernemers creëert GroenLeven zonne-energiebronnen op daken, kassen, parkeerplaatsen, vuilstorten, industrieterreinen en water. ‘Dubbelfunctie’ noemt zij dat. Zo geven deze plekken duurzame energie terug aan de wereld en neemt GroenLeven haar verantwoordelijkheid voor de komende generaties

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

De uit te geven Obligatielening biedt een Rente van 3,5% op jaarbasis met een Looptijd van ca. veertien (14) jaar en elf (11) maanden jaar. De Obligatielening wordt gedurende de Looptijd geheel afgelost uit de kasstromen van de uitgevende instelling.

Uitgevende instelling:

P Lux VB Solar Netherlands Plegt-Vos B.V.

Obligatielening:

Minimaal €100.000 en maximaal €785.000

Nominale waarde:

500 per obligatie

Inleg: Minimaal (één obligatie)
Rangorde: Junior obligatielening
Rentevergoeding:

3,5 % op jaarbasis

Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt achteraf betaald
Looptijd:

14 jaar en 11 maanden

Aflossing:

De Obligatielening wordt geheel afgelost gedurende de Looptijd op basis van een lineair schema. 

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

  • Geen
Transactiekosten:

Geen

Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €500,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde geen transactiekosten. In totaal betaalt de inschrijver €500,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 3,5% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €638,60 per obligatie ontvangen op een investering van €500,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 3,5%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

Realiseren van zonnestroom als hernieuwbare energiebron

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico’s verbonden aan de externe financiering van het Zonnepark;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.
Terug naar boven

© Copyright 2021 FP Lux VB Solar Netherlands Plegt-Vos B.V., de uitgevende instelling van de junior obligatielening