FP Lux REIO PV Netherlands Exloo B.V.
FP Lux REIO PV Netherlands Exloo B.V.

FP Lux REIO PV Netherlands Exloo B.V.

Zonnepark Exloo

FP Lux Reio PV Netherlands Exloo B.V. biedt je de mogelijkheid om te investeren in een 4,50% junior obligatielening met een looptijd van 6 jaar en 10 maanden ter invulling van de burgerparticipatie, en zo de financiering van het zonnepark Exloo te faciliteren.

Totaal geïnvesteerd

€1.000.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€100.000
100%
Voortgang streefbedrag
€1.000.000
Rentevergoeding op jaarbasis
4,50%
Looptijd
82 maanden
Type financieel product
Junior obligatielening
Status
Project gestart
Inschrijving start op
maandag 14 maart 2022 om 10:00
Inschrijving sloot op
maandag 21 maart 2022 om 14:40
FP Lux REIO PV Netherlands Exloo B.V.
FP Lux REIO PV Netherlands Exloo B.V.

herfinanciering van een deel van de investeringskosten van Zonnepark Exloo


Adres

Van Boshuizenstraat 12, Kamer 1.25
1083BA Amsterdam

Over dit project

Binnen de uitgevende instelling (Zonnepark FP Lux REIO PV Netherlands Exloo B.V.) is een zonnepark in de regio Exloo gerealiseerd (het ‘Zonnepark’) dat sinds 11 februari 2022 operationeel is. Samen met de gemeente Borger-Odoorn is er veel aandacht besteed aan de landschappelijke inpassing van het zonnepark. Het zonnepark is omzoomd door een sloot en wal. Bovendien is een groot deel van het zonnepark ingezaaid met een kruidenrijk mengsel. Daarnaast zijn er nog 5 bijenhotels geplaatst op het terrein.

Over de aanbieder

De uitgevende instelling heeft in samenwerking met GroenLeven het Zonnepark ontwikkeld. GroenLeven heeft, als marktleider in grootschalige zonne-energie in Nederland, al meer dan 800 grootschalige zonnedaken, onder andere in samenwerking met FrieslandCampina en Agrifirm, en 40 zonneparken gerealiseerd. Samen met over-heden, netbeheerders, bedrijven, het onderwijs en innovatieve ondernemers creëert GroenLeven zonne-ener-giebronnen op daken, kassen, parkeerplaatsen, vuilstorten, industrieterreinen, ongeschikte landbouwgrond en water. ‘Dubbelfunctie’ noemen we dat. Zo geven deze plekken duurzame energie terug aan de wereld en neemt GroenLeven haar verantwoordelijkheid voor de komende generaties

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

De uitgevende instelling beoogd middels de uitgifte van de Obligatielening een deel van de investeringskosten in het zonnepark te herfinancieren. De uit te geven obligatielening biedt een Rente van 4,50% op jaarbasis met een looptijd van ca. 6 jaar en 10 maanden.

Uitgevende instelling:

FP Lux REIO PV Netherlands Exloo B.V.

Obligatielening: Minimaal €100.000 en maximaal €1.000.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie
Inleg: Minimaal €1.000 (één obligatie)
Rangorde: Junior obligatielening
Rentevergoeding: 4,50% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 6,83 jaar
Aflossing:

Lineair schema gedurende de looptijd van de obligatielening

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt geen zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders.

Transactiekosten: Eenmalig 0,00% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €1.000,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 0,00% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€0,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €1.000,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 4,50% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €1.172,50 per obligatie ontvangen op een investering van €1.000,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 4,50%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

Het Zonnepark, bestaande uit 136.512 zonnepanelen, zal gedurende een periode van 25 jaar geëxploiteerd worden en naar verwachting ca. 59 GWh duurzame elektriciteit per jaar opwekken. Dit is genoeg om jaarlijks in de behoefte van ca. 21.000 huishoudens te voldoen. Het zonnepark is gerealiseerd op ‘natte’ landbouwgrond en is een initiatief van een groep lokale agrari-ers.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico's verbonden aan de uitgevende instelling en haar onderneming;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €1.000.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.
Terug naar boven

© Copyright 2022 FP Lux REIO PV Netherlands Exloo B.V., de uitgevende instelling van de junior obligatielening