EST-Floattech B.V.
EST-Floattech B.V.

EST-Floattech B.V.

Werkkapitaalfinanciering

EST-Floattech B.V. beoogt een 6,0% achtergestelde obligatielening met een looptijd ca. 4 jaar uit te geven om het werkkapitaal en de groei van de onderneming te financieren.

Totaal geïnvesteerd

€2.000.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€1.000.000
100%
Voortgang streefbedrag
€2.000.000
Rentevergoeding op jaarbasis
6,00%
Looptijd
48 maanden
Type financieel product
Junior obligatielening
Status
Project gestart
Inschrijving start op
donderdag 27 januari 2022 om 10:00
Inschrijving sloot op
woensdag 9 februari 2022 om 9:48
EST-Floattech B.V.
EST-Floattech B.V.

de herfinanciering van een reeds lopende financiering en investering in werkkapitaal


Adres

Zandsteen 1
2132MZ Hoofddorp

Stel je vraag E-mail de aanbieder

Over dit project

De energietransitie in de maritieme markt is onomkeerbaar en batterijsystemen spelen daarin een belangrijke rol. Reeds op de korte termijn zullen bijna alle nieuw gebouwde schepen gebruik maken van batterijsystemen. Gedreven door onder meer striktere regelgeving, financiële incentives, bewustwording en technologische ontwikkeling is de verwachting dat de totale wereldwijde markt voor maritieme batterijsystemen in 2025 naar schatting €700 miljoen bedragen, waarvan ongeveer €350 miljoen in Europa. De Uitgevende Instelling streeft ernaar in 2025 ca. €50 miljoen (ca. 7%) van de markt te bedienen.

Als korte termijn doelstelling voor 2022 beoogt de Uitgevende Instelling een omzet van ca. €12 miljoen te behalen. Op langere termijn groeien orderboek en pijplijn naar verwachting verder, gedreven door de onomkeerbare energietransitie in de maritieme sector en de verbreding van het aanbod van de Uitgevende Instelling middels de Octopus Series.

Over de aanbieder

Sinds 2009 ontwikkelt, produceert en verkoopt de EST-Floattech groep schone energieopslagoplossingen ('ESS') voor de maritieme markt, op basis van lithium-polymeerbatterijen. Daarnaast levert de EST-Floattech groep adviesdiensten (consultancy) op het gebied van batterijontwikkeling en batterijmanagementsystemen. Het is haar missie om bij te dragen aan de verduurzaming van de maritieme sector middels het leveren van een intelligente, schone, compacte, veilige, krachtige en betrouwbare energiedrager. De EST-Floattech groep wordt bestuurd en beheerd door EST-Floattech B.V. 

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

Omvang obligatielening is maximaal €2.000.000 en minimaal €1.000.000. De obligatielening wordt op 15 januari 2026 afgelost, uitgaande van een Ingangsdatum van 15 januari is de looptijd vier (4) jaar. De verschuldigde rente wordt per kwartaal achteraf betaald, telkens op de rentedatum gelegen op 15 januari, 15 april, 15 juli en 15 oktober van ieder jaar met een eerste rentedatum op 15 april 2022.

Uitgevende instelling:

EST-Floattech B.V.

Obligatielening:

Minimaal €1.000.000 en maximaal €2.000.000

Nominale waarde: €1.000 per obligatie
Inleg: Minimaal €1.000 (één obligatie)
Rangorde: Junior obligatielening
Rentevergoeding: 6,00% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt per kwartaal achteraf betaald
Looptijd: 4 jaar
Aflossing:

In één keer in zijn geheel aan het einde van de Looptijd middels herfinanciering

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

  • huidige en toekomstige bedrijfsmiddelen, voorraden en rechten/vorderingen van de Uitgevende Instelling, derde in rang.
Transactiekosten: Eenmalig 1,20% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €1.000,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 1,20% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€12,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €1.012,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 6,00% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in paragraaf 3.3.3 (schema van rente- en aflossingsbetalingen). Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €1.240,00 per obligatie ontvangen op een investering van €1.012,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 5,70%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

De doelstelling van de EST-Floattech B.V. is bij te dragen aan een zero-emissie scheepvaartindustrie en zo de energietransitie te versnellen, middels het leveren van optimale batterijsystemen, technologie en advies.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico van vertraagde afname door vertraging bij het project van de klant;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €2.000.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.
Terug naar boven

© Copyright 2022 EST-Floattech B.V., de uitgevende instelling van de junior obligatielening