Entoria Solar Assets Asia PTE LTD
Entoria Solar Assets Asia PTE LTD

Entoria Solar Assets Asia PTE LTD

Bouw van portefeuille zonnestroomsystemen

Samen met SUSI Partners beoogt Entoria Energy de bouw van de door haar reeds ontwikkelde en te ontwikkelden zonnestroomsystemen te financieren en deze langjarig te exploiteren.

Totaal geïnvesteerd

€2.726.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€2.000.000
100%
Voortgang streefbedrag
€2.726.000
Rentevergoeding op jaarbasis
6,50%
Looptijd
36 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project gestart
Inschrijving start op
maandag 13 december 2021 om 10:00
Inschrijving sloot op
donderdag 13 januari 2022 om 10:45
Entoria Solar Assets Asia PTE LTD
Entoria Solar Assets Asia PTE LTD

de financiering van een deel van het door Entoria Energy in de Joint Venture Company in te brengen eigen vermogen


Adres

36 Robinson Road #13-01, Singapore

Over dit project

Voor de bouw van deze zonnestroomsystemen wordt in een joint venture company vermogen bijeengebracht door SUSI Partners (ad maximaal €19,3 miljoen) en Entoria Solar Assets Asia PTE LTD (de ‘Uitgevende Instelling’) (ad maximaal €4,7 miljoen). Ter financiering van een deel van het door de uitgevende instelling in te brengen eigen vermogen beoogt zij een €4.000.000 Obligatielening uit te geven.

Over de aanbieder

Over de afgelopen jaren heeft de Aziatische ontwikkelmaatschappij van de Entoria Energy groep, Entoria Energy Asia PTE LTD (‘Entoria Energy Asia’), in Azië een pijplijn van ca. 44 MWp aan zonnestroomsystemen ontwikkeld. Het betreft zonnestroomsystemen in Vietnam, Maleisië, Thailand en de Filipijnen in verschillende stadia van ontwikkeling of klaar om gebouwd te worden. Alle zonnestroomsystemen in de pijplijn zullen naar verwachting in de periode 2022-2023 gebouwd worden.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

De Uitgevende Instelling, Entoria Solar Assets Asia PTE LTD, beoogt middels de uitgifte van de obligatielening €4.000.000 op te halen om een deel van haar financiële inbreng in de Joint Venture Company te financieren.

Uitgevende instelling:

Entoria Solar Assets Asia PTE LTD

Obligatielening: Minimaal €2.000.000 en maximaal €2.726.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie
Inleg: Minimaal €1.000 (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding: 6,50% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt half jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 3 jaar
Aflossing:

Bullet

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

  • Geen
Transactiekosten: Eenmalig 1,50% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €1.000,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 1,50% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€15,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €1.015,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 6,50% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €1.233,84 per obligatie ontvangen op een investering van €1.015,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 7,10%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

Verduurzaming van het energiesysteem.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico van beperkte of vertraagde ontwikkeling van Zonnestroomsystemen door Entoria Energy;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €2.726.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.
Terug naar boven

© Copyright 2021 Entoria Solar Assets Asia PTE LTD, de uitgevende instelling van de senior obligatielening