Entoria Energy Group Pte. Ltd
Entoria Energy Group Pte. Ltd

Entoria Energy Pte. Ltd

Converteerbare obligatielening

Entoria Energy Group Pte Ltd. biedt de mogelijkheid om te investeren in het realiseren van de verdere uitrol van de pijplijn aan duurzame energie-oplossingen, van ca. 3 GW. De obligatielening kent een converteerbaar karakter met uiteindelijke toetreding, bij conversie, als aandeelhouder in Entoria.

De looptijd tot conversie van de converteerbare obligatielening is maximaal 3 jaar. De latente rente bedraagt 10,00% en bij conversie ontvang je ook een korting van 20,00%.


Totaal geïnvesteerd

€495.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€150.000
49%
Voortgang streefbedrag
€1.000.000
Rentevergoeding op jaarbasis
10,00%
Looptijd
36 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Succesvol gesloten, stukken worden toegewezen
Inschrijving start op
maandag 6 mei 2024 om 10:00
Inschrijving sloot op
zondag 9 juni 2024 om 23:59
Entoria Energy Pte. Ltd
Entoria Energy Group Pte. Ltd

Gedeeltelijke financiering van het realiseren van de pijplijn (ca. 3GW) aan zonnestroomprojecten voor ca. 1.071.429 huishoudens.


Adres

36 Robinson Road #13-01
City House Singapore (068877)

Stel je vraag E-mail de aanbieder

Over dit project

Entoria Energy heeft een visie op de toekomst, waarbij de ambitie is om een portfolio van minimaal 1 GW (reeds gecontracteerde pijplijn), en het streven naar 3 GW (vergevorderde gesprekken), aan hernieuwbare energie langdurig te exploiteren en te leveren aan haar partners. Entoria Energy hoopt deze visie tot realiteit te maken door middel van een voortdurende groei, gedreven door strategische - partnerschappen en overnames. De gekozen strategie, in combinatie met de uitgifte van de converteerbare obligatielening, biedt Entoria flexibiliteit en groeipotentieel, terwijl de obligatiehouders vroege en voordeligere toegang hebben tot een aandelenuitgifte.

De opbrengst van de converteerbare obligatielening kent, onder meer, de volgende investeringsdoeleinden;

 • Extra kapitaal in de joint venture met SUSI Partners (Zwitsers investeringsfonds met een waarde van € 1,6 miljard) in het focusgebied Azië ter ondersteuning van de gezamenlijke portefeuille.
 • Kapitaal voor de Entoria projecten in Singapore en Europa, ter totstandkoming van de projecten waar Entoria 100% van de projectrechten behoudt.
 • Gerichte acquisities. Deze zullen gedaan worden waar deze naar verwachting een sterk rendement opleveren.

Over de aanbieder

Entoria Energy is uitgegroeid tot een wereldwijde particuliere ontwikkelaar, investeerder en exploitant van duurzame energieoplossingen. Met een wereldwijde aanwezigheid strekt Entoria Energy haar invloed uit over meer dan 10 landen (met een focus op Zuid-Amerika en Azië), waar ze zowel kleine als grootschalige projecten leveren voor nutsbedrijven, commerciële partners en industriële spelers. Entoria Energy kent reeds een joint venture in Zuid-Amerika (met als aandeelhouder de Dutch Entrepreneurial Development Bank, FMO)

Het portfolio van Entoria Energy omvat meer dan 100 MWp, verspreid over meer dan 30 projecten, aan opgeleverd vermogen en meer dan 3 GW in ontwikkeling, waardoor Entoria Energy een bekende speler is in de hernieuwbare energiemarkt.

Entoria Energy streeft ernaar bedrijven te ondersteunen bij het tonen van leiderschap richting een schone energietoekomst, waarbij zij hun interne expertise inzetten om samen met hun partners een breed scala aan pragmatsiche energievraagstukken verantwoord en duurzaam op te lossen.

Entoria heeft reeds ca. €7.000.000 met behulp van 8 obligatieleningen aan financiering opgehaald ter realisatie van meerdere zonnestroomsystemen via DuurzaamInvesteren.nl.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

Entoria Energy Group Pte. Ltd beoogt middels de uitgifte van de converteerbare obligatielening €3.000.000 op te halen ter financiering van een deel van de 3 GW voor de ontwikkelings-, realisatie en exploitatiekosten van de pijplijn aan zonnestroomsystemen.

De uit te geven converteerbare obligatielening biedt een latente rente van 10,00% op jaarbasis met een looptijd van 3 jaar (36 maanden). De converteerbare obligatielening kent een korting bij conversie van 20,00%.

De converteerbare obligaties worden bij moment van conversie, naar rato, geconverteerd naar aandelen in gelijke rang met de huidige aandeelhouders. 

Indien er geen conversie plaatsvindt gedurende de looptijd zal de converteerbare obligatielening gedurende de 5 jaar (60 maanden) na het verstrijken van de oorspronkelijke looptijd annuïtair afgelost worden tegen een rentevergoeding van 8,00%.

Uitgevende instelling:

Entoria Energy Group Pte. Ltd

Obligatielening:

Minimaal €150.000 en maximaal €1.000.000

Nominale waarde: €250 per obligatie
Inleg: Minimaal €250 (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening (de lening is een converteerbare lening). Preferente positie ten opzichte van de aandeelhouderslening
Rentevergoeding: 10,00% op jaarbasis
Rentebetaling:

De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf opgeteld bij de op dan uitstaande hoofdsom

Looptijd: 3 jaar
Aflossing:

Bullet, conversie zal maximaal plaatsvinden aan het einde van de looptijd

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten, indien er gedurende de looptijd geen conversie plaats zal vinden, aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

 • Eerste pandrecht op (vorderingen uit) projectrechten in Singapore en Maleisië (met in totaal een opgesteld vermogen van ca. 2 MW.

Er zal een ‘charge’ geregistreerd worden op de bovenstaande projectrechten, wat een voor-inschrijving en vooraankondiging is van de verpanding bij uitgifte, hierin zal verklaard worden dat de projectrechten ten goede zullen vallen voor de Stichting.

Transactiekosten: Eenmalig 1,00% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €250,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 1,00% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€2,50 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €252,50 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 10,00% latente rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende of aan het eind van de looptijd zal de converteerbare obligatielening geheel geconverteerd worden conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal een waarde van €399,30 per obligatie op een investering van €252,50.

Het gemiddelde effectieve rendement, in dit voorbeeld, op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 19,38%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

Met de ambitie om een portfolio van 3 GW aan hernieuwbare energie te ontwikkelen, bouwen en exploiteren, is Entoria Energy vastbesloten om de grenzen te verleggen van wat mogelijk is op het gebied van duurzame energie. Binnen deze converteerbare obligatielening is de verwachting dat de pijplijn van ca. 3 GW gerealiseerd gaat worden, wat duurzaam opgewekte elektriciteit kan opwekken voor ca. 1.071.429 huishoudens.

Het gemiddelde verbruik is gebaseerd op de cijfers van Vattenfall, naar Nederlandse maatstaf.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico's verbonden aan de uitgevende instelling, waaronder het risico van geen conversie van de converteerbare obligaties tot aandelen;
 • Risico's verbonden aan de converteerbare obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
 • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

 • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Investeeer pas als je goed begrijpt wat de karakteristieken zijn van deze converteerbare obligatielening, voor een gedetailleerde uitleg zie: https://www.duurzaaminvesteren.nl/converteerbare-obligatielening;
 • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren.nl is in bezit van een MiFID- en een ECSPR-vergunning. De ECSPR geldt voor projecten tot en met €5.000.000 per project. De MiFID geldt voor alle projecten met een waarde van meer dan €5.000.000. Onder de MiFID regelgeving is het verplicht een door de AFM goedgekeurde prospectus te publiceren.

De uitgevende instelling van het project verklaart dat de totale waarde van vergelijkbare projecten in de afgelopen 12 maanden maximaal €3.000.000 bedraagt en daarmee lager is dan €5.000.000. Hiermee is de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren.

De uitgevende instelling is verplicht het blad met Essentiële Beleggingsinformatie (EBI) samen te stellen en te publiceren. De EBI is onderaan deze propositiepagina te downloaden.

Terug naar boven

© Copyright 2024 Entoria Energy Pte. Ltd, de uitgevende instelling van de senior obligatielening