Entoria Energy Asia PTE LTD
Entoria Energy Asia PTE LTD

Entoria Energy Asia PTE LTD

Portefeuille zonnestroomsystemen

Entoria Energy Asia PTE LTD biedt je de mogelijkheid om te investeren in een 5,00% senior obligatielening met een looptijd van 3 jaar ter financiering van van een deel van de portefeuille zonnestroomsystemen.

Totaal geïnvesteerd

€435.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€435.000
100%
Voortgang streefbedrag
€435.000
Rentevergoeding op jaarbasis
5,00%
Looptijd
36 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project gestart
Inschrijving start op
maandag 6 september 2021 om 10:00
Inschrijving sloot op
dinsdag 14 september 2021 om 15:13
Entoria Energy Asia PTE LTD
Entoria Energy Asia PTE LTD

de herfinanciering van de installatie van een zonnestroomsysteem op het dak van een winkelcentrum in Kuala Lumpur, Maleisië


Adres

36 Robinson Road
#13-01 City House, Singapore (068877)

Stel je vraag E-mail de aanbieder

Over dit project

Via haar dochtermaatschappij Entoria Energy Asia PTE LTD (de ‘Uitgevende Instelling’) ontwikkelt zij zonnestroomsystemen in Azië die vervolgens in dochtermaatschappijen van Entoria Energy Asia PTE LTD langjarig geëxploiteerd worden. Zo heeft zij een zonnestroomsysteem (het ‘Zonnestroomsysteem’) ontwikkeld op het dak van Shamelin Mall, een winkelcentrum in Kuala Lumpur, Maleisië. Na oplevering zal Sunrise Castle Sdn Bhd, 100% dochtermaatschappij van de Uitgevende Instelling (de ‘Dochtermaatschappij’), het zonnestroomsysteem overnemen en langjarig exploiteren. De opgewekte elektriciteit wordt voor een periode van 25 jaar verkocht aan de eigenaar van het winkelcentrum.

Over de aanbieder

Entoria Energy heeft 15 jaar ervaring in het ontwikkelen van duurzame energieprojecten en investeert sinds 2019 in eigen projecten. Zij heeft haar hoofdkantoor in Singapore met een managementteam uit Italië, Spanje en Nederland en heeft projecten in Spanje, Azië (o.a. Singapore, Maleisië, Thailand, Taiwan) en Latijns-Amerika (o.a. Colombia, Mexico en Ecuador). Entoria Energy is een lange-termijn investeerder, waarbij duurzame prestaties van de installatie centraal staat.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

De uit te geven obligatielening biedt een rente van 5,00% op jaarbasis met een looptijd van 3 jaar. Een deel van de obligatielening wordt afgelost gedurende de Looptijd (ca. 22%). Aan het einde van de looptijd beoogt de uitgevende instelling het resterende nog uitstaande bedrag van de obligatielening (ca. 78%) te herfinancieren middels het aantrekken van een langjarige bankfinanciering of de uitgifte van een nieuwe obligatielening. Ter zekerheid zijn obligatiehouders contractueel verzekerd dat inkomsten uit het zonnestroomsysteem aan hen ten goede komen.

Uitgevende instelling:

Entoria Energy Asia PTE LTD

Obligatielening: Minimaal €435.000 en maximaal €435.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie
Inleg: Minimaal €1.000 (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding: 5,00% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt half jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 3 jaar
Aflossing:

22% gedurende de looptijd, 78% bullet

Zekerheden:

Ter zekerheid zijn obligatiehouders contractueel verzekerd dat inkomsten uit het zonnestroomsysteem aan hen ten goede komen.

Transactiekosten: Eenmalig 1,50% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €1.000,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 1,50% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€15,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €1.015,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 5,00% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €1.134,83 per obligatie ontvangen op een investering van €1.015,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 4,50%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

Het zonnestroomsysteem is reeds geïnstalleerd en wordt naar verwachting begin september 2021 finaal opgeleverd. Het zonnestroomsysteem bestaat uit ca. 2.300 zonnepanelen en heeft een opgesteld vermogen van ca. 1MWp met een verwachtte jaarlijkse productie van ca. 1.300 MWh.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico's verbonden aan de uitgevende instelling en haar onderneming;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €435.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.
Terug naar boven

© Copyright 2021 Entoria Energy Asia PTE LTD, de uitgevende instelling van de senior obligatielening