Enie.nl Financial Services B.V.
Enie.nl Financial Services B.V.

Enie.nl Financial Services B.V.

Portefeuille zonnestroomsystemen

Enie.nl Financial Services B.V. biedt je de mogelijkheid om te investeren in een 5,50% senior obligatielening met een looptijd van 2 jaar ter financiering van de aankoop en exploitatie van 103 zonnestroomsystemen bestaande uit in totaal 1.680 zonnepanelen.

Totaal geïnvesteerd

€450.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€450.000
100%
Voortgang streefbedrag
€450.000
Rentevergoeding op jaarbasis
5,50%
Looptijd
24 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project afgelost
Inschrijving start op
vrijdag 23 maart 2018 om 10:00
Inschrijving sloot op
donderdag 29 maart 2018 om 10:17
Enie.nl Financial Services B.V.
Enie.nl Financial Services B.V.

Financiering van de aankoop en exploitatie van 103 zonnestroomsystemen bestaande uit in totaal 1.680 zonnepanelen.


Adres

Diederichslaan 7
3971PA Driebergen-Rijsenburg

Over dit project

Dit project is geheel afgelost
De beoogde €450.000 voor de financiering van de aankoop en exploitatie van een portefeuille zonnestroomsystemen is succesvol gefinancierd. DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Enie.nl Financial Services B.V. met dit resultaat.

Over de aanbieder

De uitgevende instelling, Enie.nl Financial Services B.V., is een separate juridische entiteit met als enige activiteit de aankoop en exploitatie van de portefeuille zonnestroomsystemen.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

De obligatielening biedt een rente van 5,50% op jaarbasis en heeft een looptijd van 2 jaar. De uitgevende
instelling is voornemens de obligatielening na twee jaar te herfinancieren met een bancaire projectfinanciering. De uitgevende instelling is hierover met een aantal Nederlandse banken in gesprek. Indien er geen herfinanciering binnen twee jaar plaats vindt, kan de obligatielening binnen de looptijd van de onderliggende huurcontracten worden afgelost.

Uitgevende instelling:

Enie.nl Financial Services B.V.

Obligatielening: Minimaal €450.000 en maximaal €450.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie
Inleg: Minimaal €1.000 (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding: 5,50% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt per kwartaal achteraf betaald
Looptijd: 2 jaar
Aflossing:
  • Vaste aflossingsbedragen per kwartaal.
  • Na twee jaar het uitstaande saldo van de obligatielening uit de herfinanciering door een bancaire projectfinanciering.
  • Vervroegde aflossing is mogelijk. Indien de uitgevende instelling binnen 12 maanden een vervroegde aflossing doet, vergoedt zij aan obligatiehouders een boete van 1,00% van het vervroegd afgeloste bedrag.   Zekerheden:

   De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

   • Pandrecht op de portefeuille zonnestroomsystemen; 
   • Pandrecht op alle huidige en toekomstige vorderingen van de uitgevende instelling; 
   • Pandrecht op de bankrekeningen van de uitgevende instelling.
   Transactiekosten: Eenmalig 0,70% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
   Voorbeeld
   rendements
   berekening:

   Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €1.000,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 0,70% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€7,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €1.007,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

   Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 5,50% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

   Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €1.104,00 per obligatie ontvangen op een investering van €1.007,00.

   Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 5,20%.

   Terug naar boven

   Risicofactoren

   Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

   Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

   • Herfinancieringsrisico;
   • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
   • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

   Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

   Terug naar boven

   Inschrijven

   Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

   • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
   • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
   • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

   * Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

   DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

   Terug naar boven

   Vrijstelling van de prospectusplicht

   DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €450.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

   Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.
   Terug naar boven

   © Copyright 2018 Enie.nl Financial Services B.V., de uitgevende instelling van de senior obligatielening