Emmett Green Battery 7 B.V.
Emmett Green Battery 7 B.V.

Emmett Green Battery 7 B.V.

Energie opslagsysteem

Green Battery 7 B.V. (de uitgevende instelling) bied je de mogelijkheid om in te schrijven op een senior obligatielening, verbonden aan de aankoop en exploitatie van een energie opslagsysteem, kortweg EOS. De obligatielening heeft een looptijd van 5 jaar en biedt een rente van 6,0%.

Totaal geïnvesteerd

€293.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€250.000
100%
Voortgang streefbedrag
€293.000
Rentevergoeding op jaarbasis
6,00%
Looptijd
60 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project gestart
Inschrijving start op
woensdag 16 november 2022 om 10:00
Inschrijving sloot op
woensdag 16 november 2022 om 11:57
Emmett Green Battery 7 B.V.
Emmett Green Battery 7 B.V.

Financiering van een energie opslagsysteem.


Adres

Prof. Snijdersstraat 2
2628 RA, Delft

Stel je vraag E-mail de aanbieder

Over dit project

Emmett Green Battery 7 B.V. is een speciale besloten venootschap die rond de realisatie en exploitatie van een batterij is gestructureerd. Vanuit de B.V. zal een kant-en-klaar batterij-systeem aangekocht worden. Deze wordt aangesloten op bestaande infrastructuur van Emmett Green, zoals transformator, schakelbord, bekabeling, en netaansluiting. De batterij beschikt over een aansturingscomputer die, via het algoritme dat ontwikkeld is door Emmett Green en gekoppeld is via de cloud, met marktsoftware zal communiceren over de financieel meest slimme momenten van laden en ontladen.

Over de aanbieder

Het Nederlandse Emmett Green B.V. heeft als doel de energietransitie te versnellen en combineert gedegen technische kennis, met verstand van financiering, degelijke datamodellen en ondernemerschap. Door veel interne kennis, kan zij dat goed bij de financiers en andere stakeholders uitleggen. En omdat ze geloven in wat ze doen, investeren ze mee als ze de gelegenheid krijgen. Bij Emmett Green weten ze, dat met de juiste beslissingen, de energietransitie geen kostenpost is maar een noodzaak waar een goed renderende business case achter te plaatsen is. Op dit moment initieert Emmett Green meerdere projecten, investeert ze in assets en reduceert ze broeikasgassen

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

Batterijen zijn momenteel essentieel om congestie op het netwerk te beteugelen. Ook zijn batterijen nodig om het elektriciteitsnetwerk stabiel te houden. Daarnaast kan een batterij op een veelvoud van energiemarkten worden ingezet en in diverse situaties, dit om de toepassingen en het rendement van de batterij te vergroten. Uiteraard moet het systeem veilig zijn en een maximale technische levensduur hebben. Om die reden kiest Emmett Green voor specifieke batterijtechnologie. Vanwege schaalgrootte en impact op de energietransitie bouwt Emmett Green aan een portfolio van batterijen. Battery 7 maakt ook onderdeel uit van die strategie en het portfolio. 


Uitgevende instelling:

Emmett Green Battery 7 B.V.

Obligatielening: Minimaal €250.000 en maximaal €293.000
Nominale waarde: €500 per obligatie
Inleg: Minimaal €500 (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding: 6,00% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt per kwartaal achteraf betaald
Looptijd: 5 jaar
Aflossing:

In één keer in zijn geheel aan het einde van de Looptijd middels herfinanciering

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

  • de afgesloten projectcontracten van de uitgevende instelling;
  • de activa van de uitgevende instelling; en
  • de aandelen van de uitgevende instelling.
Transactiekosten: Eenmalig 2,00% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €500,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 2,00% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€10,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €510,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 6,00% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in paragraaf 3.3.3 (schema van rente- en aflossingsbetalingen). Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €633,93 per obligatie ontvangen op een investering van €510,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 5,60%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

Emmett Green heeft als doel de energietransitie te versnellen en combineert gedegen technische kennis, met verstand van financiering, degelijke datamodellen en ondernemerschap.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico van tegenvallende inkomsten;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €293.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.
Terug naar boven

© Copyright 2022 Emmett Green Battery 7 B.V., de uitgevende instelling van de senior obligatielening