Eco Invest FRL B.V.
Eco Invest FRL B.V.

Eco Invest FRL B.V.

Portefeuille zonneparken

Eco Invest FRL B.V. biedt je de mogelijkheid om te investeren in een operationele portefeuille zonneparken van zonnepark de Zwette en zonnepark Hemriksheim, beide gelegen in de provincie Friesland, nabij Leeuwarden.. De uit te geven obligatielening biedt een rente van gemiddeld 5,50% rente op jaarbasis met een looptijd van 14 jaar. De junio obligatielening wordt gedurende de looptijd jaarlijks lineair afgelost uit operationele kasstromen.

Totaal geïnvesteerd

€250.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€100.000
100%
Voortgang streefbedrag
€250.000
Rentevergoeding op jaarbasis
5,50%
Looptijd
168 maanden
Type financieel product
Junior obligatielening
Status
Project gestart
Inschrijving start op
vrijdag 28 juni 2019 om 10:00
Inschrijving sloot op
vrijdag 19 juli 2019 om 15:01
Eco Invest FRL B.V.
Eco Invest FRL B.V.

herfinanciering van deel van de achtergestelde aandeelhouderslening


Adres

Bastion 26
5509 MJ Veldhoven

Over dit project

Eco Invest FRL B.V., een investeringsvennootschap van Ecorus, exploiteert 2 operationele zonneparken. Deze zonneparken, De Zwette en Hemrikseim, zijn gebouwd in de gemeente Leeuwarden, in de Provincie Friesland. De zonneparken zijn sinds begin 2018 operationeel en presteren conform verwachting.
Als onderdeel van de vergunningsprocedure heeft de uitgevende instelling met de gemeente afgesproken dat er, na oplevering, om het maatschappelijk draagvlak voor de zonneparken te vergroten, een mogelijkheid zou worden geboden aan particulieren om te investeren in de exploitatie van de zonneparken.
Middels de uitgifte van de obligatielening komt de uitgevende instelling haar afspraak na en kunt u mee investeren in de vergroening van de Nederlandse energievoorziening.

Over de aanbieder

Ecorus is opgericht in 2010 en verzorgt voor bedrijven, woningcorporaties en landeigenaren gehele zonne-energie trajecten. Van subsidieaanvraag, vergunning en financiering tot realisatie en ingebruikname. Ze richt zich hierbij voornamelijk op grote stukken grond, bedrijfsdaken of groepen daken. Ecorus heeft sinds 2010 voor ca. 60.000.000 kWh aan projecten ontwikkeld. Goed voor de energievoorziening van zo’n 17.000 huishoudens.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

De uit te geven obligatielening betreft een achtergestelde obligatielening met een looptijd van 14 jaar. De obligatielening biedt gedurende de eerste twee jaar van de looptijd een rente van 6,50% en in de jaren 3 tot en met 14 een rente van 5,00%, gemiddeld is dit ca. 5,50%.
De obligatielening wordt gedurende de looptijd gedeeltelijk afgelost. Het resterende, nog niet afgeloste bedrag, zal aan het einde van de looptijd in een keer worden afgelost.

Uitgevende instelling:

Eco Invest FRL B.V.

Obligatielening: Minimaal €100.000 en maximaal €250.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie
Inleg: Minimaal €1.000 (één obligatie)
Rangorde: Junior obligatielening
Rentevergoeding: 5,50% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 14 jaar
Aflossing:

Lineair afgelost gedurende de looptijd

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt geen zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders.

Transactiekosten: Eenmalig 3,00% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €1.000,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 3,00% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€30,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €1.030,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 5,50% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €1.404,00 per obligatie ontvangen op een investering van €1.030,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 4,95%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

De uitgevende instelling heeft de portefeuille zonneparken laten bouwen door Ecorus Projects B.V., tevens zusteronderneming van de uitgevende instelling, met de volgende specificaties: zonnepark Leeuwarden Hemriksein kent een totaal vermogen van 400 kWp vanuit 1.482 zonnepanelen. Zonnepark de Zwette kent een totaal vermogen van 3.600 kWp vanuit 13.332 zonnepanelen.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico's verbonden aan de uitgevende instelling en haar onderneming;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €250.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.
Terug naar boven

© Copyright 2019 Eco Invest FRL B.V., de uitgevende instelling van de junior obligatielening