Duurzame Ring Heerhugowaard Exploitatie B.V.
Duurzame Ring Heerhugowaard Exploitatie B.V.

Duurzame Ring Heerhugowaard Exploitatie B.V.

Realisatie WKO project De Burg

Duurzame Ring Heerhugowaard Exploitatie B.V. beoogt met de uitgifte van de obligatielening €1.050.000 op te halen voor de realisatie van de WKO installatie ten behoeve van duurzame energie levering aan De Burg B.V.

De uit te geven obligatielening biedt een rente van 6,0% per jaar met een looptijd van twaalf (12) maanden.

Totaal geïnvesteerd

€1.041.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€1.050.000
100%
Voortgang streefbedrag
€1.050.000
Rentevergoeding op jaarbasis
6,00%
Looptijd
12 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project afgelost
Inschrijving start op
dinsdag 16 augustus 2016 om 10:00
Inschrijving sloot op
donderdag 18 augustus 2016 om 8:23
Duurzame Ring Heerhugowaard Exploitatie B.V.
Duurzame Ring Heerhugowaard Exploitatie B.V.

De realisatie van een warmte koude opslag (WKO) installatie voor De Burg


Adres

Galileistraat 61
1704SE Heerhugowaard

Over dit project

Door middel van ondergrondse energie opslag installaties (WKO’s), asfaltcollectoren en warmtepompen zal warmte en koude (thermische energie) worden uitgewisseld tussen industrie, gebouw- en woning eigenaren die een overschot of behoefte hebben aan het één of het andere. De energie afnemers van de Duurzame Ring kunnen hierdoor overstappen van fossiele naar duurzaam energiegebruik.

Het doel van het integrale project is om het primaire energieverbruik & CO2-uitstoot in de provincie Noord- Holland sterk te reduceren binnen een economisch haalbaar kader. Het project heeft de uitgesproken steun van de EU, de gemeente Heerhugowaard en Provincie Noord-Holland.

Over de aanbieder

Duurzame Ring Heerhugowaard Exploitatie B.V. exploiteert een duurzaam warmte koude net — een ‘thermisch smartgrid’ — in Heerhugowaard.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

De productie van natuurazijn door bacteriën wordt momenteel met koeltorens gekoeld op basis van fossiele energie. De Burg heeft — gezien haar doelstellingen op het gebied van CO2 emissiereductie — besloten om een 15-jarige overeenkomst voor de afname van duurzame koeling gesloten met de uitgevende instelling.

Uitgevende instelling:

Duurzame Ring Heerhugowaard Exploitatie B.V.

Obligatielening: Minimaal €1.050.000 en maximaal €1.050.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie
Inleg: Minimaal €1.000 (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding: 6,00% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 1 jaar
Aflossing:
  • Ineens aan het einde van de looptijd
  • Vervroegde aflossing is niet mogelijk
  • ASN Bank heeft reeds een projectfinanciering ad €781.000 gecommitteerd voor herfinanciering van het project
Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt geen zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders.

Transactiekosten: Eenmalig 0,70% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €1.000,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 0,70% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€7,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €1.007,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 6,00% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €1.060,00 per obligatie ontvangen op een investering van €1.007,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 5,30%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

Het doel van het integrale project is om het primaire energieverbruik & CO2-uitstoot in de provincie Noord-Holland sterk te reduceren binnen een economisch haalbaar kader.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico van kostenoverschrijdingen of vertragingen gedurende de bouwperiode;
 • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
 • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

 • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €1.050.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.
Terug naar boven

© Copyright 2016 Duurzame Ring Heerhugowaard Exploitatie B.V., de uitgevende instelling van de senior obligatielening