DLE B.V.
DLE B.V.

DLE B.V.

Groeifinanciering

DLE B.V. biedt de mogelijkheid om te investeren in een 9,00% senior obligatielening met een looptijd van 3 jaar ter financiering van de groei van de onderneming. 

DLE B.V. helpt particuliere woningeigenaren en eigenaren van bedrijfspanden van A tot Z om hun pand te verduurzamen.

In 2023 heeft de DLE B.V. totaal 451 installaties uitgevoerd (376 zonnepanelen, 70 warmtepompen en 5 batterijen) met een omzet van ruim €4,6 miljoen


 

Totaal geïnvesteerd

€400.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€300.000
100%
Voortgang streefbedrag
€400.000
Rentevergoeding op jaarbasis
9,00%
Looptijd
36 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project gestart
Inschrijving start op
dinsdag 21 mei 2024 om 10:00
Inschrijving sloot op
dinsdag 28 mei 2024 om 14:11
DLE B.V.
DLE B.V.

Financiering van de groei van de onderneming.


Adres

Overschiestraat 65

1062 XD te Amsterdam

Stel je vraag E-mail de aanbieder

Over dit project

Historie
DLE B.V. is hard gegroeid en wil nog verder gaan groeien:

  • 2023: 451 installaties uitgevoerd / €4,6 miljoen omzet / €138.000 netto winst.

Groei met de focus op warmtepompen
De focus van DLE B.V. richting de warmtepompen is in 2023 al ingezet. DLE B.V. wil zich in de markt niet alleen uitgeven als een zonnepaneleninstallateur, maar juist ook als een warmtepompinstallateur. DLE B.V. wil haar klant écht adviseren en vindt dat de vraagstukken van warmtepompen vele malen ingewikkelder zijn dan die van zonnepanelen. Met haar kennis van warmtepompen kan DLE B.V. echt het verschil maken.

Getekende opdrachten
DLE B.V. heeft reeds getekende opdrachten ter waarde van €1,4 miljoen in haar orderportefeuille. 

Over de aanbieder

Activiteiten
DLE B.V. helpt particuliere woningeigenaren en eigenaren van bedrijfspanden van A tot Z om hun pand te verduurzamen. Op die manier levert DLE B.V. een bijdrage aan het elektrificeren van de bebouwde omgeving in Nederland en ondersteund de duurzame transitie naar aardgasvrij in 2050.

Beoordeling
DLE B.V. heeft uitstekende klantbeoordelingen van gemiddeld 9,3 op een schaal van 10 (op basis van 225 klantbeoordelingen).

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

DLE B.V. beoogt met de uitgifte van de senior obligatielening maximaal €400.000 op te halen. De obligatielening zal worden gebruikt ter financiering van de groei van de onderneming: uitbreiding van de voorraad, werkkapitaal, transport en inventaris. 

De obligatielening biedt een rente van 9,00% per jaar met een voorlopige van 3 jaar (6 halfjaren). De obligatielening wordt gedurende de gehele geheel lineair afgelost (€80.000 per halfjaar met een grace-periode van één halfjaar). 

Uitgevende instelling:

DLE B.V.

Obligatielening: Minimaal €300.000 en maximaal €400.000
Nominale waarde: €250 per obligatie
Inleg: Minimaal €250 (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding: 9,00% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt half jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 3 jaar
Aflossing:

Lineair per halfjaar, met een grace van 1 halfjaar.

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

  • Alle huidige en toekomstige roerende zaken, waaronder de bedrijfsmiddelen, voorraden en inventaris;
  • Alle huidige en toekomstige vorderingen.
Transactiekosten: Eenmalig 1,20% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €250,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 1,20% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€3,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €253,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 9,00% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €295,00 per obligatie ontvangen op een investering van €253,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 8,50%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

DLE B.V. helpt particuliere woningeigenaren en eigenaren van bedrijfspanden van A tot Z om hun pand te verduurzamen. Op die manier levert DLE B.V. een bijdrage aan het elektrificeren van de bebouwde omgeving in Nederland en ondersteund de duurzame transitie naar aardgasvrij in 2050.

DLE B.V. heeft zich de afgelopen jaren gepositioneerd als een eigentijdse serviceprovider in de Nederlandse markt voor duurzame energie, met een unieke positie als adviserende installateur en installerende adviseur. DLE B.V. anticipeert op een toekomst waarin iedere nieuwe én bestaande woning in Nederland een actieve deelnemer is in de circulaire energie-economie, door duurzame energie te produceren, op te slaan en te verbruiken.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico van tegenvallende verkopen;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren.nl is in bezit van een MiFID- en een ECSPR-vergunning. De ECSPR geldt voor projecten tot en met €5.000.000 per project. De MiFID geldt voor alle projecten met een waarde van meer dan €5.000.000. Onder de MiFID regelgeving is het verplicht een door de AFM goedgekeurde prospectus te publiceren.

De uitgevende instelling van het project verklaart dat de totale waarde van vergelijkbare projecten in de afgelopen 12 maanden maximaal €400.000 bedraagt en daarmee lager is dan €5.000.000. Hiermee is de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren.

De uitgevende instelling is verplicht het blad met Essentiële Beleggingsinformatie (EBI) samen te stellen en te publiceren. De EBI is onderaan deze propositiepagina te downloaden.

Terug naar boven

© Copyright 2024 DLE B.V., de uitgevende instelling van de senior obligatielening