DGR PV1 B.V.
DGR PV1 B.V.

DGR PV1 B.V.

Portefeuille zonnestroomsystemen

De Groene Reus biedt je de mogelijkheid om te investeren in een 5,00% senior obligatielening met een looptijd van 10 jaar. De obligatielening wordt aangeboden ter financiering van een portefeuille zonnestroomsystemen in de provincie Flevoland.

Totaal geïnvesteerd

€206.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€192.000
100%
Voortgang streefbedrag
€206.000
Rentevergoeding op jaarbasis
5,00%
Looptijd
120 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project gestart
Inschrijving start op
maandag 19 maart 2018 om 10:00
Inschrijving sloot op
maandag 19 maart 2018 om 19:47
DGR PV1 B.V.
DGR PV1 B.V.

financiering van een portefeuille zonnestroomsystemen


Adres

Markerkant 10 - 44
1316 AJ Almere

Stel je vraag E-mail de aanbieder

Over dit project

De Groene Reus heeft de opdracht gekregen van Zorggroep Almere (“ZGA”) om op een 6-tal locaties zonnestroomsystemen te realiseren. ZGA is een zorgorganisatie in Almere met 33 vestigingen met o.a. gezondheidscentra (tandartsen, huisartsen, fysiotherapie, etc.) en verzorgingshuizen. De uitgevende instelling beoogt met de uitgifte van deze seniore obligatielening maximaal €206.000 op te halen voor de aankoop en exploitatie van 6 zonnecentrales. De obligatielening biedt een rente van 5,00% op jaarbasis met een looptijd van 10 jaar

Over de aanbieder

De Groene Reus bestaat nu 5 jaar. In die 5 jaar is hard gewerkt aan de vergroening van de energieopwekking in Flevoland. Er zijn allerlei activiteiten geweest om bewoners bewust te maken van verduurzaming van hun woning en leefomgeving, meerdere sportverenigingen hebben hun daken vol gelegd met zonnepanelen en hun verlichting van ledlampen voorzien. Via Samen Om leveren we stroom aan onze energieklanten. We zijn de trotse mede eigenaar van een windmolen en een zonnestroomcentrale van 20.000 wp op het dak van een gymzaal in Almere Poort. We werken nauw samen met de Gemeente Almere en diverse maatschappelijke organisaties om de energiehuishouding in Flevoland te verduurzamen. We doen dat door externe experts in te huren, maar ook met onze vrijwilligers en bevlogen bestuurders.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

De uitgevende instelling beoogt met de uitgifte van deze seniore obligatielening maximaal €206.000 op te halen voor de aankoop en exploitatie van 6 zonnecentrales. De obligatielening biedt een rente van 5,00% op jaarbasis met een looptijd van 10 jaar

Uitgevende instelling:

DGR PV1 B.V.

Obligatielening: Minimaal €192.000 en maximaal €206.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie
Inleg: Minimaal €1.000 (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding: 5,00% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 10 jaar
Aflossing:

Annuitair gedurende de looptijd van de obligatielening

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

  • Eerste pandrecht op de portfolio zonnestroomsystemen en alle vorderingen voortvloeiende uit de hierbij behorende overeenkomsten
Transactiekosten: Eenmalig 2,00% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €1.000,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 2,00% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€20,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €1.020,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 5,00% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €1.295,05 per obligatie ontvangen op een investering van €1.020,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 4,90%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

De portfolio zonnestroomsystemen heeft na oplevering een totaal opgesteld vermogen van ca. 262 kWp en past in de doelstelling van Zorggroep Almere (ZGA) om haar bedrijfsvoering structureel te verduurzamen.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico's verbonden aan de uitgevende instelling en haar onderneming;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €206.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.
Terug naar boven

© Copyright 2018 DGR PV1 B.V., de uitgevende instelling van de senior obligatielening