De Holle Bilt II C.V.
De Holle Bilt II C.V.

De Holle Bilt II C.V.

Aankoop en verduurzaming Landgoed Houdringe

De Holle Bilt II C.V. biedt je de mogelijkheid om te investeren in een 6,50% junior obligatielening van maximaal €2.190.000 met een looptijd van 5 jaar. De obligatielening wordt gebruikt ter financiering van een deel van de aankoop en verduurzamingskosten van het landgoed Houdringe. 

Totaal geïnvesteerd

€2.190.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€1.500.000
100%
Voortgang streefbedrag
€2.190.000
Rentevergoeding op jaarbasis
6,50%
Looptijd
60 maanden
Type financieel product
Junior obligatielening
Status
Project gestart
Inschrijving start op
donderdag 3 mei 2018 om 10:00
Inschrijving sloot op
vrijdag 11 mei 2018 om 17:16
De Holle Bilt II C.V.
De Holle Bilt II C.V.

Financiering van een deel van de aankoop en verduurzaming van landgoed Houdringe.


Adres

Maliebaan 137
3581 CL Utrecht

Stel je vraag E-mail de aanbieder

Over dit project

De aankoop van het landgoed is een initiatief van Capricorn Capital Group B.V. (hierna Capricorn) die hiervoor de vennootschap waarin het landgoed zich bevindt, te weten De Holle Bilt II C.V., aankoopt.

Met de aankoop van het Landgoed is in totaal een bedrag van ca. €24,7 miljoen gemoeid.

Over de aanbieder

De Holle Bilt II C.V. is tevens de uitgevende instelling van de obligatielening. De uitgevende instelling heeft 100% van het landgoed en de kantoren in bezit en zal het aanhouden als belegging.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

De uitgevende instelling beoogt met de uitgifte van een achtergestelde obligatielening minimaal €1,5 miljoen en maximaal €2,19 miljoen vermogen op te halen om een deel van de aankoop en verduurzaming van landgoed Houdringe te financieren.

De obligatielening is verdeeld in maximaal 2.190 Obligaties met een nominale waarde van €1.000 per stuk en biedt een rente van 6,50% per jaar met een looptijd van 5 jaar (60 maanden).

De obligatielening is achtergesteld aan de vordering van de verstrekker van de bankfinanciering (de Bank), die tevens het eerste recht van hypotheek op het landgoed houdt. Obligatiehouders verkrijgen een tweede recht van hypotheek op het landgoed.

Uitgevende instelling:

De Holle Bilt II C.V.

Obligatielening: Minimaal €1.500.000 en maximaal €2.190.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie
Inleg: Minimaal €1.000 (één obligatie)
Rangorde: Junior obligatielening
Rentevergoeding: 6,50% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 5 jaar
Aflossing:
  • Jaarlijkse aflossing van 1% van de oorspronkelijke hoofdsom;
  • Resterende hoofdsom aan het einde van de looptijd.


Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

  • Tweede recht van hypotheek op het landgoed wat is getaxeerd op €24.470.000
  • Tweede pandrecht op de rechten voortvloeiende uit de huurovereenkomsten
Transactiekosten: Eenmalig 1,50% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €1.000,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 1,50% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€15,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €1.015,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 6,50% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €1.333,50 per obligatie ontvangen op een investering van €1.015,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 6,28%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

Capricorn heeft als core-business het investeren in bestaand vastgoed om dit vervolgens toekomstbestendig te maken door onder andere transformatie, verduurzaming en modernisering.

In dit licht heeft Capricorn het Landgoed Houdringe (ondergebracht in De Holle Bilt II C.V.) aangekocht. De laatste jaren is het Landgoed reeds flink onder handen genomen door de huidige Huurder, Sweco Nederland (voorheen GrontMij). De komende jaren zal Capricorn, in samenwerking met Sweco Nederland, het Landgoed nog verder verduurzamen, vergroenen en moderniseren. Door het aanbrengen van onder meer een groen dak, zonnepanelen en een WKO installatie streven wij ernaar dat het Landgoed in 2030 volledig energie neutraal is waardoor iedereen nog tientallen jaren verantwoord kan genieten van dit mooie Landgoed, gelegen in het hart van ons land.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico van waardedaling van het landgoed;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €2.190.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.

Terug naar boven

© Copyright 2018 De Holle Bilt II C.V., de uitgevende instelling van de junior obligatielening