De Groene Aggregaat 01 B.V.
De Groene Aggregaat 01 B.V.

De Groene Aggregaat 01 B.V.

Portefeuille Groene Aggregaten

Dit project is succesvol gesloten.
De beoogde €2.400.000 is verbonden aan de aanschaf van 24 nieuwe, duurzame Groene Aggregaten voor haar verhuurportefeuille., is succesvol gefinancierd.

DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder De Groene Aggregaat 01 B.V. met dit resultaat.

Van streefbedrag geïnvesteerd
100%
Geïnvesteerd bedrag
€2.400.000
Streefbedrag
€2.400.000
Minimaal op te halen
€850.000
Rentevergoeding op jaarbasis
5,00%
Looptijd
72 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Succesvol gesloten, project (ge)start
Inschrijving start op
dinsdag 7 december 2021 om 10:00
Inschrijving sluit op
vrijdag 7 januari 2022 om 23:59
De Groene Aggregaat 01 B.V.
De Groene Aggregaat 01 B.V.

De financiering van een verhuurportefeuille van 24 hybride aggregaten


Adres

Vredenburghweg 2
1461GT Zuidoostbeemster

Stel je vraag E-mail de aanbieder

Over dit project

De Groene Aggregaat 01 B.V. (de uitgevende instelling) beoogt middels deze uitgifte van een senior obligatielening €2.400.000 op te halen voor de aanschaf van 24 nieuwe, duurzame Groene Aggregaten  ten behoeve van de verhuurmarkt gedekt. De resterende benodigde financiering wordt ingebracht in de uitgevende instelling in de vorm van eigen vermogen.

  Laatste update (28 april 2023)

  • De aanbieder heeft niet voldaan aan de betalingsverplichtingen jegens obligatiehouders van 15 maart 2023. De Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren is in overleg met Groene Aggregaat 01 B.V. om op korte termijn een obligatiehoudersvergadering te organiseren naar aanleiding van het niet voldoen hiervan.

 

Over de aanbieder

Door de toenemende huurvraag voor duurzame energie aggregaten heeft Maru Systems International een tekort aan aggregaten om aan deze vraag te voldoen. Daarom wil Maru Systems International middels een speciaal opgerichte entiteit, genaamd De Groene Aggregaat 01 B.V. haar bestaande verhuurportefeuille uitbreiden met 24 Groene Aggregaten Model 45 (Portefeuille Groene Aggregaten).

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

De uitgevende instelling beoogt met de uitgifte van een senior obligatielening maximaal €2.400.000 op te halen om de aanschafkosten van de 24 nieuwe, duurzame Groene Aggregaten voor haar verhuurportefeuille te financieren.

De obligatielening biedt een rente van 5,0% per jaar met een looptijd van zes jaar (24 kwartalen). Gedurende de looptijd wordt de obligatielening vanaf het derde kwartaal per kwartaal op lineaire basis afgelost. Dit houdt in dat obligatiehouders - vanaf het vierde kwartaal - ieder kwartaal, naast rente, ook een deel van de inleg terugkrijgen. De obligatielening wordt gedurende de looptijd volledig afgelost, er is dus geen herfinancieringsrisico.

Uitgevende instelling

De Groene Aggregaat 01 B.V.

Obligatielening Minimaal €850.000 en maximaal €2.400.000
Nominale waarde €1.000 per obligatie
Inleg Minimaal €1.000 (één obligatie)
Rangorde Senior obligatielening
Rentevergoeding 5,00% op jaarbasis
Rentebetaling De verschuldigde rente wordt per kwartaal achteraf betaald
Looptijd 6 jaar
Aflossing

De eerste 2 kwartalen wordt alleen Rente over de obligatielening vergoed.

Vanaf kwartaal 3 tot en met kwartaal 24 volgt een volledige aflossing op kwartaalbasis over de looptijd van de obligatielening volgens een lineair schema.

Vervroegde aflossing van de obligatielening is te allen tijde mogelijk.

Indien de uitgevende instelling besluit om de obligatielening gedurende de eerste twee jaar van de looptijd vervroegd af te lossen, dan zal zij aan obligatiehouder een boetebedrag betalen over het vervroegd afgeloste bedrag van 3,0%.

Zekerheden

Eerste pandrecht op de met gelden van deze obligatielening gefinancierde Groene Aggregaten van de uitgevende instelling;
▪️ Het eerste pandrecht op de afgesloten (tijdelijke) verhuurcontracten voor de met deze obligatielening gefinancierde Groene Aggregaten van de uitgevende instelling;
▪️ Verpanding van de verzekeringspenningen van de met gelden van deze obligatielening gefinancierde Groene Aggregaten.

Transactiekosten

Eenmalig 2,50% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving

Voorbeeld
rendements
berekening

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €1.000,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 2,50% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€25,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €1.025,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 5,00% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in paragraaf 3.3.3 (schema van rente- en aflossingsbetalingen). Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €1.168,75 per obligatie ontvangen op een investering van €1.025,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 4,30%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

Door de fijnstof problematiek en geluidsoverlast in steden, het belang van het terugdringen van CO2-uitstoot en de recentelijke stikstof dispositie problemen wordt het gebruik van de traditionele dieselaggregaten steeds meer aan banden gelegd. In aanbestedingen worden toeleveranciers daarom toenemend verplicht gesteld om alternatieve (tijdelijke) energiesystemen te gebruiken bij hun werkzaamheden.

Maru Systems International B.V. heeft een speciale aggregaat ontwikkeld die het gebruik van diesel ten opzichte van de gebruikelijke aggregaten met 80% kan reduceren. Zij loopt daarmee voorop en is op dit moment het enige bedrijf dat grotere hybride aggregaten op de markt aanbiedt die volledig in een container zijn geïntegreerd. Een ‘Groene Aggregaat’ bestaat uit een container, met daarin een accupakket, uitklapbare zonnepanelen en een kleine back-up dieselmotor die af en toe aanslaat om - indien nodig - de accu’s bij te laden. Onder andere overheidsinstanties en (bouw)bedrijven besluiten steeds meer om dergelijke Groene Aggregaten aan te schaffen.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico van tegenvallende verhuurinkomsten van de Groene Aggregaten
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €2.400.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.
Terug naar boven

© Copyright 2021 De Groene Aggregaat 01 B.V., de uitgevende instelling van de senior obligatielening