De Groene Aggregaat 01 B.V.
De Groene Aggregaat 01 B.V.

De Groene Aggregaat 01 B.V.

Portefeuille Groene Aggregaten

De Groene Aggregaat 02 B.V. bied je de mogelijkheid om te investeren in een portefeuille Groene Aggregaten. De rente op de obligatielening bedraagt 5,00% met een looptijd van 6 jaar.

Totaal geïnvesteerd

€2.400.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€850.000
100%
Voortgang streefbedrag
€2.400.000
Rentevergoeding op jaarbasis
5,00%
Looptijd
72 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project gestart
Inschrijving start op
dinsdag 7 december 2021 om 10:00
Inschrijving sloot op
donderdag 20 januari 2022 om 16:54
De Groene Aggregaat 01 B.V.
De Groene Aggregaat 01 B.V.

De financiering van een verhuurportefeuille van 24 hybride aggregaten


Adres

Vredenburghweg 2
1461 GT Zuidoostbeemster

Over dit project

De uitgevende instelling beoogt met de uitgifte van een senior obligatielening maximaal € 2.400.000 op te halen om de aanschafkosten van de 24 nieuwe, duurzame Groene Aggregaten voor haar verhuurportefeuille te financieren.

Over de aanbieder

De Groene Aggregaat biedt tijdelijke oplossingen op het gebied van mobiele duurzame energiebehoefte. Behalve dat de organisatie grondlegger is van de hybride generator, heeft de organisatie een ijzersterke naam en reputatie opgebouwd in de bouw-, infra- en evenementenbranche. Duurzaamheid, emissiearm, emissieloos, CO2 en stikstof zijn inmiddels een onlosmakelijk onderdeel geworden van het leven. 

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

De obligatielening biedt een rente van 5,00% per jaar met een looptijd van 6 jaar (24 kwartalen). Gedurende de looptijd wordt de obligatielening vanaf het derde kwartaal per kwartaal op lineaire basis afgelost. Dit houdt in dat obligatiehouders - vanaf het derde kwartaal - ieder kwartaal, naast rente, ook een deel van de inleg terugkrijgen. De obligatielening wordt gedurende de looptijd volledig afgelost, er is dus geen herfinancieringsrisico.  

Uitgevende instelling:

De Groene Aggregaat 01 B.V.

Obligatielening: Minimaal €850.000 en maximaal €2.400.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie
Inleg: Minimaal €1.000 (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding: 5,00% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt per kwartaal achteraf betaald
Looptijd: 6 jaar
Aflossing:

Vanaf kwartaal 3 tot en met 24 volledige aflossing volgens lineair schema

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

  • Eerste pandrecht op de met gelden van deze Obligatielening gefinancierde Groene Aggregaten van de Uitgevende Instelling;
  • Het eerste pandrecht op de afgesloten (tijdelijke) verhuurcontracten voor de met deze Obligatielening gefinancierde Groene Aggregaten van de Uitgevende Instelling;
  • Verpanding van de verzekeringspenningen van de met gelden van deze Obligatielening gefinancierde Groene Aggregaten.
Transactiekosten: Eenmalig 2,50% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €1.000,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 2,50% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€25,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €1.025,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 5,00% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €1.168,75 per obligatie ontvangen op een investering van €1.025,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 4,30%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

De Groene Aggregaat is ontwikkeld vanuit de visie functioneel, duurzaam én voor de gebruiker economisch rendabel zonder afbreuk te doen op leverzekerheid. Centraal in de ontwikkeling van de Groene Aggregaat staat het streven om het dieselgebruik radicaal te verminderen en emissie te reduceren tot het minimale. Door de benodigde brandstof te reduceren, reduceer je automatisch de uitstoot van emissies. 

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico van tegenvallende verhuurinkomsten van de Groene Aggregaten;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €2.400.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.
Terug naar boven

© Copyright 2021 De Groene Aggregaat 01 B.V., de uitgevende instelling van de senior obligatielening