Coöperatie Buurtmolen Herbaijum u.a.
Coöperatie Buurtmolen Herbaijum u.a.

Coöperatie Buurtmolen Herbaijum u.a.

Buurtmolen Herbaijum

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €603.500 voor de financiering van de bouw en exploitatie van het Windproject Herbaijum is succesvol gefinancierd. DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Coöperatie Buurtmolen Herbaijum U.A. met dit resultaat.

Totaal geïnvesteerd

€603.500

100%
Voortgang minimaal bedrag
€603.500
100%
Voortgang streefbedrag
€603.500
Rentevergoeding op jaarbasis
4,00%
Looptijd
84 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project gestart
Inschrijving start op
maandag 7 augustus 2017 om 10:00
Inschrijving sloot op
vrijdag 15 december 2017 om 10:28
Coöperatie Buurtmolen Herbaijum u.a.
Coöperatie Buurtmolen Herbaijum u.a.

 De obligatielening is verbonden aan de exploitatie van het Windproject Herbaijum.


Adres

Willem Fenengastraat 17
1096 BL Amsterdam

Stel je vraag E-mail de aanbieder

Over dit project

Coöperatie Buurtmolen Herbaijum U.A. geeft een senior obligatielening uit gedekt door de verkoop van de opgewekte windenergie, de GVO's en de contributie van de leden van de Coöperatie. De obligatielening is verbonden aan de exploitatie van het Windproject Herbaijum.

Over de aanbieder

Energiebedrijf Qurrent en de Nederlandse windmolenfabrikant Emergya Wind Technologies (EWT) hebben het initiatief genomen in de ontwikkeling van een uniek model voor de exploitatie van windmolens waarbij de lasten en de lusten van de windmolen ten goede komen aan de directe omgeving. Dit model noemen zij de Buurtmolen.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

De uitgevende instelling verstrekt een €603.500 senior obligatielening meteen rente van 4,00% en een looptijd van 7 jaar (tot maximaal 15 jaar bij uitblijven herfinanciering). Het resterende benodigde bedrag, ad €600.000, wordt door middel van een senior lening (€300.000) en een achtergestelde lening (€300.000) ingebracht door FSFE, het energiefonds van de Provincie Friesland. De uitgevende instelling is voornemens om de obligatielening na 7 jaar te herfinancieren.

Uitgevende instelling:

Coöperatie Buurtmolen Herbaijum u.a.

Obligatielening: Minimaal €630.000 en maximaal €630.000
Nominale waarde: €500 per obligatie
Inleg: Minimaal €500 (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding: 4,00% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 7 jaar
Aflossing:

Gedeeltelijk gedurende de looptijd, gedeeltelijk aan het einde van de looptijd afhankelijk van herfinanciering

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

  • Eerste pandrecht, en/of hypotheekrecht waar benodigd, op alle activa en vorderingen van de uitgevende instelling.

De zekerheden worden pro rata gedeeld met de senior financiering ad €300.000 verstrekt door FSFE.

Transactiekosten: Eenmalig 0,00% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €500,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 0,00% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€0,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €500,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 4,00% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €618,00 per obligatie ontvangen op een investering van €500,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 4,00%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE), het energiefonds van de Provincie Friesland, is opgericht met als primaire doelstelling een bijdrage te leveren aan de duurzaamheidsambitie van de provincie Fryslân. Het FSFE doet dit door het ter beschikking stellen van financiële middelen aan projecten op het gebied van duurzame energie en energiebesparing. Deze projecten moeten een aantoonbare bijdrage leveren aan de energie transitie in de provincie Fryslân. Het FSFE verstrekt geen subsidies maar uitsluitend marktconforme financieringen.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico’s verbonden aan de bouw van het Windproject;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €630.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.
Terug naar boven

© Copyright 2017 Coöperatie Buurtmolen Herbaijum u.a., de uitgevende instelling van de senior obligatielening