Celsias Smart 2 B.V.
Celsias Smart 2 B.V.

Celsias Smart 2 B.V.

Portefeuille duurzame energiesystemen

De uit te geven obligatielening biedt een rente van 4,5% op jaarbasis met een looptijd van 1 jaar. Aan het einde van de looptijd beoogd de uitgevende instelling de obligatielening te herfinancieren middels het aantrekken van een langjarige bankfinanciering of de uitgifte van een nieuwe obligatielening.

Totaal geïnvesteerd

€1.050.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€1.050.000
100%
Voortgang streefbedrag
€1.050.000
Rentevergoeding op jaarbasis
4,50%
Looptijd
12 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project afgelost
Inschrijving start op
maandag 11 april 2022 om 10:00
Inschrijving sloot op
maandag 11 april 2022 om 14:22
Celsias Smart 2 B.V.
Celsias Smart 2 B.V.

De financiering van een deel van de aankoop-, installatie- en exploitatiekosten van de portefeuille duurzame energiesystemen


Adres

Printerstraat 22
1033 RT, Amsterdam

Over dit project

De uitgevende instelling beoogt middels de uitgifte van de Obligatielening een deel van de aankoop-, installatie- en exploitatiekosten van de portefeuille duurzame energiesystemen te financieren. De resterend benodigde financiering wordt ingebracht in de uitgevende instelling in de vorm van eigen vermogen en een bijdrage aansluitkosten betaald door de ontwikkelaars van de nieuwbouwprojecten.

Over de aanbieder

De installatie en exploitatie van de door Celsias ontwikkelde portefeuilles duurzame energiesystemen vindt plaats in speciaal daarvoor opgerichte exploitatie vennootschappen. Celsias Smart 2 B.V. is zo een exploitatie vennootschap en eveneens de uitgevende instelling van de obligatielening. 

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

Celsias Smart 2 B.V., beoogt de obligatielening uit te geven om €1.050.000 op te halen ter gedeeltelijke financiering van de installatiekosten van de portefeuille duurzame energiesystemen. Met de installatie van de duurzame energiesystemen is een investering van in totaal ca. €1.495.000 gemoeid.

Uitgevende instelling:

Celsias Smart 2 B.V.

Obligatielening:

Minimaal €1.050.000 en maximaal €1.050.000

Nominale waarde: €1.000 per obligatie
Inleg: Minimaal €1.000 (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding: 4,50% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 1 jaar
Aflossing:

In één keer in zijn geheel aan het einde van de looptijd middels herfinanciering.

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

  • Eerste pandrecht op de aandelen en activa van de uitgevende instelling;
  • Eerste hypotheekrecht op de opstalrechten van de uitgevende instelling.
Transactiekosten: Eenmalig 0,60% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €1.000,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 0,60% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€6,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €1.006,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 4,50% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €1.045,00 per obligatie ontvangen op een investering van €1.006,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 3,90%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

De portefeuille duurzame energiesystemen zal de 71 woningen in de Nieuwbouwprojecten voorzien van duurzaam opgewekte energie en warmte en koude.

De woningen van het nieuwbouwproject met 71 woningen zijn bestemd voor één- of tweepersoons huishoudens. De woningen hebben allemaal een Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) van 0. De EPC geeft aan hoe energiezuinig een nieuwbouwwoning is. Deze waarde wordt berekend aan de hand van bouwkundige en installatietechnische gegevens. Hoe lager de waarde, des te beter is de energieprestatie.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico verbonden aan de bouw van de nieuwbouwprojecten en de portefeuille duurzame energiesystemen;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €2.552.399 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.

Terug naar boven

© Copyright 2022 Celsias Smart 2 B.V., de uitgevende instelling van de senior obligatielening