Celsias Ontwikkeling B.V
Celsias Ontwikkeling B.V

Celsias Ontwikkeling B.V

Groeifinanciering

Celsias Ontwikkeling B.V., biedt de mogelijkheid om te investeren in een 8,00% senior obligatielening met een looptijd van 4 jaar.

Totaal geïnvesteerd

€950.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€500.000
100%
Voortgang streefbedrag
€950.000
Rentevergoeding op jaarbasis
8,00%
Looptijd
48 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project gestart
Inschrijving start op
vrijdag 17 maart 2023 om 10:00
Inschrijving sloot op
woensdag 15 maart 2023 om 15:15
Celsias Ontwikkeling B.V
Celsias Ontwikkeling B.V

De financiering van de beoogde groei om de portefeuille duurzame energiesystemen te realiseren


Adres

Internetstraat 19
1033 MS Amsterdam

Stel je vraag E-mail de aanbieder

Over dit project

De ambitie van Celsias Ontwikkeling B.V. is om met gemiddeld 14 projecten per jaar (gemiddelde project grootte van 100 aansluitingen) 1.350 aansluitingen per jaar te contracteren. Om in de periode 2023 t/m 2026 de kosten voor de ontwikkeling van energieconcepten te dekken is groeifinanciering nodig. 

Over de aanbieder

Celsias Ontwikkel B.V., is de ontwikkel entiteit binnen de Celsias groep. De uitgevende instelling ontwikkelt bij nieuwbouwwoningen duurzame energiesystemen. Een duurzame energiesysteem bestaat uit een zonnepaneleninstallatie en een duurzame warmte en koude installatie.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

De uit te geven obligatielening heeft een nominale waarde van maximaal €950.000 en biedt een rente van 8,00% op jaarbasis met een looptijd van 4 jaar. De obligatielening zal gedurende de looptijd voor 20% afgelost worden volgens een lineair schema. Tevens wordt er aan het eind van de looptijd het restant aan openstaande hoofdsom afgelost uit de opgebouwde liquide middelen welke opgebouwd worden gedurende de looptijd.

Uitgevende instelling:

Celsias Ontwikkeling B.V

Obligatielening:

Minimaal €500.000 en maximaal €950.000

Nominale waarde: €1.000 per obligatie
Inleg: Minimaal €1.000 (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding: 8,00% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald
Looptijd:

4 jaar

Aflossing:

In één keer in zijn geheel aan het einde van de Looptijd middels herfinanciering

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

  • Het eerste pandrecht op de afgesloten projectcontracten van de uitgevende instelling;
  • Het eerste pandrecht op de activa van de uitgevende instelling; en
  • Het eerste pandrecht op de aandelen van de uitgevende instelling.

Het is de uitgevende instelling toegestaan om ‘pari passu’ met de huidige uitgifte financiering te arrangeren. Bij de uitgifte van additionele, toekomstige obligatieleningen worden deze eerste pandrechten gedeeld.

Onvoorwaardelijke garantie van Celsias Holding B.V. voor al hetgeen de uitgevende instelling nu en in de toekomst aan obligatiehouders verschuldigd is of kan worden (de “garantie”).

Transactiekosten: Eenmalig 1,00% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €1.000,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 1,00% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€10,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €1.010,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 8,00% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in paragraaf 3.3.3 (schema van rente- en aflossingsbetalingen). Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €1.000,00 per obligatie ontvangen op een investering van €1.010,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 7,67%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

De uitgevende instelling wil een bijdrage leveren aan de energietransitie door het ontwikkelen en realiseren van duurzame energiesystemen. Om haar bijdrage aan de energietransitie te kunnen versnellen wil de uitgevende instelling financiering aantrekken zodat zij meer capaciteit beschikbaar kan stellen.

Terug naar boven

Risicofactoren

Risico's verbonden aan deze obligatielening

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico van tegenvallende groei en/of inkomsten;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €950.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.

Terug naar boven

© Copyright 2023 Celsias Ontwikkeling B.V, de uitgevende instelling van de senior obligatielening