Celsias Huizen 1 B.V.
Celsias Huizen 1 B.V.

Celsias Huizen 1 B.V.

Groeifinanciering

De uit te geven obligatielening biedt een rente van 4,0% op jaarbasis met een looptijd van 2 jaar. Aan het einde van de looptijd beoogd de uitgevende instelling de obligatielening te herfinancieren middels het aantrekken van een langjarige bankfinanciering of de uitgifte van een nieuwe obligatielening.

Totaal geïnvesteerd

€73.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€73.000
100%
Voortgang streefbedrag
€73.000
Rentevergoeding op jaarbasis
4,00%
Looptijd
24 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project afgelost
Inschrijving start op
maandag 7 december 2020 om 10:00
Inschrijving sloot op
donderdag 10 december 2020 om 11:29
Celsias Huizen 1 B.V.
Celsias Huizen 1 B.V.

Adres
Stel je vraag E-mail de aanbieder

Over dit project

De uitgevende instelling beoogd middels de uitgifte van de obligatielening een deel van de aankoop-, installatie en exploitatiekosten van de warmte installatie te financieren. De resterend benodigde financiering wordt ingebracht in de Uitgevende Instelling in de vorm van eigen vermogen en een bijdrage aansluitkosten betaald door de ontwikkelaar van het nieuwbouwproject.

Over de aanbieder

Celsias speelt in op deze behoefte door nieuwbouwwoningen te voorzien van warmte installaties waarmee
woningen van warmte, koude en warm water worden voorzien.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

De uitgevende instelling, Celsias Huizen 1 B.V., beoogt de obligatielening uit te geven om €73.000 op te halen ter gedeeltelijke financiering van de installatie- en exploitatiekosten van de Warmte Installatie. Met de installatie is een investering van in totaal ca. €245.000 gemoeid. Naast de Obligatielening wordt deze investering gefinancierd middels een bijdrage aansluitkosten betaald door de Woningcorporatie ad ca. €140.000 en een inbreng van eigen vermogen door de moedermaatschappij van de uitgevende instelling ad ca. €32.000.

Uitgevende instelling:

Celsias Huizen 1 B.V.

Obligatielening: Minimaal €73.000 en maximaal €73.000
Nominale waarde:

1.000 per obligatie

Inleg: Minimaal (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding: 4,00% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 2 jaar
Aflossing:

De obligatielening wordt aan het einde van de looptijd in een keer afgelost
middels herfinanciering.

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

  • Eerste pandrecht op de aandelen en activa van de Uitgevende Instelling;
  • Eerste hypotheekrecht op de opstalrechten van de Uitgevende Instelling.
Transactiekosten: Eenmalig 1,20% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €1.000 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 1,20% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€12,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €1.012,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 4,00% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €1.080,00 per obligatie ontvangen op een investering van €1.080,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 3,40%.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico van technische gebreken aan de Warmte Installatie;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €73.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.
Terug naar boven

© Copyright 2020 Celsias Huizen 1 B.V., de uitgevende instelling van de senior obligatielening