Celsias Amsterdam 1 B.V.
Celsias Amsterdam 1 B.V.

Celsias Amsterdam 1 B.V.

Zonnestroomsystemen

De uitgevende instelling, Celsias Smart 1 B.V., beoogt de obligatielening uit te geven om €280.000 op te halen ter gedeeltelijke financiering van de installatie- en exploitatiekosten van de portefeuille duurzame energiesystemen. Met de installatie van de duurzame energiesystemen is een investering van in totaal ca. €414.000 gemoeid.

Totaal geïnvesteerd

€1.290.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€1.290.000
100%
Voortgang streefbedrag
€1.290.000
Rentevergoeding op jaarbasis
4,50%
Looptijd
24 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project afgelost
Inschrijving start op
woensdag 4 augustus 2021 om 10:00
Inschrijving sloot op
woensdag 15 september 2021 om 16:44
Celsias Amsterdam 1 B.V.
Celsias Amsterdam 1 B.V.

De financiering van een deel van de kosten van de installatie en exploitatie van een portefeuille warmtesystemen voor 122 woningen van de Alliantie


Adres

Printerstraat 22,
1033RT Amsterdam

Over dit project

Het duurzame energiesysteem bestaat per woning uit een zonnestroomsysteem en een warmte installatie. De uitgevende instelling zal met alle 26 eigenaren van de woningen waarin de portefeuille duurzame energiesystemen wordt geïnstalleerd 30-jarige leaseovereenkomsten afsluiten. Momenteel zijn alle leaseovereenkomsten getekend.

Over de aanbieder

Celsias speelt in op deze behoefte door nieuwbouwwoningen te voorzien van duurzame energiesystemen waarmee woningen van duurzaam opgewekte elektriciteit, warmte en koude worden voorzien. Na installatie van de systemen blijven deze in het bezit van Celsias en verleased zij deze voor een termijn van 30 jaar aan de eigenaren van de woningen. Zo krijgen de bewoners duurzaam opgewekte elektriciteit, warmte en koude zonder daarvoor een hoge aanvangsinvestering te hoeven doen.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

De uit te geven obligatielening biedt een rente van 4,50% op jaarbasis met een looptijd van 2 jaar. Aan het einde van de looptijd beoogd de uitgevende instelling de obligatielening te herfinancieren middels het aantrekken van een langjarige bankfinanciering of de uitgifte van een nieuwe obligatielening.

Uitgevende instelling:

Celsias Smart 1 B.V.

Obligatielening:

Maximaal €1.290.000

Nominale waarde: €1.000 per obligatie
Inleg: Minimaal €1.000 (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding: 4,50% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 2 jaar
Aflossing:

bullet

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

  • Eerste pandrecht op de aandelen en activa van de Uitgevende Instelling;
  • Eerste hypotheekrecht op de opstalrechten van de Uitgevende Instelling.
Transactiekosten: Eenmalig 1,20% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €1.000,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 1,20% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€12,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €1.012,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 4,50% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €1.012,00 per obligatie ontvangen op een investering van €1.012,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 3,90%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

Verduurzaming van het energiesysteem

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico van technische gebreken aan de Portefeuille Duurzame Energiesystemen;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €1.290.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.
Terug naar boven

© Copyright 2021 Celsias Amsterdam 1 B.V., de uitgevende instelling van de senior obligatielening