BUAN water project B.V.
BUAN water project B.V.

BUAN water project B.V.

BUAN Water Project B.V. - Waterzuiveringssysteem Botswana

BUAN Water Project B.V. biedt je de mogelijkheid om te investeren in een 7,00% senior obligatielening met een looptijd van 5 jaar ter financiering van een waterzuiveringssysteem voor de BUAN Universiteit in Botswana

Totaal geïnvesteerd

€372.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€325.000
100%
Voortgang streefbedrag
€372.000
Rentevergoeding op jaarbasis
7,00%
Looptijd
60 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project afgelost
Inschrijving start op
maandag 27 juni 2022 om 10:00
Inschrijving sloot op
maandag 27 juni 2022 om 16:53
BUAN water project B.V.
BUAN water project B.V.

De financiering van een waterzuiveringssysteem in Gaborone, Botswana.


Adres

Ten Katestraat 32 4
1053CG Amsterdam

Over dit project

Het waterzuiveringssysteem zal aan Agrivolt verleased worden die op haar beurt het met het waterzuiveringssysteem gezuiverde water zal verkopen aan de BUAN Universiteit die het water in de eerste plaats zal gebruiken voor landbouw. Om het water ook voor drinkwater te gebruiken moet de installatie gecertificeerd worden, wat in de toekomst een mogelijkheid is.

Over de aanbieder

In samenwerking met Agrivolt Be Pty Ltd (“Agrivolt”), de Botswana University of Agriculture and Natural Resources (“BUAN Universiteit”) en MarketVest Ltd heeft AAAS energy vorig jaar een agrivoltaics zonnepark gerealiseerd op de grond van de BUAN Universiteit in Gaborone, Botswana. Na haar succesvolle eerdere samenwerking heeft AAAS energy nu met dezelfde partners een water project ontwikkeld, waar via een waterzuiveringssysteem (het “Waterzuiveringssysteem”) grijs water wordt gefilterd tot drinkwaterkwaliteit. Per jaar zal minimaal 21.600 m3 water gezuiverd worden door het waterzuiveringssysteem volledig op zonne-energie te laten draaien. 

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

Ter financiering van het qaterzuiveringssysteem in Botswana geeft BUAN water project B.V. een senior obligatielening uit ter hoogte van €372.000 met een rente van 7,00% op jaarbasis en een looptijd van 5 jaar. De lening wordt geheel afgelost gedurende de looptijd met de inkomsten uit het Waterzuiveringssysteem.

Uitgevende instelling:

AAAS Energy Southern Africa B.V.

Obligatielening: Minimaal €325.000 en maximaal €372.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie
Inleg: Minimaal €1.000 (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding: 7,00% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt half jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 5 jaar
Aflossing:

Annuitair

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

 • Eerste pandrecht op de aandelen van de Uitgevende Instelling;
 • Eerste pandrecht op de activa van de Uitgevende Instelling waaronder verstaan:
  - Alle roerende zaken van de Uitgevende instelling;
  - Alle vorderingen uit verzekeringen van de Uitgevende Instelling;
  - Alle vorderingen uit overige contracten van de Uitgevende Instelling.
Transactiekosten: Eenmalig 2,00% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €1.000,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 2,00% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€20,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €1.020,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 7,00% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €1.202,41 per obligatie ontvangen op een investering van €1.020,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 6,30%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

Het project helpt Botswana verder in het onafhankelijk worden van voedselimport. Botswana importeert meer dan de helft van haar groente en fruit vanuit Zuid-Afrika en is derhalve een land met een hoge voedselonzekerheid. Door spaarzaam om te springen met water, gebruikt water te zuiveren, zodat het opnieuw gebruikt kan worden, kan het land zelf meer voedsel gaan produceren, waardoor voedseltekorten voorkomen kunnen worden.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico’s verbonden aan de ontwikkeling en bouw van het Waterzuiveringssysteem;
 • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
 • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

 • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €372.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.
Terug naar boven

© Copyright 2022 BUAN water project B.V., de uitgevende instelling van de senior obligatielening