BOX Duurzaam B.V.
BOX Duurzaam B.V.

BOX Duurzaam B.V.

Groeifinanciering

BOX Duurzaam B.V. bied je de mogelijkheid om te investeren in een 7,5% senior obligatielening met een looptijd van 4 jaar. De obligatielening wordt gebruikt om de verdere groei van de onderneming te financieren. 

Totaal geïnvesteerd

€1.000.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€750.000
100%
Voortgang streefbedrag
€1.000.000
Rentevergoeding op jaarbasis
7,50%
Looptijd
48 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project gestart
Inschrijving start op
vrijdag 2 september 2022 om 10:00
Inschrijving sloot op
donderdag 22 september 2022 om 14:37
BOX Duurzaam B.V.
BOX Duurzaam B.V.

Groeifinanciering t.b.v. werkkapitaal, digitalisering van het platform, professionalisering van de organisatie, het uitbreiden van het team en het aflossen van een lening van derden.


Adres

Celsiusstraat 42
6716 BZ Ede

Stel je vraag E-mail de aanbieder

Over dit project

De inkomsten van de obligatielening worden aangewend voor de volgende investeringen: 

 • Werkkapitaal ter uitbreiding van de voorraadposities ter hoogte van €262.000;
 • De uitbreiding van het business development team ter hoogte van €150.000;
 • De uitbreiding van het marketing en sales team ter hoogte van €250.000;
 • Professionalisering van de organisatie ter hoogte van €100.000;
 • Digitalisering van het platform www.boxduurzaam.nl ter hoogte van €200.000;
 • Aflossing lening derden ter hoogte van €38.000.

Over de aanbieder

BOX Duurzaam B.V. een eigen verduurzamingsplatform (www.boxduurzaam.nl) waar particuliere woningeigenaren en eigenaren van zakelijke bedrijfspanden terecht kunnen voor het verduurzamen van hun onroerend goed. Voorbeelden van verduurzaming zijn het plaatsen van zonnepanelen, een warmtepomp, dakisolatie, spouwmuurinstallatie, vloerisolatie en HR glas en kozijnen.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

De uit te geven senior obligatielening heeft een nominale waarde van maximaal €1.000.000 en biedt een rente van 7,5% op jaarbasis met een looptijd van 4 jaar (16 kwartalen). De obligatielening zal gedurende de looptijd geheel afgelost worden middels een lineair schema op kwartaalbasis, rekening houdend met een aflossingsvrije periode van twee kwartalen na uitgifte.

Uitgevende instelling:

BOX Duurzaam B.V.

Obligatielening:

Minimaal €750.000 en maximaal €1.000.000

Nominale waarde:

€1.000 per obligatie

Inleg:

Minimaal € 1.000 (één obligatie)

Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding:

7,50% op jaarbasis + mogelijk éénmalig €25 bonusrente per obligatie mits voldaan wordt aan de bonusvoorwaarde

Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt per kwartaal achteraf betaald
Looptijd: 4 jaar
Aflossing:

De obligatielening zal gedurende de looptijd geheel afgelost worden middels een lineair schema op kwartaalbasis, rekening houdend met een aflossingsvrije periode van twee kwartalen na uitgifte. Vervroegde aflossing van de obligatielening is ten allen tijde mogelijk.

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

 • Eerste pandrecht op de aandelen van de Uitgevende Instelling;
 • Eerste pandrecht op de activa inclusief de voorraad van de Uitgevende Instelling waaronder verstaan:
  • Alle roerende zaken van de Uitgevende Instelling;
  • Alle vorderingen uit verzekeringen van de Uitgevende Instelling;
  • Alle vorderingen uit overige contracten van de Uitgevende Instelling.
Transactiekosten: Eenmalig 2,00% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €1.000,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 2,00% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€20,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €1.020,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 7,50% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in paragraaf 3.3.4 (schema van rente- en aflossingsbetalingen). Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €1.178,13 per obligatie ontvangen op een investering van €1.020,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 6,73%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

Het platform van BOX Duurzaam B.V. zorgt ervoor dat particuliere woningeigenaren en eigenaren van zakelijke bedrijfspanden terecht kunnen voor het verduurzamen van hun onroerend goed.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico van lagere inkomsten door tegenvallende verkopen;
 • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
 • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

 • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina?
Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €1.000.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.

Terug naar boven

© Copyright 2022 BOX Duurzaam B.V., de uitgevende instelling van de senior obligatielening