Big Ass Battery Shortlease II V.O.F.
Big Ass Battery Shortlease II V.O.F.

Big Ass Battery Shortlease II V.O.F.

Portefeuille energieopslagsystemen

Big Ass Battery Shortlease II V.O.F. biedt de mogelijkheid om te investeren in een 9,00% senior obligatielening ter hoogte van € 2.075.000 met een looptijd van 5 jaar. 

Deze obligatielening heeft als doel om 5 energieopslagsystemen aan te schaffen voor de verhuur. 80% van de waarde van de energieopslagsystemen wordt gefinancierd middels de uit te geven obligatielening en 20% wordt gefinancierd middels eigen vermogen.

De minimale dekkingswaarde bedraagt 124% (waarde van de energieopslagsystemen gedeeld door de openstaande hoofdsom van de obligatielening). 

Tot nu toe geïnvesteerd

€620.750

Nog maximaal 2 weken en 1 dag om te investeren!

41%
Voortgang minimaal bedrag
€1.500.000
29%
Voortgang streefbedrag
€2.075.000
Rentevergoeding op jaarbasis
9,00%
Looptijd
60 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Nu open
Inschrijving gestart op
donderdag 6 juni 2024 om 10:00
Inschrijving sluit uiterlijk op
zaterdag 6 juli 2024 om 23:59
Investeer in dit project
Big Ass Battery Shortlease II V.O.F.
Big Ass Battery Shortlease II V.O.F.

Aanschaf 5 energieopslagsystemen


Adres

Lage Dijk 13
5705 BX Helmond

Stel je vraag E-mail de aanbieder

Over dit project

Investering
Big Ass Battery Shortlease II V.O.F. koopt 5 energieopslagsystemen t.w.v. €2.584.000 van Big Ass Battery B.V., de productie entiteit. 80% van de aanschafwaarde wordt gefinancierd middels de uit te geven obligatielening en 20% via eigen ingebracht vermogen. 

Verhuurstrategie

Big Ass Battery Shortlease II V.O.F. is een Nederlands bedrijf dat zich richt op de verhuur van energieopslagsystemen. De uitgevende instelling verhuurt de energieopslagsystemen voor een minimale duur van één maand. De vraag naar tijdelijke energieopslagsystemen is groot:

  • Vraag uit de markt

De BAB groep ontvangt meerdere aanvragen op maandbasis om haar energieopslagsystemen voor een periode te verhuren.

  • Verhuur van voorloopsystemen

Klanten die een energieopslagsysteem kopen bij de BAB groep kunnen te maken hebben met een langere levertijd terwijl de noodzaak voor een energieoplossing direct nodig is. Aan deze klanten kan de uitgevende instelling een voorloopsysteem verhuren tot dat het definitieve systeem geleverd is (gemiddelde huurperiode van 3 tot 9 maanden).

  • Track-record middels poolovereenkomst

Zoals hieronder beschreven maken de energieopslagsystemen deel uit van een verhuurvloot. De bestaande systemen uit de verhuurvloot worden direct verhuurd aan derden en hebben een bezettingsgraad van 89%, dat is hoger dan geprognosticeerd (65%). Dat bevestigt dat de vraag naar energieopslagsystemen voor de verhuur groot is. 

Poolovereenkomst
De 5 aan te schaffen energieopslagsystemen van de uitgevende instelling worden ingebracht in een verhuurvloot middels een poolovereenkomst. Hierdoor worden resultaten van verschillende entiteiten, die onderdeel uitmaken van de poolovereenkomst, over de entiteiten verdeeld. Op deze manier krijgen alle systemen een faire allocatie van inkomsten en worden de goede en kwade kansen van bijvoorbeeld kortere en langere contracten of stilstand van een systeem verdeeld over alle systemen.

De verhuurvloot van de poolovereenkomst ziet er als volgt uit:
- Big Ass Battery Rentals B.V.: 1 systeem;
- BAB Shortlease I B.V.: 8 systemen;
- Big Ass Battery Shortlease II V.O.F. (de uitgevende instelling): 5 systemen.
Totaal: 14 systemen. 

De bestaande verhuurvloot heeft een bezettingsgraad van 89%

Over de aanbieder

Big Ass Battery Shortlease II B.V. is onderdeel van de Big Ass Battery Groep (BAB groep). De BAB groep is een Nederlandse producent van slimme en duurzame energieopslagsystemen. De onderneming bedient een sterk groeiende vraag naar energieflexibiliteit met een zelf ontwikkeld productaanbod. 

Tot op heden heeft de BAB groep 32 energieopslagsystemen verkocht en geleverd met een omzetwaarde van € 13 miljoen. Het bedrijf mag met trots gerenommeerde partijen als Van Oord en Reco tot haar klantenbestand rekenen. Op haar huidige productielocatie kan de BAB groep 800 energieopslagsystemen per jaar produceren. 

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

De obligatielening biedt een rente van 9,00% per jaar met een looptijd van 5 jaar (60 maanden). De senior obligatielening zal gedurende de looptijd per jaar annuïtair afgelost worden (totaal +/- 52%) en voor het restant (+/-48%) middels een herfinanciering aan het einde van de looptijd. 

De geprognosticeerde dekkingswaarde aan het einde van de looptijd bedraagt 139% (waarde van de energieopslagsystemen gedeeld door de openstaande hoofdsom van de obligatielening).

Uitgevende instelling:

Big Ass Battery Shortlease II V.O.F.

Obligatielening: Minimaal €1.500.000 en maximaal €2.075.000
Nominale waarde: €250 per obligatie
Inleg: Minimaal €250 (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding:

9,00% op jaarbasis

Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 5 jaar
Aflossing:

Conform het schema uit het informatiememorandum in paragraaf 3.3 (Rente en aflossing).

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

  • Eerste en enig pandrecht op de portefeuille energieopslagsystemen, de daaraan verbonden verhuurcontracten, onderhanden werk in de vorm van energieopslagsystemen en onderdelen daarvan in aanbouw of bestelling.
Transactiekosten: Eenmalig 1,80% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €250,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 1,80% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€4,50 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €254,50 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 9,00% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €340,19 per obligatie ontvangen op een investering van €254,50.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 8,44%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

Energieopslag verbindt duurzame energieopwekking zoals zonne- en windenergie met duurzame vraag vanuit de industrie, de gebouwde omgeving, mobiliteit en landbouw. Het is daarom een belangrijke schakel in de realisatie van klimaatdoelen, energiezekerheid en energiebetaalbaarheid.

De energieopslagsystemen worden gekenmerkt door het toepassen van bewezen technologie, focus op gebruiksgemak, product-intelligence en duurzaamheid. 

In tegenstelling tot directe concurrenten werkt BAB groep al vanaf het begin met LFP-cellen die veiliger en milieuvriendelijker zijn dan NMC Lithium-ion cellen. Ook assembleert BAB groep haar eigen batterijpakketten vanaf de individuele cel, met een deels gerobotiseerde productielijn.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico van tegenvallende huuropbrengsten;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren.nl is in bezit van een MiFID- en een ECSPR-vergunning. De ECSPR geldt voor projecten tot en met €5.000.000 per project. De MiFID geldt voor alle projecten met een waarde van meer dan €5.000.000. Onder de MiFID regelgeving is het verplicht een door de AFM goedgekeurde prospectus te publiceren.

De uitgevende instelling van het project verklaart dat de totale waarde van vergelijkbare projecten in de afgelopen 12 maanden maximaal €2.075.000 bedraagt en daarmee lager is dan €5.000.000. Hiermee is de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren.

De uitgevende instelling is verplicht het blad met Essentiële Beleggingsinformatie (EBI) samen te stellen en te publiceren. De EBI is onderaan deze propositiepagina te downloaden.

Terug naar boven

© Copyright 2024 Big Ass Battery Shortlease II V.O.F., de uitgevende instelling van de senior obligatielening