BEE Haarweg B.V.
BEE Haarweg B.V.

BEE Haarweg B.V.

Zonnepark

Voor de initiatiefnemers van het zonnepark speelt het maatschappelijke draagvlak voor het zonnepark een belangrijke rol. Als onderdeel van een uitgebreid participatieplan is de uitgevende instelling met de gemeente Wageningen overeengekomen een investeringsmogelijkheid voor burgers aan te bieden. 

De uit te geven obligatielening biedt een rente van 4,75% op jaarbasis met een looptijd van ca. 15 jaar. In het participatieplan is vastgelegd dat voor investeerders gevestigd in postcodes 6702 en 6709 de eerste mogelijkheid tot investeren krijgen, om vervolgens open te gaan voor de postcodes 6700, 6701, 6072, 6703, 6704, 6705, 6706, 6707, 6708 en 6709. De obligatielening wordt gedurende de looptijd in zijn geheel afgelost uit de kasstromen van de uitgevende instelling.

Totaal geïnvesteerd

€133.500

100%
Voortgang minimaal bedrag
€30.000
100%
Voortgang streefbedrag
€133.500
Rentevergoeding op jaarbasis
4,50%
Looptijd
180 maanden
Type financieel product
Junior obligatielening
Status
Project gestart
Inschrijving start op
donderdag 7 juli 2022 om 10:00
Inschrijving sloot op
woensdag 17 augustus 2022 om 17:06
BEE Haarweg B.V.
BEE Haarweg B.V.

De herfinanciering van een zonnepark die de uitgevende instelling in eigendom heeft en beheerd


Adres

Kingsfordweg 151
1043 GR AMSTERDAM

Stel je vraag E-mail de aanbieder

Over dit project

De initiatiefnemer is een bedrijf dat sinds 2016 actief is in de solar-industrie en voornamelijk in Noord- en West-Europa. De strategie is om een duurzame energieportefeuille op te bouwen die stabiele kasstromen oplevert. Per mei 2022 heeft BEE een wind- en pv(photovoltaics)-portfolio gecontracteerd met een vermogen van ruim 1,2 GW. Daarnaast is BEE betrokken bij de ontwikkeling van zonne-energieprojecten in Latijns-Amerika, Centraal- en Zuid-Europa met een pijplijn van ca. 2,1 GW.

Na een ontwikkeltraject van ca. 3 jaar zijn alle benodigde vergunningen en subsidiebeschikkingen verkregen en is in augustus 2021 begonnen met de bouw van Zonnepark Haarweg (het ‘zonnepark’) met een omvang van 6,5 MWp. Oplevering van het Zonnepark heeft op 12 november 2021 plaatsgevonden. Het zonnepark wordt gedurende een periode van 25 jaar geëxploiteerd en levert ca. 6.728 MWh duurzame elektriciteit per jaar op. Dit is genoeg om jaarlijks in de behoefte van ca. 2.556 huishoudens te voldoen.

Over de aanbieder

De ontwikkeling, realisatie en exploitatie van het zonnepark vindt plaats in een speciaal daarvoor opgerichte entiteit, BEE Haarweg B.V. In deze entiteit is het eigendom van het zonnepark evenals de aan het zonnepark verbonden contracten, garanties, subsidies en vergunningen ondergebracht. Deze entiteit is eveneens de uitgevende instelling van de obligatielening.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

De uit te geven obligatielening biedt een rente van 4,75% op jaarbasis met een looptijd van ca. 15 jaar. In het participatieplan is vastgelegd dat voor investeerders gevestigd in postcodes 6702 en 6709 de eerste mogelijkheid tot investeren krijgen, om vervolgens open te gaan voor de postcodes 6700, 6701, 6072, 6703, 6704, 6705, 6706, 6707, 6708 en 6709. De obligatielening wordt gedurende de looptijd in zijn geheel afgelost uit de kasstromen van de uitgevende instelling.

Uitgevende instelling:

Blue Elephant Energy AG

Obligatielening: Minimaal €30.000 en maximaal €133.500
Nominale waarde: €500 per obligatie
Inleg: Minimaal €500 (één obligatie)
Rangorde: Junior obligatielening
Rentevergoeding: 4,50% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 15 jaar
Aflossing:

Lineair schema

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt geen zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders.

Transactiekosten: Eenmalig 2,50% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €500,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 2,50% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€12,50 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €512,50 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 4,50% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal per obligatie ontvangen op een investering van €512,50.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 4,36%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

Het zonnepark wordt gedurende een periode van 25 jaar geëxploiteerd en levert ca. 6.728 MWh duurzame elektriciteit per jaar op. Dit is genoeg om jaarlijks in de behoefte van ca. 2.556 huishoudens te voldoen.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico's verbonden aan de uitgevende instelling en haar onderneming;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €133.500 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.

Terug naar boven

© Copyright 2022 BEE Haarweg B.V., de uitgevende instelling van de junior obligatielening