Alled Horticulture Lighting B.V.
Alled Horticulture Lighting B.V.

Alled Horticulture Lighting B.V.

Werkkapitaal financiering

Alled Horticulture Lighting B.V., handelsnaam Euonia, biedt de mogelijkheid om te investeren in de financiering van het werkkapitaal om zo de tuin- en kasbouw te stimuleren en te verduurzamen. De uit te geven obligatielening biedt een rente van 9,00% op jaarbasis met een looptijd van 3 jaar

Tot nu toe geïnvesteerd

€275.250

Nog maximaal 3 weken en 1 dag om te investeren!

36%
Voortgang minimaal bedrag
€750.000
27%
Voortgang streefbedrag
€1.000.000
Rentevergoeding op jaarbasis
9,00%
Looptijd
36 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Nu open
Inschrijving gestart op
maandag 13 mei 2024 om 10:00
Inschrijving sluit uiterlijk op
donderdag 13 juni 2024 om 23:59
Investeer in dit project
Alled Horticulture Lighting B.V.
Alled Horticulture Lighting B.V.

Financiering van een deel van de werkkapitaal ter bevordering van de bedrijfsgroei


Adres

Beursplein 37
3011 AA Rotterdam

Stel je vraag E-mail de aanbieder

Over dit project

Euonia voert verschillende activiteiten uit om haar positie als toonaangevende leverancier van LED-verlichtingssystemen  ter ondersteuning van duurzame teeltmethoden in de glastuinbouwsector. te handhaven en te versterken. De activiteiten van de uitgevende instelling tonen de betrokkenheid van Euonia bij de ontwikkeling, exploitatie en het onderhoud van LED-verlichtingssystemen voor de duurzame teelt in de glastuinbouwsector, waardoor zij een cruciale rol speelt in de bevordering van energie-efficiënte en milieuvriendelijke praktijken binnen deze industrie.

Eounia kent inmiddels al een aanzienlijke basis van gecontracteerde overeenkomsten (ca. €1.500.000), en heeft vergevorderde gesprekken inzake de levering met een totale waarde van ca. €7.000.000. Wat neerkomt op de verduurzaming van ca. 18 hectare.

Over de aanbieder

Alled Horticulture Lighting B.V (handelsnaam, Euonia Lighting Company) hierna te noemen Euonia, is een gespecialiseerde leverancier van LED-verlichtingssystemen voor de agrarische sector, met een nadruk op optimalisatie voor kassen en telers. De missie is om innovatieve en energiezuinige verlichtingsoplossingen te bieden die de opbrengst en kwaliteit van gewassen verbeteren, terwijl tegelijkertijd de operationele kosten worden verlaagd door het stroomverbruik te optimaliseren. Door te concentreren op de behoeften van hun zakelijke klanten, streven ze ernaar om de standaard te zetten voor verlichting in de agrarische industrie.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

Alled Horticulture Lighting B.V., beoogt middels de uitgifte van de obligatielening €1.000.000 op te halen voor de financiering van het werkkapitaal.

De uit te geven obligatielening biedt een rente van 9,00% op jaarbasis met een looptijd van 3 jaar. Een deel van de obligatielening wordt afgelost gedurende het tweede jaar van de looptijd (35%). Aan het einde van de looptijd zal de uitgevende instelling het restant van de hoofdsom voldoen door middel van de opgebouwde vrije kasmiddelen (65%).

Uitgevende instelling:

Alled Horticulture Lighting B.V.

Obligatielening:

Minimaal €750.000 en maximaal €1.000.000

Nominale waarde: €250 per obligatie
Inleg: Minimaal €250 (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding: 9,00% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 3 jaar
Aflossing:

Gedurende de looptijd conform het schema opgenomen in het informatiememorandum

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

  • Eerste pandrecht op de activa van de uitgevende instelling;
  • Eerste pandrecht op (vorderingen uit) de projectovereenkomsten, waaronder: verzekeringen, installatieovereenkomsten, service- en onderhoudsovereenkomsten.

Bij het aantrekken van additionele financiering voor de uitbreiding van de werkvoorraad worden de zekerheden pro rato gedeeld naar openstaande hoofdsommen.

Transactiekosten: Eenmalig 1,20% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €250,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 1,20% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€3,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €253,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 9,00% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €309,63 per obligatie ontvangen op een investering van €253,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 8,47%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

In de kern van hun missie staat het bevorderen van voedselzekerheid en verbeterde voeding door middel van duurzame glastuinbouw. Door geavanceerde technologieën zoals op maat gemaakte LED-verlichtingssystemen voor plantengroei te integreren, draagt Euonia bij aan efficiëntere en duurzamere teeltmethoden, wat resulteert in een hogere opbrengst en betere kwaliteit van voedsel.

Het streven van Euonia reikt echter verder dan alleen voedselproductie. Het bedrijf richt zich op het ontwikkelen en produceren van betaalbare, betrouwbare, duurzame en innovatieve energieoplossingen voor ondernemers. Door gebruik te maken van groene energiebronnen en technologieën, helpt Euonia bedrijven om hun ecologische voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd kosten te verlagen.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico's verbonden aan de uitgevende instelling en haar onderneming; waaronder het risico van tegenvallende inkomsten;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren.nl is in bezit van een MiFID- en een ECSPR-vergunning. De ECSPR geldt voor projecten tot en met €5.000.000 per project. De MiFID geldt voor alle projecten met een waarde van meer dan €5.000.000. Onder de MiFID regelgeving is het verplicht een door de AFM goedgekeurde prospectus te publiceren.

De uitgevende instelling van het project verklaart dat de totale waarde van vergelijkbare projecten in de afgelopen 12 maanden maximaal €1.000.000 bedraagt en daarmee lager is dan €5.000.000. Hiermee is de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren.

De uitgevende instelling is verplicht het blad met Essentiële Beleggingsinformatie (EBI) samen te stellen en te publiceren. De EBI is onderaan deze propositiepagina te downloaden.

Terug naar boven

© Copyright 2024 Alled Horticulture Lighting B.V., de uitgevende instelling van de senior obligatielening