Windpark Krammer - toegewezen

Windpark Krammer - toegewezen
Einddatum: 15 mei 2018 Minimaal te investeren bedrag: € 500

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €10.000.000 voor de financiering van een deel van de bouwkosten van Windpark Krammer is succesvol gefinancierd.
DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Windpark Krammer B.V. met dit resultaat.

Verwacht rendement 6,00% - 8,00%
Streefbedrag € 10.000.000
Geïnvesteerd bedrag € 10.000.000
100%

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €10.000.000 voor de financiering van een deel van de bouwkosten van Windpark Krammer is succesvol gefinancierd. DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Windpark Krammer B.V. met dit resultaat.

 

Beschrijving van het project
Windpark Krammer, een van de grootste windparken van Nederland, is een initiatief van de bijna 5.000 leden van coöperaties Zeeuwind en Deltawind. Windpark Krammer zal met een vermogen van 102 megawatt (MW) een van de grootste windparken in Nederland zijn. Het windpark staat op een windrijke locatie in Zeeland, op en rond de Krammersluizen, en zou meer dan 100.000 Nederlandse huishoudens voor minimaal 15 jaar van duurzaam opgewekte elektriciteit kunnen voorzien. 

 

Kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Windpark Krammer B.V.
Hoofdsom:     €10.000.000
Nominale waarde:   €500 per obligatie (minimale inleg)
Aantal obligaties:   20.000
Rangorde: Achtergesteld aan de projectfinancier
Ingangsdatum: 11 juli 2018
Rente: Tot aan de oplevering van het windpark wordt de verschuldigde rente niet uitgekeerd maar bijgeschreven op de hoofdsom.
Vanaf de oplevering wordt rente en aflossing jaarlijks uitgekeerd, conform een annuïtair schema.
Transactiekosten: Eenmalig 3,0% (incl. BTW) van het geïnvesteerde bedrag
Effectief rendement: 6,2%, rekening houdend met transactiekosten
Looptijd: ca. 11,5 jaar vanaf de ingangsdatum
Aflossing: Gedurende de looptijd op basis van een annuïtair schema

 

Laatste update (25 oktober 2021)

  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default.

 

Heeft u vragen?

 

Media

Er zijn geen media documenten gevonden

Aanbieder

Windpark Krammer B.V.
Windpark Krammer: 102 MW windpark
Investering: ca. €215 miljoen
Electriciteits productie: Genoeg om meer dan 100.000 huishoudens te voorzien van duurzaam opgewekte elektriciteit
Status: In aanbouw. Oplevering staat gepland voor eind maart 2019
Locatie: Krammersluizen, Philipsdam en Grevelingendam, gemeente Schouwen-Duiveland
Technologie: Enercon E115 3.0 (34 turbines)
Inkomsten: De belangrijkste inkomsten voor het Windpark zijn de verkoop van elektriciteit en Garanties van Oorsprong en inkomsten uit de SDE subsidie
Prospectus: Download het prospectus
Stel uw vraag: obligaties@windparkkrammer.nl

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.