MisterGreen Lease II B.V. (Ronde 7)

MisterGreen Lease II B.V. (Ronde 7)
Einddatum: 13 augustus 2018 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Investeer nu, ontvang 6,0% rente en versnel de transitie naar elektrisch rijden in Nederland!

MisterGreen Lease II B.V. biedt u de mogelijkheid om te investeren in een achtergestelde obligatielening met een looptijd van 4 jaar (48 maanden) verbonden aan een portefeuille geleasde elektrische auto's.

Geboden rente 6,00%
Streefbedrag € 600.000
Geïnvesteerd bedrag € 600.000
100%

Beschrijving

*** Vanaf vrijdag 13 juli om 10:00 kunt u in deze aanbieding investeren ***

 

Vrijstelling van de prospectusplicht
DuurzaamInvesteren heeft een AFM vergunning, waarom dan toch de AFM melding bovenaan de pagina?
Zo is de wet in Nederland. Met een beoogd financieringsbedrag van maximaal €600.000 is deze aanbieding automatisch vrijgesteld van de verplichting om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de Uitgevende Instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de Uitgevende Instelling dat zij hieraan voldaan heeft. Het betreffende ‘AFM informatiedocument’ is beschikbaar rechts op deze projectpagina.

 

Voor de financiering van de uitbreiding en exploitatie van haar elektrisch wagenpark geeft MisterGreen Lease II B.V. een achterstelde 6,0% obligatielening uit met een looptijd van 4 jaar. De verplichtingen onder de Obligatielening worden gedekt door incasso van de contractueel vastgelegde leasetermijnen en de restwaarde van de elektrische voertuigen die in 91% van de gevallen is gegarandeerd door de leverancier.

 

MisterGreen Lease wint bronzen FD Gazalle award 2017
Op 14 november 2017 heeft MisterGreen de Bronzen FD Gazelle award in ontvangst genomen!
MisterGreen behoort tot de snelstgroeiende ondernemingen in de categorie middelgroot in de regio West-Nederland.
Link naar artikel op FD.nl

 

Nieuwe financieringsronde na succes van zes eerdere emissies
Na het succes van zes eerdere emissies voor een totaalbedrag van €2.600.000 beoogt MisterGreen Lease II B.V. met deze nieuwe aanbieding financiering op te halen om een deel van de uitbreiding van haar elektrisch wagenpark te financieren. 

 

Samenvatting
De samenvatting op deze pagina biedt een inleiding op het bij de uitgifte van de obligatielening behorende Informatie Memorandum en AFM informatiedocument. Geïnteresseerden dienen kennis te nemen van de inhoud van beide documenten alvorens een investering in de obligatielening te overwegen.

 

Elektrisch rijden is de toekomst
Wereldwijd is er een transitie gaande van fossiele naar duurzame energie, de beweging elektrisch rijden is daar onderdeel van. De voordelen van elektrisch rijden zijn dat het relatief schoon, stil, snel en in veel gevallen ook nog financieel voordelig is!

Ook in Nederland wordt elektrisch rijden snel populairder. Sinds 2012 is het marktaandeel van elektrische auto’s in Nederland met 600% gegroeid. En voor de komende jaren wordt verdere groei voorspeld van gemiddeld 35% per jaar met als resultaat 1 miljoen elektrische auto’s in Nederland in 2025. De verwachting is dat voor 2050 het overgrote deel van de auto’s in Nederland (en de wereld) elektrisch aangedreven zal zijn.

"De ontwikkeling van de batterijen voor elektrische auto's gaat nu heel snel, ze worden flink goedkoper en je kunt er langer mee rijden.” In 2035 worden er alleen nog maar elektrische auto's verkocht. Dat voorspelt het economisch onderzoeksbureau van ING over de opmars van de elektrische auto.

De opkomst van elektrisch rijden - Volkskrant 13 juli 2017

"The breakthrough of electric vehicle threatens European car industry" - ING Economics 13 juli 2017

 

MisterGreen, de grootste groene leasemaatschappij van Nederland
Sinds haar oprichting in 2007 is de MisterGreen Groep uitgegroeid tot één van de snelst groeiende leasemaatschappijen van Nederland. Het bedrijf richt zich uitsluitend op het leasen van volledig elektrische auto’s en speelt met haar eigen, innovatieve concept in op deze snelgroeiende markt.

Inmiddels bestaat het wagenpark van MisterGreen uit 784 elektrische auto’s die op basis van meerjarige contracten zijn geleased (verhuurd) aan zakelijke rijders. De boekwaarde van het hele wagenpark van MisterGreen bedraagt ca. €49,5 miljoen, de verwachte omzet bedraagt in 2018 ca. €13,7 miljoen. MisterGreen Lease II B.V. streeft ernaar om haar wagenpark sterk uit te breiden naar 661 auto's in 2018 en 5.000 auto's in 2022.

"MisterGreen: benzine auto's kunnen niet meer concurreren!" - DuurzaamBedrijfsleven 13 oktober 2016

 

Langlopende contracten zorgen voor stabiele kasstromen uit exploitatie van wagenpark
MisterGreen scheidt haar marketing- en overige commerciële activiteiten van het beheer (exploitatie) van het wagenpark; deze activiteiten kennen elk een zeer verschillend (risico)profiel. De marketing- en commerciële activiteiten worden vooral door MisterGreen zelf gefinancierd. De exploitatie van het wagenpark kent een relatief laag risicoprofiel. Het is een goed afgebakende activiteit die relatief stabiele kasstromen genereert op basis van de lopende leasecontracten. Daarnaast is de restwaarde van de auto’s in 95% van de gevallen gegarandeerd door de leverancier. Daarom is deze activiteit juist geschikt voor externe financiering. Voor een visualisatie van het business model van MisterGreen klik hier.

 

Waar investeer ik precies in?
De obligatielening is verbonden aan de uitbreiding en exploitatie van het elektrisch wagenpark van MisterGreen Lease II B.V. De rente en aflossingsbetalingen aan obligatiehouders worden gedekt door de maandelijks leasetermijnen en de restwaarde van de voertuigen, die in de meeste gevallen gegarandeerd wordt door de leverancier.

 • De elektrische auto's zijn alle voor 4-5 jaar geleased aan zakelijke rijders;
 • De klanten zijn allen voor het afsluiten van het leasecontract beoordeeld op kredietwaardigheid;
 • De auto's zijn all-risk verzekerd;
 • Voor 91% van de auto's in het wagenpark geldt een restwaardegarantie door de leverancier.

Meer informatie over de aanbieding vindt u in het informatie memorandum van de aanbieder.

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: MisterGreen Lease II B.V.
Hoofdsom: €600.000 (Ronde 6)
Nominale waarde: €1.000 per obligatie (minimale inleg)
Kenmerken: Achtergesteld aan de bankfinanciering en overige crediteuren
Rentevergoeding: 6,0% per jaar, gedurende de looptijd van de obligatie
Rentebetaling: Jaarlijks
Looptijd: 48 maanden (4 jaren) vanaf de ingangsdatum
Aflossing: Ineens aan het einde van de looptijd 
Transactiekosten: Eénmalig 1,5% (incl. BTW) over de hoofdsom (€15 per Obligatie)

 

Voor u betekent dit het volgende:

 • U betaalt per obligatie €1.015 dat is de nominale waarde (€1.000) plus transactiekosten (€15);
 • Gedurende de looptijd ontvangt u een rentevergoeding van 6,0% (€60,00) op jaarbasis. Aan het einde van de looptijd wordt de obligatielening afgelost;
 • In totaal ontvangt u dus per obligatie €1.240,00 op een investering van €1.015;
 • Rekening houdend met transactiekosten is uw gemiddelde netto effectieve rendement 5,6% op jaarbasis.

 

Risico's verbonden aan deze obligatielening
Aan investeringen zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van uw belegging tengevolge waarvan u uw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt u een opsomming van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico's verbonden aan de exploitatie van het elektrisch wagenpark, waaronder wanbetaling door of faillissement van de klanten van de Uitgevende Instelling;
 • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder achterstelling aan de bankfinanciering en beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
 • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt u in het informatie memorandum van de aanbieder.

 

Belangrijke informatie van DuurzaamInvesteren

 • Investeer pas als u goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid uw investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld wat u niet kunt missen.*

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

 

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina, de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

 

(c) MisterGreen Lease II B.V., de Uitgevende Instelling van de obligatielening

Aanbieder

MisterGreen Lease II B.V.
Elektrisch Wagenpark: financiering 36 nieuwe elektrische voertuigen
Status: Geleased aan zakelijke rijders
Voorwaarden voor uitgifte: dat minimaal €300.000 in de obligatielening wordt geïnvesteerd
Informatie Memorandum: Download informatie memorandum
Obligatievoorwaarden: Download Obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Business model MisterGreen: Download Business Model
Stel uw vraag: obligatie@mistergreen.nl

Inschrijven reservelijst

DuurzaamInvesteren
Wij zijn ook te vinden op:

DuurzaamInvesteren
Keizersgracht 127
1015 CJ Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.