KiesZon Portefeuille Zonnestroomsystemen

KiesZon Portefeuille Zonnestroomsystemen
Einddatum: 25 augustus 2018 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Kies nu om te investeren in een duurzame toekomst! KiesZon Huur B.V., onderdeel van de Greenchoice groep, biedt je de mogelijkheid om te investeren in een 4,5% obligatielening verbonden aan de financiering van ca. 200 zonnestroomsystemen in Nederland.

Let op: Bij dit project is sprake van uitgestelde betaling. Na sluiting van de inschrijvingsperiode ontvangt u betalingsinstructies om het bedrag over te maken naar de notaris.

Geboden rente 4,50%
Streefbedrag € 450.000
Geïnvesteerd bedrag € 450.000
100%

Beschrijving

*** Vanaf woensdag 25 juli om 10:00 kun je in deze aanbieding investeren ***

 

Vrijstelling van de prospectusplicht
DuurzaamInvesteren heeft een AFM vergunning, waarom dan toch de AFM melding bovenaan de pagina?
Zo is de wet in Nederland. Met een beoogd financieringsbedrag van maximaal €450.000 is deze aanbieding automatisch vrijgesteld van de verplichting om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de Uitgevende Instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de Uitgevende Instelling dat zij hieraan voldaan heeft. Het betreffende ‘AFM informatiedocument’ is beschikbaar rechts op deze projectpagina.

 

Voor de financiering van een deel van de aankoopkosten verbonen aan portefeuille van ca. 200 Zonnestroomsystemen geeft KiesZon Huur B.V. een senior obligatielening uit met een rente van 4,5% op jaarbasis en een looptijd van 7 jaar.

 

Samenvatting
De samenvatting op deze pagina biedt een inleiding op het bij de uitgifte van de obligatielening behorende Informatie Memorandum. Geïnteresseerden dienen kennis te nemen van de inhoud van het gehele Informatie Memorandum alvorens een investering in de obligatielening te overwegen.

 

Greenchoice. Een visie op een duurzame toekomst
In de toekomst is duurzaamheid vanzelfsprekend. Duurzame technologieën zijn overvloedig aanwezig, betaalbaar en betrouwbaar. Mensen zijn zich bewust van hun energieverbruik en zijn betrokken bij duurzame energie. Zij wekken zelf hernieuwbare energie op en besparen actief energie. 

Onze visie is dat een belangrijk deel van de duurzame energie dichtbij de klant wordt opgewekt en gebruikt. Wij bieden onze klanten producten en diensten om zelf energie op te wekken en te besparen door duurzame oplossingen eenvoudig beschikbaar te maken. 

Wij willen een versneller van de lokale energietransitie zijn en maken samen met onze klanten groene keuzes.  

 

Zonnestroomsystemen huren in plaats van kopen maakt het nog makkelijker
Om het zelf opwekken van duurzame energie voor nog meer mensen toegankelijk te maken bieden wij nu de mogelijkheid om een zonnestroomsysteem te huren in plaats van zelf te kopen. Klanten betalen zo een vast, maandelijks bedrag in plaats van een grote investering zelf te doen. Daarbij wordt ook een garantie gegeven op de energie (kWh)-opbrengst van het zonnestroomsysteem en is het altijd mogelijk om het contract tussentijds op te zeggen.

 

Je kunt mee investeren 
We willen we het ook graag makkelijk maken om samen met ons te investeren in die duurzame toekomst. Door een investering in de obligatielening participeer je direct in de exploitatie van de eerste 200 zonnestroomsystemen van KiesZon Huur B.V.

Meer informatie over de aanbieding vind je in het informatie memorandum van de aanbieder.

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: KiesZon Huur B.V.
Hoofdsom: Maximaal €450.000
Minimaal €250.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie (minimale inleg)
Kenmerken: Seniore positie (geen achterstelling).
Rentevergoeding: 4,5% op jaarbasis
Rentebetaling: Jaarlijks op 1 september
Ingangsdatum: 1 september 2018
Looptijd: 84 maanden (7 jaren) vanaf de ingangsdatum
Aflossing: 70% wordt lineair afgelost gedurende de looptijd.
Het restant wordt ineens aan het einde van de looptijd afgelost.
Zekerheden: Eerste pandrecht op alle vorderingen van de Uitgevende Instelling;
Eerste pandrecht op de Portefeuille Zonnestroomsystemen;
Eerste pandrecht op de bankrekeningen van Uitgevende Instelling
Transactiekosten: Eenmalig 1,5% (incl. BTW) over de Hoofdsom bij Inschrijving
Geen Transactiekosten voor Greenchoice klanten.
Betaling inschrijving: Na sluiting van de inschrijvingsperiode ontvang je betalingsinstructies om het bedrag over te maken naar de notaris. 
Inschrijven voor Greenchoice klanten:

Bij het inschrijvingsproces (stap 1) moet je je Greenchoice klantnummer invullen in de daarvoor bestemde veld (vlak nadat je het te investeren bedrag invult).

Klik daarna op de "Controleer uw invoer" knop.

Heb je vragen hierover? Stuur dan een e-mail naar support@duurzaaminvesteren.nl

 

Voor jou betekent dit het volgende:

 • Je betaalt per obligatie €1.015, de nominale waarde van een obligatie (€1.000) plus transactiekosten (€15);
 • Gedurende de looptijd ontvang je een rentebetaling van 4,5% op jaarbasis over het nog niet terugbetaalde deel van je inleg (over het afgeloste deel ontvang je geen rente natuurlijk);
 • Gedurende de looptijd wordt jaarlijks €100 per obligatie afgelost. Zo wordt 70% van de obligatielening gedurende de looptijd afgelost. Het restant wordt aan het einde van de looptijd in een keer afgelost;
 • Over de looptijd ontvang je in totaal per obligatie €1.221 op een investering van €1.015;
 • Rekening houdend met transactiekosten is je gemiddelde effectieve rendement 4,2% op jaarbasis;
 • Als je je Greenchoice klantnummer opgeeft betaal je geen transactiekosten en bedraagt het gemiddelde effectieve rendement 4,5% op jaarbasis.

 

Risico's verbonden aan deze obligatielening
Investeringen in duurzame energieprojecten worden doorgaans gekenmerkt door een hoge voorspelbaarheid van kasstromen. Echter, aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je je inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je een opsomming van de enkele van belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico's verbonden aan de uitgevende instelling en haar onderneming, waaronder wanbetaling van klanten,  herfinanciering en het wegvallen van contractpartijen;
 • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
 • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vind je in het informatie memorandum van de aanbieder.

 

Belangrijke informatie van DuurzaamInvesteren

 • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen.*

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatielening voortvloeiende afspraken met investeerders.

 

(c) KiesZon Huur B.V., de Uitgevende Instelling van de obligatielening

Investeerders

Aanbieder

KiesZon Huur B.V.
Doel: Financiering van 200 nieuwe zonnestroomsystemen
Status: Portefeuille wordt opgebouwd
Voorwaarden voor uitgifte: Dat minimaal €250.000 in de obligatielening wordt geïnvesteerd
Informatie Memorandum: Download informatie memorandum
Obligatievoorwaarden: Download
Obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: investor.relations
@greenchoice.nl

Inschrijven reservelijst

DuurzaamInvesteren
Wij zijn ook te vinden op:

DuurzaamInvesteren
Keizersgracht 127
1015 CJ Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.