Landgoed Houdringe

Landgoed Houdringe
Einddatum: 17 mei 2018 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Investeer nu, ontvang 6,5% rente en draag bij aan het verduurzamen en energieneutraal maken van Landgoed Houdringe in De Bilt.

De Holle Bilt II C.V. biedt u de mogelijkheid om te investeren in een achtergestelde obligatielening met een looptijd van 5 jaar (60 maanden) verbonden aan het historische landgoed Houdringe in De Bilt. Het landgoed is al sinds 1954 het hoofdkantoor van Sweco Nederland (voorheen GrontMij N.V.).

Geboden rente 6,50%
Streefbedrag € 2.190.000
Geïnvesteerd bedrag € 2.190.000
100%

Beschrijving

Vrijstelling van de prospectusplicht
DuurzaamInvesteren heeft een AFM vergunning, waarom dan toch de AFM melding bovenaan de pagina?
Zo is de wet in Nederland. Met een beoogd financieringsbedrag van maximaal € 2.190.000 is deze aanbieding automatisch vrijgesteld van de verplichting om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan voldaan heeft. Het betreffende ‘AFM informatiedocument’ is beschikbaar rechts op deze projectpagina.

 

De Holle Bilt II C.V. geeft een achtergestelde 6,5% obligatielening uit met een looptijd van 60 maanden (5 jaar) verbonden aan de aankoop, verduurzaming en exploitatie van Landgoed Houdringe in De Bilt. 

 

Samenvatting
De samenvatting op deze pagina biedt een inleiding op het bij de uitgifte van de obligatielening behorende Informatie Memorandum en AFM informatiedocument. Geïnteresseerden dienen kennis te nemen van de inhoud van beide documenten alvorens een investering in de obligatielening te overwegen.
 

Beschrijving van het project Landgoed Houdringe
De obligatielening is verbonden aan de aankoop, exploitatie en verduurzaming van Landgoed Houdringe, een historisch, goed onderhouden landgoed gelegen in het centrum van Nederland (De Bilt) tussen de Utrechtse Uithof en de nieuwe biotech campus. Sinds 1954 is het landgoed als hoofdkantoor verhuurt aan Sweco Nederland (voorheen GrontMij N.V.). Het bestaande huurcontract loopt nog minimaal tot 2024 en loopt derhalve langer dan de obligatielening. De moedermaatschappij van de huurder, Sweco AB (Europa's grootste ingenieurs en architectenbureau) heeft een concerngarantie afgegeven op de huurverplichtingen.
 

 

De vastgoedmarkt is de laatste jaren volop in beweging en het totaal van investeringen in vastgoed is hoger dan ooit. Tegelijkertijd staat de vastgoedsector de komende jaren voor grote uitdagingen met betrekking tot vergroening en duurzaamheid.

De gebouwde omgeving in Nederland is verantwoordelijk voor 40% van de totale CO2 uitstoot in Nederland. Het is een grote uitdaging om aan zowel het Akkoord van Parijs als de Nederlandse klimaatdoelstellingen te voldoen en er moeten echt nog hele grote stappen genomen worden om Nederlands vastgoed toekomstbestendig te maken.

Capricorn Capital Group B.V. is zeer gedreven om deze grote uitdaging voor de vastgoedsector met beide handen aan te pakken en de gebouwde omgeving klaar te maken voor een mooiere en groenere toekomst!

Door te investeren in Landgoed Houdringe draagt ook u bij aan het terugdringen van de CO2 uitstoot in Nederland én draagt u bij aan het toekomstbestendig maken van het cultureel erfgoed in Nederland. De laatste jaren is het landgoed reeds flink onder handen genomen door de huidige huurder, Sweco Nederland. De komende jaren zal Capricorn, in samenwerking met Sweco Nederland, het landgoed nog verder verduurzamen en moderniseren.

Het streven is om het landgoed in 2030 volledig energieneutraal te maken zodat het voldoet aan de eisen van de nabije toekomst waardoor nog tientallen jaren genoten kan worden van dit schitterende landgoed, gelegen in het hart van ons land.

Voor foto's en een video impressie van het landgoed kunt u klikken op het tabblad “documenten en media”.
 

Financieringsopbouw en uitgangspunten

De totale kredietbehoefte bedraagt € 25.030.000 (100%). De kredietbehoefte betreft zowel de aankoopkosten van € 24.700.000 v.o.n. alsook de kredietbuffer voor verdere investeringen in het verduurzamen van het landgoed van € 330.000.

Capricorn heeft voor een deel van de kredietbehoefte reeds een bankfinanciering aangetrokken bij Rabobank Utrecht. De hoogte van deze bankfinanciering bedraagt € 16.940.000 (dit is 67,68% van de totale kredietbehoefte). Het grootste gedeelte van deze bankfinanciering kent een vaste rente. Op de bankfinanciering wordt elk jaar 4% afgelost. De Rabobank heeft als zekerheid een 1e hypothecaire inschrijving op het landgoed gekregen.

Daarnaast wordt een deel van de kredietbehoefte voldaan uit de opbrengst van de onderhavige obligatielening van € 2.190.000 (dit is 8,75% van de totale kredietbehoefte). De obligatielening geeft een rente van 6,50%. Elk jaar wordt er op de obligatielening 1% afgelost. Aan het einde van de looptijd (na 5 jaar) wordt het restant van de obligatielening ineens afgelost. De obligatiehouders krijgen als zekerheid een 2e hypothecaire inschrijving op het landgoed. De obligatie is achtergesteld aan de hierboven genoemde bankfinanciering (Rabobank Utrecht).

Het resterende benodigde bedrag zal door Capricorn (en aan haar gelieerde investeerders) uit eigen middelen worden voldaan. Dit betreft een bedrag ad. € 5.900.000 (dit is 23,57% van de totale kredietbehoefte). Deze eigen middelen zijn achtergesteld aan de bankfinanciering en de obligatielening. Er zal door Capricorn geen hypothecaire zekerheid worden gevestigd op het landgoed.

 

Kenmerken van het landgoed

Omschrijving Historisch landgoed met moderne kantoorfaciliteiten, waaronder 3 kantoorgebouwen (2 moderne gebouwen en 1 monumentaal landhuis) + parkeerplaatsen etc.
Perceeloppervlakte Totaal oppervalte van 58.875m²
15.128 m² BVO kantoorruimte
12.169 m² VVO kantoorruimte
Huursituatie Alle gebouwen op het landgoed zijn sinds 1954 verhuurd aan één huurder, zijnde Sweco Nederland (voormalig GrontMij N.V.)
Resterende looptijd huurovereenkomst ca. 6 jaar en 7 maanden tot en met 31 december 2024
Huuropbrengst € 1.906.478 excl. BTW en servicekosten per jaar
Beschikbaar voor Obligatiehouders € 575.119 in jaar 1 (zie ook paragraaf 1.8 en 6.2 in het informatiememorandum)
Rente en aflossing Obligatiehouders € 164.250 in jaar 1
Verduurzamings-maatregelen Reviseren van de bestaande WKO installatie, het aanleggen van een groendak en het plaatsen en installeren van zonnepanelen 
Verhuurbaarheid Goed
Verkoopbaarheid Goed
Onderhoudsstaat Redelijk tot Goed. Het landgoed is de laatste jaren deels gemoderniseerd
Kredietbehoefte € 25,03 miljoen
Aankoopkosten v.o.n. € 24,7 miljoen
Marktwaarde k.k. € 24,47 miljoen
Natuurschoonwet Het landgoed heeft deels natuurschoonwet (NSW) status

 

Kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling De Holle Bilt II C.V.
Hoofdsom maximaal €2.190.000 en minimaal €1.500.000
Loan to value aanvang 76%
Loan to value na 5 jaar 62%
Nominale waarde €1.000 per obligatie
Aantal Obligaties 2.190 stuks
Kenmerk lening Achtergesteld aan de bankfinanciering
Ingangsdatum 17 mei 2018
Rente 6,50% op jaarbasis, voor het eerst te betalen op 17 mei 2019
Transactiekosten Eenmalig 1,5% (incl. BTW) over het geïnvesteerde bedrag
Effectief rendement 6,28% per jaar, rekening houdend met transactiekosten
Looptijd 60 maanden (5 jaar)
Aflossing Gedurende de looptijd 1% van de hoofdsom per jaar. Het niet afgeloste deel van de hoofdsom (95%) wordt in één keer afgelost
Zekerheden Tweede hypothecaire inschrijving op het onderpand, alsmede een tweede pandrecht op de rechten voortvloeiende uit de huurovereenkomst

 

Risico's verbonden aan deze obligatielening
Aan investeringen zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van uw belegging. In een uiterst geval kunt u uw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel verliezen. Meer informatie over de risico’s vindt u in het prospectus van de aanbieder. Deze prospectus zal gedurende de inschrijvingsperiode beschikbaar zijn op deze pagina.

Meer informatie over de risico's vindt u in het informatie memorandum van de aanbieder.
 

Belangrijke informatie van Duurzaamnvesteren

  • Investeer pas als u goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid uw investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat u niet kunt missen*.

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina, de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.
 

Heeft u vragen?

Deze kunt u hier rechtsreeks stellen aan het management van de uitgevende instelling.

 

(c) De Holle Bilt II C.V., de uitgevende instelling van de obligatielening

Investeerders

Aanbieder

De Holle Bilt II C.V.
Beschrijving: Financiering van een deel van de aankoop- en verduurzamingskosten van het landgoed.
Status: Het landgoed wordt afgenomen op 17 mei 2018.
Voorwaarden voor uitgifte: Dat minimaal €1.500.000 in de obligatielening wordt geïnvesteerd
Informatie Memorandum: Download informatie memorandum
Obligatievoorwaarden: Download Obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM Informatiedocument
Samenvatting taxatierapport: Download Taxatierapport
Heeft u vragen? Stel hier uw vraag
DuurzaamInvesteren
Wij zijn ook te vinden op:

DuurzaamInvesteren
Keizersgracht 127
1015 CJ Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.