Nuon Samen in Zon - Zonnepark Velsen 2

Nuon Samen in Zon - Zonnepark Velsen 2
Einddatum: 14 juni 2018 Minimaal te investeren bedrag: € 250

Doe mee aan de ontwikkeling van Zonnepark Velsen.

Met Nuon Samen in Zon maakt u een nieuw zonnepark mogelijk.

Na ontvangst van alle betalingen, worden de obligaties toegewezen. Obligatiehouders ontvangen hierover rond 22 juni bericht van Nuon Samen in Zon.

Verwacht rendement 5,00%
Streefbedrag € 972.750
Geïnvesteerd bedrag € 972.750
100%

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten
Een bedrag van €972.750 voor de financiering van de aankoop van Zonnepark Velsen is succesvol gefinancierd. DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Nuon Samen in Zon B.V. met dit resultaat.

 

Beschrijving van het project
Nuon Samen in Zon B.V. geeft een senior obligatielening uit gedekt door enerzijds de opbrengsten uit de verkoop van elektriciteit en anderzijds de subsidie-inkomsten (SDE+). De obligatielening is verbonden aan de aankoop van Zonnepark Velsen.

 

Kenmerken van de Obligatielening

Uitgevende instelling: Nuon Samen in Zon B.V.
Hoofdsom:     €972.750
Nominale waarde:     €250 per obligatie (minimale inleg)
Aantal Obligaties:     3891
Kenmerk lening: Senior obligatielening, niet achtergesteld aan een andere financiering
Ingangsdatum: 18 juni 2018
Rente: Naar verwachting 5,0% op jaarbasis, en bestaande uit:
(i) een variabele rente van 2,5%, afhankelijk van de energieproductie van Zonnepark Velsen; en
(ii) een aanvullende bonus van 2,5% voor Nuon klanten.
Voor het eerst te betalen op 18 juni 2019.
Transactiekosten: Geen
Effectief rendement: 5,0% voor Nuon klanten
2,5% voor alle andere investeerders
Looptijd: 60 maanden (5 jaar)
Aflossing: Ineens aan het einde van de Looptijd

 

Laatste update (8 oktober 2018)

  • De eerste rente- en eventuele bonusbetaling staat gepland voor 18 juni 2019.
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default.

 

Heeft u vragen?

 

Aanbieder

Nuon Samen in Zon B.V.
Zonnepark Velsen: 2,3 MW zonnepark (ca. 7.300 panelen)
Status: Klaar om gebouwd te worden
Ontwikkelaar: N.V. Nuon Duurzame Energie, moedermaatschappij van de uitgevende instelling
Voorwaarde Obligatielening: Dat minimaal €500.000 wordt geïnvesteerd
 
Informatie Memorandum: Download informatie memorandum
Obligatie voorwaarden: Download voorbeeld
AFM Informatiedocument: Download document
Stel uw vraag: sameninzon@nuon.com
DuurzaamInvesteren
Wij zijn ook te vinden op:

DuurzaamInvesteren
Keizersgracht 127
1015 CJ Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.