Solease Project 3 B.V.

Solease Project 3 B.V.
Einddatum: 14 juli 2018 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Investeer nu, ontvang 5,0% rente en steun de energietransitie in Nederland!

Solease Project 3 B.V. biedt u de mogelijkheid om te investeren in een nieuwe senior obligatielening (géén achterstelling) verbonden aan de aankoop en exploitatie van een portefeuille zonnestroomsystemen.

Geboden rente 5,00%
Streefbedrag € 1.000.000
Geïnvesteerd bedrag € 1.000.000
100%

Beschrijving

*** Vanaf donderdag 14 juni om 10:00 kunt u in deze aanbieding investeren ***

 

Vrijstelling van de prospectusplicht
DuurzaamInvesteren heeft een AFM vergunning, waarom dan toch de AFM melding bovenaan de pagina?
Zo is de wet in Nederland. Met een beoogd financieringsbedrag van maximaal €1.000.000 is deze aanbieding automatisch vrijgesteld van de verplichting om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de Uitgevende Instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de Uitgevende Instelling dat zij hieraan voldaan heeft. Het betreffende ‘AFM informatiedocument’ is beschikbaar rechts op deze projectpagina.

 

Voor de financiering van de aankoop en exploitatie van een portefeuille van ca. 205 zonnestroom systemen geeft Solease Project 3 B.V. een senior 5,0% obligatielening uit met een looptijd van 2 jaar.

Om de rechten van Obligatiehouders in geval van calamiteiten te waarborgen verkrijgen zij pandrechten op alle systemen en vorderingen van de Uitgevende Instelling.

 

Samenvatting
De samenvatting op deze pagina dient als inleiding op het Informatie Memorandum van de aanbieder. Geïnteresseerden dienen kennis van de inhoud van het gehele Informatie Memorandum te nemen alvorens een investeringsbeslissing te nemen.

 

Over Solease
Sinds 2011 verhuurt Solease zonnepanelen aan particuliere huiseigenaren middels een ontzorgconcept. Klanten betalen enkel een vast maandbedrag en kunnen zo direct genieten van zelf geproduceerde duurzame energie voor een prijs die meestal lager is dan hun huidige elektriciteitskosten. De gemiddelde CO2 besparing per klant is 2 ton per jaar wat gelijk staat aan 20.000 autokilometers of de jaaropname van 100 bomen. Solease werkte voor de uitrol van haar concept o.a. samen met Nuon en Natuur & Milieu.

Inmiddels heeft Solease €7.5m aan project financiering bij Energiefonds Utrecht, Limburgs Energie Fonds, Energiefonds Overijssel, Drentse Energie Organisatie, Innovatie- en Energiefonds Gelderland en Energiefonds Brabant opgehaald.

In de zomer van 2016 heeft Solease een venture capital investering van €600.000 opgehaald bij US investeerder CF Capital Management voor het verder uitbouwen van de sales en marketing activiteiten in Nederland. In de zomer van 2017 heeft Solease een tweede investering van ruim €1.200.000 opgehaald waardoor Solease de groei van het aantal klanten verder heeft kunnen versnellen en waarmee Solease sales en markting activeiten voor de zakelijk markt heeft ontwikkeld.

Hieronder vindt u links naar een aantal interessante artikelen:

Solease hoog in de Crowdfunding top 100 2017 (29 jan 2018)

Solease versnelt groei met Amerikaanse investeerder (29 nov 2016)

PPM Oost investeert in Solease (23 juni 2016)

Solease in lijst 'game changers' 2015 van Management Team magazine (22 nov 2015)

Solease haalt EUR 4 miljoen funding op (8 okt 2015)

Meer informatie over Solease vindt u op www.solease.nl

 

Over de Uitgevende Instelling
De Uitgevende Instelling, Solease Project 3 B.V. is een 100% dochteronderneming van Solease en specifiek opgericht voor de exploitatie (verhuur) van ca. 205 operationele zonnestroomsystemen. Met de huurinkomsten worden de operationele kosten en een commerciële marge gedekt.

De Uitgevende Instelling beoogt de Obligatielening uit te geven om de aankoop van de te exploiteren zonnestroomsystemen te financieren.

 

Belangrijkste kenmerken van de Portefeuille Zonnestroomsystemen

Aantal: ca. 205 Zonnestroomsystemen
Status: Operationeel bij overname door Uitgevende Instelling
Verdienmodel Zonnestroomsystemen zijn voor 15 jaar verhuurd aan particulieren
Zonnepanelen: JA Solar of vergelijkbaar
Omvormers: Solaredge, Goodwe of vergelijkbaar
Installatie: Solarcentury Benelux B.V. en Atama Solar Energy B.V. nemen als installateurs (EPC's) het constructierisico. De Zonnestroomsystemen worden na installatie werkend opgeleverd en daarna overgenomen door de Uitgevende Instelling.

 

 

Belangrijkste kenmerken van de Obligatielening

Uitgevende instelling: Solease Project 3 B.V.
Hoofdsom: Maximaal €1.000.000
Minimaal €500.000
Kenmerk lening: Seniore positie (géén achterstelling)
Nominale waarde: €1.000 per obligatie
Rentevergoeding: 5,0% op jaarbasis. Jaarlijks uitbetaald.
Looptijd: 24 maanden (2 jaren) vanaf de ingangsdatum
Aflossing: Ineens aan het einde van de Looptijd
Zekerheden: Pandrecht op alle systemen en vorderingen van de Uitgevende Instelling
Transactiekosten: Eénmalig 0,7% over het geïnvesteerde bedrag

 

Voor u betekent dit het volgende:

 • U betaalt per obligatie €1.007 dat is de nominale waarde vermeerderd met de transactiekosten.
 • Gedurende de Looptijd ontvangt u jaarlijks €50 (5,0% x €1.000) aan rente.
 • Aan het einde van de looptijd (2 jaar) wordt de Obligatielening afgelost.
 • In totaal ontvangt u €1.100 gedurende de looptijd (2 x €50 + €1.000)
 • Rekening houdend met transactiekosten is uw gemiddelde effectieve rendement 4,6% op jaarbasis

Een nadere toelichting van bovenstaande treft u in het Informatie Memorandum van de aanbieder.

 

Risico's verbonden aan deze obligatielening
Ondanks de verstrekte zekerheden zijn aan een investering altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van uw belegging tengevolge waarvan u uw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt u een opsomming van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico's verbonden aan het bedrijf van de Uitgevende Instelling waaronder het risico dat huurders van zonnestroomsystemen hun verplichtingen niet nakomen
 • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder het risico van beperkte verhandelbaarheid en herfinancieringsrisico
 • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen (salderingsregeling) of calamiteiten

Meer informatie over de risico's vindt u in het Informatie Memorandum van de aanbieder.

 

Belangrijke informatie van DuurzaamInvesteren

 • Investeer pas als u goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid uw investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld wat u niet kunt missen.*

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

 

(c) Solease Project 3 B.V., de Uitgevende Instelling van de obligatielening

 

Investeerders

Aanbieder

Solease Project 3 B.V.
Website aanbieder: www.solease.nl
Doel: Financiering van een deel van de kosten van de overname van een portefeuille zonnestroomsystemen
Status: Zonnestroomsystemen zijn operationeel bij overname door de uitgevende instelling
Voorwaarden voor uitgifte: Dat minimaal €500.000 in de obligatielening wordt geïnvesteerd
Informatie Memorandum: Download informatie memorandum
Obligatievoorwaarden: Download Obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: invest@solease.nl

Inschrijven reservelijst

DuurzaamInvesteren
Wij zijn ook te vinden op:

DuurzaamInvesteren
Keizersgracht 127
1015 CJ Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.