HalloStroom Portefeuille Zonnestroomsystemen (SPV7)

HalloStroom Portefeuille Zonnestroomsystemen (SPV7)
Einddatum: 15 april 2018 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Dit project is geheel afgelost
De beoogde €1.680.000 voor de financiering van de aankoop en exploitatie van een portefeuille zonnestroomsystemen is succesvol gefinancierd.
DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder HalloStroom Huur Zon VII B.V. met dit resultaat.

Geboden rente 5,50%
Streefbedrag € 1.680.000
Geïnvesteerd bedrag € 1.680.000
100%

Beschrijving

Dit project is geheel afgelost
De beoogde €1.680.000 voor de financiering van de aankoop en exploitatie van een portefeuille zonnestroomsystemen is succesvol gefinancierd. DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder HalloStroom Huur Zon VII B.V. met dit resultaat.

 

Beschrijving van het project
HalloStroom Huur Zon VII B.V. geeft een senior obligatielening uit gedekt door de huuropbrengsten van huiseigenaren. De obligatielening is verbonden aan de exploitatie van een portefeuille van ca. 420 reeds verhuurde en operationele zonnestroomsystemen van particuliere woningeigenaren in Nederland.

 

Kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling:       HalloStroom Huur Zon VII B.V.
Hoofdsom:     €1.680.000
Nominale waarde:     €1.000 per obligatie (minimale inleg)
Aantal obligaties:     1.000
Kenmerk lening: Senior obligatielening, niet achtergesteld aan een andere financiering
Ingangsdatum: 27 maart 2018
Rente: 5,5% op jaarbasis, voor het eerst te betalen op 27 maart 2019
Transactiekosten: Eenmalig 0,7% (incl. BTW) van het geïnvesteerde bedrag
Effectief rendement: 5,1%, rekening houdend met transactiekosten
Looptijd: 24 maanden (2 jaar)
Aflossing: Ineens, aan het einde van de looptijd

 

Laatste update (24 september 2021)

  • HalloStroom heeft deze lening, samen met leningen uit andere SPV’s (1 t/m 7), op 9 augustus vervroegd afgelost. Op deze datum is de rente vanaf de meest recente rentebetaling tot 9 augustus 2018, en het openstaande bedrag van de lening aan investeerders overgemaakt.
  • Investeerders hebben op 3 augustus hierover bericht gehad van de uitgevende instelling.
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default.

 

Heeft u vragen?

 

Aanbieder

HalloStroom Huur Zon VII B.V.
Portefeuille: 420 Zonnestroomsystemen op daken van particuliere woningeigenaren
Status: Systemen zijn voor 10 jaar verhuurd aan particuliere woningeigenaren
Voorwaarden Obligatielening: Dat minimaal €1.000.000 in de obligatielening wordt geinvesteerd. 
Zekerheden Obligatielening: Pandrechten op Zonnestroomsystemen, huidige en toekomstige vorderingen, en op de bankrekeningen van de Uitgevende Instelling
Informatie Memorandum: Download informatie memorandum
Obligatievoorwaarden: Download Obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: huurzon7@hallostroom.nl

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.