De Groene Reus Portfolio Zonnestroomsystemen

De Groene Reus Portfolio Zonnestroomsystemen
Einddatum: 19 april 2018 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €206.000 voor de financiering van de installatie en exploitatie van een portefeuille zonnestroomsystemen is succesvol gefinancierd.
DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder DGR PV1 B.V. met dit resultaat.

Geboden rente 5,00%
Streefbedrag € 206.000
Geïnvesteerd bedrag € 206.000
100%

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €206.000 voor de financiering van de installatie en exploitatie van een portefeuille zonnestroomsystemen is succesvol gefinancierd. DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder DGR PV1 B.V. met dit resultaat.

 

Beschrijving van het project
DGR PV1 B.V. geeft een senior obligatielening uit gedekt door enerzijds de subsidie-inkomsten (SDE+) en anderzijds de huuropbrengsten. De obligatielening is verbonden aan de installatie en exploitatie van een portfolio zonnestroomsystemen.

 

Kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling:       DGR PV1 B.V.
Hoofdsom:     €206.000
Nominale waarde:     €1.000 per obligatie (minimale inleg)
Aantal obligaties:     206
Kenmerk lening: Senior obligatielening, niet achtergesteld aan een andere financiering
Ingangsdatum: 23 maart 2018
Rente: 5,5% op jaarbasis, voor het eerst te betalen op 23 maart 2019
Transactiekosten: Eenmalig 2,0% (incl. BTW) van het geïnvesteerde bedrag
Effectief rendement: 4,9%, rekening houdend met transactiekosten
Looptijd: 120 maanden (10 jaar)
Aflossing: Gedurende de looptijd op basis van een annuïtair schema

 

Laatste update (25 oktober 2021)

  • De eerstvolgende rente- en aflossingsbetaling staat gepland voor 23 maart 2022.
  • Op 23 maart 2021 is de derde rente- en aflossingsbetaling overgemaakt aan obligatiehouders.
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default.

 

Heeft u vragen?

 

Aanbieder

DGR PV1 B.V.
Portefeuille: Zes Zonnestroomsystemen op daken van Zorggroep Almere (ZGA)
Status: De daken zijn geschouwd en goed bevonden door de leverancier. Systemen kunnen na opdracht verstrekking direct geplaatst worden
Voorwaarden Obligatielening: Dat minimaal €192.000 in de obligatielening wordt geinvesteerd. 
Zekerheden Obligatielening: Eerste pandrechten op zonnestroomsystemen, huidige en toekomstige vorderingen, en op de bankrekeningen van de Uitgevende Instelling
Informatie Memorandum: Download informatie memorandum
Obligatievoorwaarden: Download Obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: projecten@degroenereus.nl

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.