Zelfstroom SPV 12 B.V.

Zelfstroom SPV 12 B.V.
Einddatum: 31 januari 2018 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Investeer nu, ontvang 5,5% rente en versnel de energietransitie in Nederland!

Zelfstroom biedt u de mogelijkheid om te investeren in een nieuwe achtergestelde obligatielening verbonden aan een portefeuille van circa 4.500 verhuurde zonnestroomsystemen.

Investeren
Geboden rente 5,50%
Streefbedrag € 1.600.000
Geïnvesteerd bedrag € 1.058.000
66%

Beschrijving

*** Vanaf vrijdag 12 januari om 10:00 kunt u in deze aanbieding investeren ***

 

Vrijstelling van de prospectusplicht
DuurzaamInvesteren heeft een AFM vergunning, waarom dan toch de AFM melding bovenaan de pagina?
Zo is de wet in Nederland. Met een beoogd financieringsbedrag van maximaal €1.600.000 is deze aanbieding automatisch vrijgesteld van de verplichting om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de Uitgevende Instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de Uitgevende Instelling dat zij hieraan voldaan heeft. Het betreffende ‘AFM informatiedocument’ is beschikbaar rechts op deze projectpagina.

 

Voor de financiering van de aankoop en exploitatie van een portefeuille van ca. 4.500 verhuurde zonnestroom systemen geeft Zelfstroom SPV 12 B.V. voor maximaal €1.600.000 een achtergestelde 5,5% obligatielening uit met een looptijd van 7 jaar.
Met de realisatie van de portefeuille zonnestroomsystemen is in totaal een investering van €24 miljoen gemoeid. Het resterende benodigde bedrag wordt gefinancierd met een bancaire projectfinanciering en eigen vermogen.

 

Samenvatting
De samenvatting op deze pagina biedt een inleiding op het bij de uitgifte van de obligatielening behorende Informatie Memorandum en AFM informatiedocument. Geïnteresseerden dienen kennis te nemen van de inhoud van beide documenten alvorens een investering in de obligatielening te overwegen.

 

'Zelf stroom' opwekken
Zelfstroom verhuurt en verkoopt zonnestroomsystemen aan particuliere huiseigenaren en biedt hen daarmee de mogelijkheid om zelf, gebruik makend van zonne-energie, stroom op te wekken. Een aantrekkelijk alternatief voor stroom afnemen bij een energiebedrijf. 

Zonnestroomsystemen huren kan zonder grote eigen investering vooraf en een klant betaalt de huur met een de besparing op hun energierekening.

Vaak is de besparing op de energienota hoger dan de huur van de systemen, waardoor huurders er hiermee direct op vooruit gaan, zonder dat zij zelf een investering hoeven te doen.

 

Track record Zelfstroom
Zelfstoom is in oktober 2014 gestart met installatiewerkzaamheden en inmiddels zijn er ruim 4.000 zonnestroomsystemen succesvol geïnstalleerd. Zelfstroom is daarmee uitgegroeid tot een van de grootste aanbieders van zonnestroomsystemen in Nederland en groeit jaarlijks met 200 tot 300% dankzij een toenemende vraag naar zonnestroom. 

Het doel is om in 2020 voor €150 miljoen aan zonnestroomsystemen bij 50.000 particulieren geïnstalleerd te hebben (nieuwsbericht Zelfstroom).

 

Waar investeer ik precies in?
De obligatielening is verbonden aan de aankoop en exploitatie van een portefeuille van verhuurde zonnestroomsystemen. Met de huuropbrengsten worden de operationele kosten, financieringslasten en een commerciële marge gedekt.

 • Het betreft ca. 4.500 systemen die komend jaar door heel Nederland geplaatst worden (ca. 15,8 MWp aan zonnestroomsystemen);
 • De zonnestroomsystemen worden allen verhuurd voor een vaste periode van 10 jaar aan particuliere woningeigenaren;
 • De huiseigenaren die de zonnestroomsystemen huren zijn uitgebreid gescreend om het risico van wanbetaling te mitigeren. Het percentage oninbare huurpenningen is tot op heden minder dan 0,5%;
 • De zonnestroomsystemen zijn ontworpen om na installatie grotendeels onderhoudsvrij te functioneren.

Meer informatie over de aanbieding vindt u in het informatie memorandum van de aanbieder.

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Zelfstroom SPV 12 B.V.
Hoofdsom: Maximaal €1.600.000
Minimaal €1.200.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie (minimale inleg)
Rangorde: Achtergesteld aan de Projectfinanciering
Rentevergoeding: 5,5% per jaar, gedurende de looptijd van de obligatie
Rentebetaling: Jaarlijks
Looptijd: 84 maanden (7 jaren) vanaf de ingangsdatum
Aflossing: Jaarlijks, op basis van annuïtair schema 
Zekerheden: De Uitgevende Instelling bouwt een financiële reserve op ter grootte van 6 maanden rente en aflossing voor Obligatiehouders om tijdelijke tegenvallers op te kunnen vangen.
Er worden geen additionele zekerheden aan verstrekt
Transactiekosten: Eénmalig 2,0% (incl. BTW) over de hoofdsom (€20 per Obligatie)

 

Voor u betekent dit het volgende:

 • U betaalt per obligatie €1.020 dat is de nominale waarde (€1.000) plus transactiekosten (€20);
 • Gedurende de looptijd ontvangt u een rentevergoeding van 5,5% op jaarbasis over de uitstaande hoofdsom en wordt ook een deel van de hoofdsom afgelost conform het annuïtaire schema;
 • In totaal ontvangt u per obligatie (afgerond) €1.232 op een investering van €1.020;
 • Rekening houdend met transactiekosten is uw gemiddelde effectieve rendement 5,0% op jaarbasis.

 

Risico's verbonden aan deze obligatielening
Investeringen in duurzame energieprojecten worden doorgaans gekenmerkt door een hoge voorspelbaarheid van kasstromen. Echter, aan een investering zijn altijd risico's verbonden waardoor u in een uiterst geval uw inleg geheel of gedeeltelijk kunt verliezen.

Onderstaand vindt u een opsomming van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico’s verbonden aan de exploitatie van de zonnestroomsystemen, waaronder, onder andere, wanbetaling door faillissement van huurders van zonnestroomsystemen;
 • Risico’s verbonden aan de obligatielening, waaronder, onder andere, achterstelling aan de Projectfinanciering;
 • Overige risico’s, waaronder, onder andere, risico’s op wetswijzigingen of calamiteiten;

Meer informatie over de risico's vindt u in het informatie memorandum van de aanbieder.

 

Belangrijke informatie van DuurzaamInvesteren

 • Investeer pas als u goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid uw investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld wat u niet kunt missen.*

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

 

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina, de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatievoorwaarden voortvloeiende afspraken met investeerders.

 

(c) Zelfstroom SPV12 B.V., de Uitgevende Instelling van de obligatielening

Investeerders

H.A.M. ter Haar
H.A.M. ter Haar
vergroening energie
J. Ypma
J. Ypma
duurzaam en rente
K.O. Braches
K.O. Braches
Belang van stimuleren van een duurzame energie-opwekking.
A.H. Don
A.H. Don
Hoger rendement dan sparen.
V.R. van keulen
V.R. van keulen
Goede besteding (duurzaam) met goed rendement
T.O.M. Dieben
T.O.M. Dieben
belegging
F.L. van Keulen
F.L. van Keulen
Duurzame transitie is cruciaal. We hebben heel veel capitaal in NL en de Westerse wereld. We moeten er voor gaan!
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
bevorderen van zonne-energie
E.P.J. Pieper
E.P.J. Pieper
pensioen
B.P.J. Jobsen
B.P.J. Jobsen
mooi doel
M.P.C. Bouwmeester
M.P.C. Bouwmeester
Redelijk rendement en weinig risico
T.R. Kosicki
T.R. Kosicki
Groen ontwikkeling ondersteunen, rendement
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
vertrouwen in concept, spreiding van beleggingen
M. Sierink
M. Sierink
Duurzaam leven mogelijk maken voor iedereen.Daarnaast is niks zo kicken als je eigen energie opwekken.
M.P.B. Fruytier
M.P.B. Fruytier
Duurzame energie en rente
T. van Schaik
T. van Schaik
Mensen zijn tevreden met Zelfstroom en de motivatie van het bedrijf zijn goed.
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
Duurzame investering met rendement
P.M.G. Engbers
P.M.G. Engbers
Bijdrage energie transitie
A.J. Maris
A.J. Maris
Duurzaam
C.B.S.M. Overdijk
C.B.S.M. Overdijk
Ik heb wat spaargeld over en duurzaam met een mooie rente is dubbel winst
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
Stimuleren duurzame energie opwekking
P.M. Kerklaan
P.M. Kerklaan
beter rendement dan spaarrekening
A.J.M. Leenaars
A.J.M. Leenaars
Duurzaam en renderend
H.J.M. Timmermans
H.J.M. Timmermans
Investeren in duurzame energie
E.C. Luijckx
E.C. Luijckx
alternatief voor sparen
T.M. Steeman
T.M. Steeman
Ik investeer graag in de groene toekomst.
J.C.J. van der Ha
J.C.J. van der Ha
Goede propositie en duurzame investering!
R.G.F. Castelijns
R.G.F. Castelijns
Meer rente dan op spaarrekening, en goed project.
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
Goed voor het milieu en nog goed rendement ook.
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
duurzaam+rendement.
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
duurzaam bezig zijn en toch rendement behalen
J. Cohen
J. Cohen
Duurzaamheid + goede risico/rendementverhouding
P.M. Sanou
P.M. Sanou
Doel en rendement
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
Moet gebeuren!
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
Duurzaam Rendement
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
verduurzaming en een beter rendement dan de bank
B.P.G. Stoop
B.P.G. Stoop
Rendement + interesse in duurzame projecten
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
Versnellen van de energietransitie.
J.F. Bakker
J.F. Bakker
Versnellen van energie transitie. Verduurzamen.
J.C. Hoogland
J.C. Hoogland
bijdragen aan transitie
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
Duurzaamheid van mijn beleggingen
J.F.M. van Aert
J.F.M. van Aert
Duurzame energie
E.J.A. Nijhuis
E.J.A. Nijhuis
Rendement
C. Brace
C. Brace
Hogere rendement dan spaarrekening tevens het bevorderen van groen energie in NL
A.P. Hoeke
A.P. Hoeke
Een betere wereld voor ons nageslacht en de mogelijkheid om er wat aan te verdienen, bij de bank krijg je niets meer.
J.J. Maas
J.J. Maas
ga voor groen
J. Roos
J. Roos
Buffer
M.M. de Vries
M.M. de Vries
belegging en ondersteuning verduurzaming economie
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
rendement en verduurzaming
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
Groene investering
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
Een duurzame samenleving
J.H. van Hal
J.H. van Hal
groen
groen
P.J.J. Haverman
P.J.J. Haverman
make the world a better place
B.A. Römgens
B.A. Römgens
Stimuleren van duurzame energie en tegelijk een redelijk rendement.
P. van Reeuwijk
P. van Reeuwijk
duurzaam en leuk rendement.
F.T.M. Brocken
F.T.M. Brocken
ondersteuning verduurzaming/rendement
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
leuk om in duurzame projecten te investeren, daarnaast is het rendement zeer interessant gezien de beroerde rente op spaargeld
E. Koster
E. Koster
combinatie van rendement en duurzaamheid
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
duurzaam en belegging
H.J.T.M. Vernooij
H.J.T.M. Vernooij
rendement en milieu
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
Rendement + verduurzaming..
F. van Meurs
F. van Meurs
Duurzaamheidsprincipe
J.J. Bijlsma
J.J. Bijlsma
duurzaam beleggen
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
Duurzaam investeren :-)
E.T.M. Peters
E.T.M. Peters
duurzame investering
R.R.A. Prins
R.R.A. Prins
Lijkt mij een goed project met leukerente
E.J. van Holthoon
E.J. van Holthoon
Verduurzaming van mijn portfolio
O. Sleeswijk
O. Sleeswijk
Vertrouwen in Zelfstroom
G.M. de Roos
G.M. de Roos
Rendement en duurzaamheid
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
groene energie
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
Portfolio bouwen
W. Schutte
W. Schutte
Duurzaam investeren
C.H. van Immerzeel
C.H. van Immerzeel
Milieu en rendement
B. Beuving
B. Beuving
Bijdragen aan energietransitie en rendement.
A.P. de Lijster
A.P. de Lijster
Bijdragen aan vergroenen NL

Aanbieder

Zelfstroom SPV 12 B.V.
Portefeuille: ca. 4.500 verhuurde zonnestroomsystemen
Status: Systemen worden verhuurd voor 10 jaar aan particulieren
Voorwaarden Obligatielening: Minimaal op te halen €1.200.000
Controle installatie alle systemen
Informatie Memorandum: Download informatie memorandum
Obligatie voorwaarden: Download voorbeeld
AFM Informatiedocument: Download document
Stel uw vraag: investeer@zelfstroom.nl
Investeren
DuurzaamInvesteren
Wij zijn ook te vinden op:

DuurzaamInvesteren
Keizersgracht 321
1016 EE Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.