PARKnCHARGE SPV1 B.V.

PARKnCHARGE SPV1 B.V.
Einddatum: 17 februari 2018 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Investeer nu, ontvang 5,5% rente en versnel de transitie naar elektrisch rijden in Nederland!

PARKnCHARGE SPV1 B.V. biedt u de mogelijkheid om te investeren in een senior obligatielening met een looptijd van 7 jaar verbonden aan een portefeuille van 41 laadpleinen (82 laadpalen).

Geboden rente 5,50%
Streefbedrag € 210.000
Geïnvesteerd bedrag € 210.000
100%

Beschrijving

Vrijstelling van de prospectusplicht
DuurzaamInvesteren heeft een AFM vergunning, waarom dan toch de AFM melding bovenaan de pagina?
Zo is de wet in Nederland. Met een beoogd financieringsbedrag van maximaal €210.000 is deze aanbieding automatisch vrijgesteld van de verplichting om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de Uitgevende Instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de Uitgevende Instelling dat zij hieraan voldaan heeft. Het betreffende ‘AFM informatiedocument’ is beschikbaar rechts op deze projectpagina.

 

Voor de financiering van de aankoop en exploitatie van een portefeuille van 41 laadpleinen geeft PARKnCHARGE SPV1 B.V. een senior 5,5% obligatielening uit met een looptijd van 7 jaar. 

 

Samenvatting
De samenvatting op deze pagina biedt een inleiding op het bij de uitgifte van de obligatielening behorende Informatie Memorandum en AFM informatiedocument. Geïnteresseerden dienen kennis te nemen van de inhoud van beide documenten alvorens een investering in de obligatielening te overwegen.

 

De portefeuille laadpleinen  
De te financieren portefeuille bestaat uit 41 laadpleinen met elk tenminste vier laadpunten. De laadpleinen worden, tegen een vaste prijs, operationeel opgeleverd door Ecotap en na goedkeuring door de uitgevende instelling overgenomen. Daarnaast geeft Ecotap een 10-jarige garantie op de werking van de laadpleinen.  

 

Gekozen locaties
De locatie voor de pleinen wordt bepaald met een door de uitgevende instelling zelf ontwikkeld analyse model. Het model is ontwikkeld in samenwerking met gemeenten en onderzoeksinstellingen en is inmiddels door meer dan honderd gemeenten toegepast om hun beleid met betrekking tot EV laadpunten te formuleren. Het model maakt gebruik van parameters zoals bijvoorbeeld autobezit, inkomen en huidig aantal EV rijders. PARKnCHARGE is de enige partij die het model gebruikt om daadwerkelijk laadpleinen te plaatsen en te exploiteren.  

 

Waar investeer ik precies in?
De obligatielening is verbonden aan de aankoop en exploitatie van een portefeuille van 41 laadpleinen (82 laadpalen) van PARKnCHARGE SPV1 B.V.. De rente en aflossingsbetalingen aan obligatiehouders worden gedekt door inkomsten uit stroomafnames van de laadpleinen en laadpalen.

 • De 41 laadpleinen bieden ruimte om 164 EV's tegelijkertijd te laden 
 • De laadpleinen worden geplaatst op plekken waar veel (verwachte) vraag is
 • De laadpleinen worden in operationele staat overgenomen
 • De portefeuille heeft een technische levensduur van 10 jaar
 • De leverancier van de Laadpleinen geeft een garantie af voor de gehele technische levensduur

Meer informatie over de aanbieding vindt u in het informatie memorandum van de aanbieder.

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: PARKnCHARGE SPV1 B.V.
Hoofdsom:

maximaal €210.000
minimaal €100.000

Nominale waarde: €1.000 per obligatie (minimale inleg)
Rangorde: Senior obligatielening, niet achtergesteld aan een andere financiering
Rentevergoeding: 5,5% per jaar, gedurende de looptijd van de obligatie
Rentebetaling: Jaarlijks
Looptijd: 84 maanden (7 jaren) vanaf de ingangsdatum
Aflossing: Annuïtair, gedurende de looptijd. Met uitzondering van het eerste jaar
Zekerheden: Eerste pandrecht op de aandelen van de Uitgevende Instelling
Transactiekosten: Eénmalig 3,0% (incl. BTW) over de hoofdsom (€30 per Obligatie)

 

Voor u betekent dit het volgende:

 • U betaalt per obligatie €1.030 dat is de nominale waarde (€1.000) plus transactiekosten (€30);
 • Gedurende de looptijd ontvangt u op de rente- en aflossingsdatum zowel een rentevergoeding van 5,5% op jaarbasis als een deel van uw inleg terug (met uitzondering van het eerste jaar waarin alleen rente wordt uitgekeerd);
 • In totaal ontvangt u per obligatie €1.256,08 op een investering van €1.030;
 • Rekening houdend met transactiekosten is uw gemiddelde effectieve rendement 4,8% op jaarbasis.

Aflossingscapaciteit van de uitgevende instelling

 • Met een geprognotiseerde dekkingsgraad (Debt Service Coverage Ratio) van ca. 1,4 kent de uitgevende instelling naar verwachting ruim voldoende kasstromen om de rente- en aflossingsbetalingen aan de obligatiehouders te dekken; 
 • De uitgevende instelling houdt een financiele reserve (Debt Service Reserve Account) aan van EUR 20.000 (ca. 6 maanden rente en aflossing) om tijdelijke tegenvallers op te kunnen vangen; 
 • De beoogde exploitatieperiode van de laadpleinen is 3 jaar langer dan de looptijd van de obligatielening, deze 3 jaar worden als reserve aangehouden om onverwachte tegenvallers op te vangen. De verwachte LLCR (Loan Life Coverage Ratio) is minimaal 2,1; 
 • De Obligatielening wordt gedurende de looptijd volgens annuitair schema afgelost (met uitzondering van het eerste jaar). Er geldt dus geen herfinancieringsrisico;
 • De Obligatielening is niet achtergesteld aan een andere financiering;
 • Er worden zekerheidsrechten gevestigd ten behoeve van de obligatiehouders om hun rechten te waarborgen in geval van calamiteiten.

Risico's verbonden aan deze obligatielening
Aan investeringen zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op het vermogen van de Uitgevende Instelling om aan haar verplichtingen jegens obligatiehouders te kunnen voldoen. In een uiterst geval kunnen obligatiehouders hun inleg gedeeltelijk of zelfs geheel verliezen.

Onderstaand vindt u een opsomming van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico’s verbonden aan de Uitgevende Instelling en haar onderneming, waaronder, onder andere, lager dan geprognotiseerde financiële resultaten (kasstromen) of schade aan de laadpleinen.
 • Risico’s verbonden aan de obligatielening, waaronder, onder andere, waardefluctuaties van de obligaties. 
 • Overige risico’s,  waaronder, onder andere, risico’s op wetswijziging of calamiteiten

Meer informatie over de risico's vindt u in het informatie memorandum van de aanbieder.

 

Belangrijke informatie van DuurzaamInvesteren

 • Investeer pas als u goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid uw investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld wat u niet kunt missen*.

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina, de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatievoorwaarden voortvloeiende afspraken met investeerders.

 

(c) PARKnCHARGE SPV1 B.V., de Uitgevende Instelling van de obligatielening

Investeerders

M. de Vries
M. de Vries
Mooie spinoff van Over Morgen, niet alleen adviseren maar ook echt doen
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
mijn collega's werken ook aan parkncharge vanuit Over Morgen
J.W.W. de Jong
J.W.W. de Jong
geloof in de bc, ken gerwin en Harm en geld staat stil
J.P.M. van Dijk
J.P.M. van Dijk
energietransitie en rendement
R.E. Genders
R.E. Genders
Nuttig electrisch rijden
I.C. Richaers
I.C. Richaers
geloof in de energietransitie!
W.J.A. van Bakel
W.J.A. van Bakel
Duurzaamheid en meer rendement dan bij mijn bank.
B. Beuving
B. Beuving
Bijdragen aan energietransitie en rendement.
bijdragen aan de energietransitie en rendement.
B.B. Versteegen
B.B. Versteegen
Goede oplaadmogelijkheden stimuleren
K. Wellink
K. Wellink
Geloof in het project
T.O.M. Dieben
T.O.M. Dieben
Belegging
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
Parkeren en laden de toekomst
M. van Wees
M. van Wees
goed idee
P.M.G. Engbers
P.M.G. Engbers
Versnellen energie transition
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
Duurzaam investeren
T.N.P. Bosma
T.N.P. Bosma
duurzaam, nuttige bijdrage aan facilitering van elektrisch rijden
P.P.F. Verbiest
P.P.F. Verbiest
Versnel de transitie
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
Prima initiatief.
V.J.M. Storken
V.J.M. Storken
Vermogensopbouw
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
Investeren brengt meer op dan mijn geld op de bank laten staan.
J.F.M. van Aert
J.F.M. van Aert
Groen investeren
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
milieu en goed rendement
A. Legerman
A. Legerman
milieu + rendement

Aanbieder

PARKnCHARGE SPV1
Doel: Financiering 41 laadpleinen (82 laadpalen)
Status: Worden gerealiseerd en zullen operationeel worden overgenomen.
Voorwaarden voor uitgifte: dat minimaal €100.000 in de obligatielening wordt geïnvesteerd
Informatie Memorandum: Download informatie memorandum
Obligatievoorwaarden: Download Obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: info@PARKnCHARGE.nl
DuurzaamInvesteren
Wij zijn ook te vinden op:

DuurzaamInvesteren
Keizersgracht 321
1016 EE Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.