Zonnepark Hee

Zonnepark Hee
Einddatum: 15 december 2017 Minimaal te investeren bedrag: € 300

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €180.000 voor de realisatie van het zonnepark op Terschelling is succesvol gefinancierd.
DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Zonnepark Hee B.V. met dit resultaat.

Geboden rente 4,00%
Streefbedrag € 180.000
Geïnvesteerd bedrag € 180.000
100%

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €180.000 voor de realisatie van het zonnepark op Terschelling is succesvol gefinancierd. DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Zonnepark Hee B.V. met dit resultaat.

 

Beschrijving van het project
Zonnepark Hee B.V. geeft een senior obligatielening uit gedekt gedekt door de maandelijkse inkomsten uit hoofde van de verkoop van de opgewekte zonne-energie, de bijbehorende Garanties van Oorsprong en inkomsten uit de SDE+ subsidie. De obligatielening is verbonden aan de bouw en exploitatie van Zonnepark Hee door Zonnepark Hee B.V..

 

Kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Zonnepark Hee B.V.
Hoofdsom: €180.000
Nominale waarde: €300 per obligatie (minimale inleg)
Kenmerken: Senior positie pari passu met de senior lening van het FSFE. Geen achterstelling.
Ingangsdatum: 1 januari 2018
Rentevergoeding: 4,0% per jaar, gedurende de looptijd van de obligatie
Rentebetaling: Jaarlijks, telkens op de rentedatum, zijnde 1 januari
Looptijd: 15 jaar vanaf de ingangsdatum
Aflossing: Gedurende de looptijd op basis van een annuïtair schema
Transactiekosten: Eénmalig 1,0% (incl. BTW) over de hoofdsom (€3 per obligatie)
Effectief rendement: 3,9% rekening houdend met transactiekosten

 

Laatste update (25 oktober 2021)

  • De eerstvolgende rente- en aflossingsbetaling staat gepland voor 1 januari 2022.
  • Op 1 januari 2021 is de derde rente- en aflossingsbetaling overgemaakt aan obligatiehouders.
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default.

 

Heeft u vragen?

 

Aanbieder

Zonnepark Hee B.V.
Zonnepark: ca. 1500 zonnepanelen (ca. 400.000 kWh)
Status: Klaar om te bouwen
Voorwaarden voor uitgifte: Dat minimaal €180.000 in de obligatielening wordt geïnvesteerd
Informatie Memorandum: Download informatie memorandum
Obligatievoorwaarden: Download Obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: info@terschellingenergie.nl

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.