Zonnepark Hee

Zonnepark Hee
Einddatum: 15 december 2017 Minimaal te investeren bedrag: € 300

Investeer nu, ontvang 4,0% rente en versnel de verduurzaming van Terschelling!

Zonnepark Hee B.V. biedt u de mogelijkheid om te investeren in een senior obligatielening met een looptijd van 15 jaar verbonden aan een portefeuille zonnestroom voorzieningen. "Door Terschelling, voor Terschelling"

Geboden rente 4,00%
Streefbedrag € 180.000
Geïnvesteerd bedrag € 180.000
100%

Beschrijving

***Aanbieding exclusief voor leden van de Terschelling Energie Coöperatief U.A.***

 

Vrijstelling van de prospectusplicht
DuurzaamInvesteren heeft een AFM vergunning, waarom dan toch de AFM melding bovenaan de pagina?
Zo is de wet in Nederland. Met een beoogd financieringsbedrag van maximaal €180.000 is deze aanbieding automatisch vrijgesteld van de verplichting om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de Uitgevende Instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de Uitgevende Instelling dat zij hieraan voldaan heeft. Het betreffende ‘AFM informatiedocument’ is beschikbaar rechts op deze projectpagina.

 

Voor de financiering van de bouw van Zonnepark Hee op Terschelling geeft Zonnepark Hee B.V. een senior (géén achterstelling) 4,0% obligatielening uit met een looptijd van 15 jaar.

 

Samenvatting
De samenvatting op deze pagina biedt een inleiding op het bij de uitgifte van de obligatielening behorende Informatie Memorandum en AFM informatiedocument. Geïnteresseerden dienen kennis te nemen van de inhoud van beide documenten alvorens een investering in de obligatielening te overwegen.

 

Een duurzame showcase voor Terschelling
Zonnepark Hee is een showcase van hoe een zonnepark gerealiseerd kan worden, rekening houdend met kwetsbare natuur en wensen van de omgeving.

De opstelling van Zonnepark Hee is zo ontworpen dat het optimaal gebruik maakt van de beschikbare ruimte om twee keer zoveel panelen te plaatsen als doorgaans gebruikelijk is. Daarnaast zullen de panelen tot maximaal 50 centimeter boven de grond zichtbaar zijn wat zal bijdragen aan het behoudt van het unieke landschap van Terschelling.

 

“Door Terschelling, Voor Terschelling”
De Terschelling Energie Coöperatief, initiatiefnemer achter Zonnepark Hee, is trots dat het zonnepark een belangrijke stap zal zijn in de verduurzaming van de energievoorziening op Terschelling.

Met de realisatie van het zonnepark is een bedrag van in totaal EUR €477.000 nodig.

Terschelling Energie Coöperatief, eigenaar van het zonnepark en dochteronderneming van Zonnepark Hee B.V., beoogt het betreffende bedrag op de volgende manier te financieren:

 • Terschelling Energie Coöperatief zal €67.000 eigen vermogen investeren;
 • Het Fonds Schone Friese Energie (FSFE) verstrekt een senior lening van €180.000 en een achtergestelde lening van €50.000;
 • Om het resterende benodigde bedrag bijeen te brengen geeft Zonnepark Hee B.V. een senior obligatielening uit van €180.000 waarin de leden van de coöperatie in kunnen investeren.

Voor de bouw van Zonnepark Hee werkt de Uitgevende Instelling samen met specialist  GroenLeven (www.groenleven.nl) die het zonnepark tegen een vaste prijs zal opleveren en ook een garantie afgeeft voor de minimum jaarlijkse energieopbrengst. Op haar beurt besteedt GroenLeven, waar mogelijk, het installatiewerk en onderhoud uit aan onderaannemers op Terschelling.

 

Terschelling Energie Coöperatief
Zonnepark Hee is een initiatief van het Terschelling Energie Coöperatief die zich inzet voor de structurele verduurzaming van de energievoorziening op Terschelling. Naast het ontwikkelen van zonneparken houdt de coöperatie zich ook bezig met het mede verkopen van ‘groene stroom’ namens energieleverancier Vandebron. Op dit moment heeft de coöperatie 220 leden die stroom via de coöperatie afnemen.

De uitgifte van de obligatielening voor de bouw van Zonnepark Hee biedt leden nu ook de kans om mee investeren in een duurzame toekomst voor Terschelling!

Wilt u wel investeren maar bent u nog geen lid van Terschelling Energie Coöperatief? Meer informatie over het Terschelling Energie Coöperatief en hoe u lid kunt worden vindt u op: www.terschellingenergie.nl

 

Waar investeer ik precies in?
De obligatielening is verbonden aan de bouw en exploitatie van Zonnepark Hee door Zonnepark Hee B.V. De rente- en aflossingsverplichtingen onder de Obligatielening worden gedekt door de maandelijkse inkomsten uit hoofde van de verkoop van de opgewekte zonne-energie, de bijbehorende Garanties van Oorsprong en inkomsten uit de SDE+ subsidie.

 • Zonnepark Hee bestaat uit 336 panelen op drie daken van loodsen, en 1.164 panelen in een veldopstelling;
 • Het zonnepark zal per jaar ca. 394.000 kWh aan ‘groene stroom’ opwekken, genoeg om 120 gezinnen op het eiland van stroom te voorzien.
 • Het zonnepark is zo ontwikkeld dat de impact op het landschap en zichtbaarheid minimaal zal zijn;
 • GroenLeven te Heerenveen zal het zonnepark ‘turn key’ opleveren;
 • De technische levensduur van het Zonnepark is tenminste 25 jaar;
 • Vandebron sluit lange termijncontracten af om de stroom door te leveren aan leden van de coöperatie en de GVO’s af te nemen;

Meer informatie over de aanbieding vindt u in het informatie memorandum van de aanbieder.

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Zonnepark Hee B.V.
Hoofdsom: €180.000
Nominale waarde: €300 per obligatie (minimale inleg)
Kenmerken: Senior positie pari passu met de senior lening van het FSFE. Geen achterstelling.
Rentevergoeding: 4,0% per jaar, gedurende de looptijd van de obligatie
Rentebetaling: Jaarlijks, telkens op de rentedatum, zijnde 1 januari
Looptijd: 15 jaar vanaf de ingangsdatum
Aflossing: Gedurende de Looptijd op basis van een annuïtair schema per jaar
Transactiekosten: Eénmalig 1,0% (incl. BTW) over de hoofdsom (€3 per Obligatie)

 

Voor u betekent dit het volgende:

 • U betaalt per obligatie €303 dat is de nominale waarde (€300) plus transactiekosten (€3);
 • Gedurende de looptijd ontvangt u een rentevergoeding van 4% op jaarbasis over de nog niet terugbetaalde Hoofdsom;
 • Gedurende de looptijd (15 jaar) wordt ook een deel van de Hoofdsom afgelost een annuïtair schema. Jaarlijks ontvangt u dus zowel rente als een deel van de Hoofdsom terug;
 • In totaal ontvangt u dus per obligatie €405,00 op een investering van €303,00;
 • Rekening houdend met transactiekosten is uw gemiddelde effectieve rendement 3,9% op jaarbasis.

 

Risico's verbonden aan deze obligatielening
Aan investeringen zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van uw belegging.

Onderstaand vindt u een opsomming van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico's verbonden aan de bouw en installatie van Zonnepark Hee, waaronder lagere elektriciteitsprijzen en/of GVO prijzen, tegenvallende zonnestraling en wantbetaling door energie-afnemende partij;
 • Risico’s verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
 • Overige risico’s, waaronder wetswijzigingen of calamiteiten, interpretatie verschillen met betrekking tot en niet nakomen van contract en overeenkomsten.

Meer informatie over de risico's vindt u in het informatie memorandum van de aanbieder.

 

Belangrijke informatie van DuurzaamInvesteren

 • Investeer pas als u goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid uw investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld wat u niet kunt missen*.

* Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina, de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

 

(c) Zonnepark Hee B.V., de Uitgevende Instelling van de obligatielening

Investeerders

S. Knop
S. Knop
Steun het initiatief
J.A. Ruige
J.A. Ruige
belangstelling
F.G.M. Smoolenaars
F.G.M. Smoolenaars
ondersteuning goed doel
G.B Schaap
G.B Schaap
heel groen idee
C. oosterbaan
C. oosterbaan
ondersteuning project
G.P. van Rijn
G.P. van Rijn
duurzaamheid Terschelling
R. Burrie
R. Burrie
Eilander energie
R. Hogeweg
R. Hogeweg
Als mede-eigenaar van tweede huis op Oosterend, lid van Terschelling Energie en uit sympathie voor dit project.
J. Dijkstra
J. Dijkstra
Meehelpen Terschelling van groene energie te voorzien
A.J. Ruige
A.J. Ruige
Terschelling heeft als doel groener te worden en dat ondersteun ik
J.J. Cupido
J.J. Cupido
Doe mee met Hee en help Terschelling verduurzamen!
P. Lautenbach
P. Lautenbach
Meedoen met het initiatief van Terschelling Energie
E. Dijkema
E. Dijkema
investeren in duurzame energie
H.K. vd Wielen
H.K. vd Wielen
stimuleren duurzaam opwekken
F.J. Tocila
F.J. Tocila
Terschelling Duurzaam
C. Dekker
C. Dekker
promoten van het opwekken van duurzame energie
A. van den Driest
A. van den Driest
Meedoen om Terschelling zelfvoorzienend te maken
M.J. Kosters
M.J. Kosters
meedoen
A. Ruige-Bergsma
A. Ruige-Bergsma
Terschelling duurzaam
M. Knop
M. Knop
Voor Terschelling, door Terschelling
F.A. Van Hall
F.A. Van Hall
Betrokkenheid en bewust groen
G.J. Knop
G.J. Knop
Voor Terschelling, door Terschelling
M.T. Roelink
M.T. Roelink
Duurzaam Terschelling
J.S. Ruige
J.S. Ruige
Duurzame reden
A.J. Wols
A.J. Wols
Veel binding met Terschelling en een recreatie woning op Terschelling, mogelijk in de toekomst elektriciteit in ons huis vanuit opgewekte stroom op Terschelling wat we met elkaar gerealiseerd hebben.
A.W. Hartman
A.W. Hartman
Terschelling duurzaam
S. van de Nieuwegiessen
S. van de Nieuwegiessen
goed initiatief
B. van Laake
B. van Laake
belang Terschelling
G.J. Bruinsma
G.J. Bruinsma
De stroomopbrengst van ons aandeel in het zonnepark is ongeveer gelijk aan het stroomverbruik van ons vakantiehuisje op Terschelling. #energieneutraal
G.G. Hogerheyde
G.G. Hogerheyde
Voor de toekomst
W. Steentjes
W. Steentjes
Toekomst van mijn dochter!

Aanbieder

Zonnepark Hee B.V.
Zonnepark: ca. 1500 zonnepanelen (ca. 394.000 kWh)
Status: Klaar om te bouwen
Voorwaarden voor uitgifte: Dat minimaal €180.000 in de obligatielening wordt geïnvesteerd
Informatie Memorandum: Download informatie memorandum
Obligatievoorwaarden: Download Obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: info@terschellingenergie.nl
DuurzaamInvesteren
Wij zijn ook te vinden op:

DuurzaamInvesteren
Keizersgracht 321
1016 EE Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.