Windproject Nieuwe Niedorp

Windproject Nieuwe Niedorp
Einddatum: 30 november 2017 Minimaal te investeren bedrag: € 500

Investeer nu, ontvang 5,0% rente en versnel de energietransitie in Nederland!

EWT Directwind NL1 B.V. biedt u de mogelijkheid om te investeren in een senior obligatielening verbonden aan het, reeds 1,5 jaar operationele, windproject Nieuwe Niedorp.

Geboden rente 5,00%
Streefbedrag € 600.000
Geïnvesteerd bedrag € 600.000
100%

Beschrijving

 

Vrijstelling van de prospectusplicht
DuurzaamInvesteren heeft een AFM vergunning, waarom dan toch de AFM melding bovenaan de pagina?
Zo is de wet in Nederland. Met een beoogd financieringsbedrag van maximaal €600.000 is deze aanbieding automatisch vrijgesteld van de verplichting om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de Uitgevende Instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de Uitgevende Instelling dat zij hieraan voldaan heeft. Het betreffende ‘AFM informatiedocument’ is beschikbaar rechts op deze projectpagina.

 

Voor de herfinanciering van een, reeds 1,5 jaar operationeel windproject in de gemeente Hollands Kroon geeft EWT Directwind NL1 B.V. een senior (géén achterstelling) 5,0% obligatielening uit met een looptijd van 5 jaar.

 

Samenvatting
De samenvatting op deze pagina biedt een inleiding op het bij de uitgifte van de obligatielening behorende Informatie Memorandum. Geïnteresseerden dienen kennis te nemen van de inhoud van het gehele Informatie Memorandum alvorens een investering in de obligatielening te overwegen.

 

Investeer nu, ontvang 5,0% rente en versnel de energietransitie in Nederland.
De Uitgevende Instelling is voornemens met de uitgifte van deze obligatielening geld vrij te maken voor EWT om te investeren in nieuwe windprojecten.

 

Het windproject "Nieuwe Niedorp"
Het Windproject bestaat uit een EWT DIRECTWIND 52*900HH35 windturbine met een vermogen van 900 kW waarmee circa 300 Nederlandse huishoudens van groene stroom worden voorzien. Het windproject is reeds sinds april 2016 operationeel.

EWT, de leverancier en bouwer van het Windproject, is een internationale toonaangevende fabrikant van windturbines met een vermogen tot 1MW (Mega Watt). Windturbines geleverd door EWT staan bekend om hun betrouwbaarheid, efficiëntie en lage geluidsniveaus.

 

Waar investeer ik precies in?
De obligatielening is verbonden aan de exploitatie van het reeds operationele windproject Nieuwe Niedorp. De verplichtingen onder de obligatielening worden gedekt door de inkomsten uit (i) de verkoop van de opgewekte stroom en Garanties van Oorsprong en (ii) de bijdrage uit de SDE+ subsidie.

 • Het windproject kan circa 300 Nederlandse huishoudens van groene stroom te voorzien;
 • Het windproject is 1,5 jaar operationeel;
 • Het windproject heeft een verwachte technische levensduur van minimaal 20 jaar;
 • De Uitgevende Instelling geniet nog 13 jaar lang van SDE+ subsidie (een bijdrage per opgewekte MWh);
 • Het onderhoud van het windproject worden uitgevoerd door EWT, de leverancier van het windproject, op basis van een langjarig contract.

Meer informatie over de aanbieding vindt u in het informatie memorandum van de aanbieder.

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: EWT Directwind NL1 B.V.
Hoofdsom: Maximaal €600.000
Minimaal €300.000
Nominale waarde: €500 per obligatie (minimale inleg)
Rangorde: Eerste in rang (geen achterstelling).
Rentevergoeding: 5,0% per jaar, gedurende de looptijd van de obligatie
Rentebetaling: Jaarlijks
Looptijd: 60 maanden (5 jaren) vanaf de ingangsdatum (tot maximaal 13 jaar bij uitblijven herfinanciering)
Aflossing: Gedeeltelijk gedurende de Looptijd, gedeeltelijk aan het einde van de Looptijd middels Herfinanciering
Zekerheden: Eerste pandrecht op alle activa en vorderingen van de Uitgevende Instelling en eerste hypotheekrecht op het ten behoeve van de Uitgevende Instelling gevestigde opstalrecht
Transactiekosten: Eenmalig 2,0% (inclusief BTW) over de Hoofdsom bij inschrijving

 

Voor u betekent dit het volgende:

 • U betaalt per obligatie €510 dat is de nominale waarde (€500) vermeerderd met transactiekosten (€10);
 • Gedurende de looptijd ontvangt u jaarlijks €53 aan rente en aflossing;
 • Aan het einde van de looptijd (5 jaar) is de Uitgevende Instelling voornemens de obligatielening te herfinancieren en wordt het nog uitstaande bedrag (€344) afgelost;
 • In totaal ontvangt u dus per obligatie €610 op een investering van €510;
 • Rekening houdend met transactiekosten is uw gemiddelde effectieve rendement 4,5% op jaarbasis.

 

Aflossingscapaciteit en zekerheden

 • Met een geprognotiseerde dekkingsgraad (Debt Service Coverage Ratio) van ca. 1,3 kent de Uitgevende Instelling naar verwachting ruim voldoende kasstromen om de rente- en aflossingsbetalingen aan de obligatiehouders te dekken;
 • De Uitgevende Instelling houdt een financiële reserve (Debt Service Reserve Account) aan van EUR 30.000 (ca. 6 maanden rente en aflossing) om tijdelijke tegenvallers makkelijk op te kunnen vangen;
 • De Uitgevende Instelling beoogt de obligatielening aan het einde van de Looptijd te herfinancieren;
 • Er worden zekerheidsrechten gevestigd ten behoeve van de obligatiehouders om hun rechten te waarborgen in geval van calamiteiten.

 

Risico's verbonden aan deze obligatielening
Investeringen in duurzame energieprojecten worden doorgaans gekenmerkt door een relatief laag risicoprofiel en een goede voorspelbaarheid van kasstromen. Echter, aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van uw belegging.

Onderstaand vindt u een opsomming van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico's verbonden aan de exploitatie van het windproject, waaronder tegenvallende windopbrengst;
 • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
 • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt u in het informatie memorandum van de aanbieder.

 

Belangrijke informatie van DuurzaamInvesteren

 • Investeer pas als u goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid uw investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld wat u niet kunt missen.*

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

 

(c) EWT Directwind NL1 B.V., de Uitgevende Instelling van de obligatielening

Investeerders

R.G. Fetter
R.G. Fetter
pensioenvoorziening
A.W. van Dulst
A.W. van Dulst
Via duurzaaminvesteren heb ik reeds eerder geinvesteerd in Windmolenprojecten. Ben hier tevreden over.
A.J. Maris
A.J. Maris
Duurzaam
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
Sparen met bijvangst milieu
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
Duurzame win-win kans
M.J. Van der Slot
M.J. Van der Slot
Belang van duurzamere samenleving; lage spaarrente
B. Cloin
B. Cloin
Investering
W.B.M. Linssen
W.B.M. Linssen
goed rendement
G. Kroon
G. Kroon
Duurzaamheid icm rentevergoeding
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
Versnellen van de energietransitie.
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
Duurzaam en groen
G. Wermer
G. Wermer
Nuttige en duurzaam
T.J. Stinesen
T.J. Stinesen
Gewoon graag groen investeren
A.J.M. Leenaars
A.J.M. Leenaars
Renderend en duurzaam
C. Waarlé
C. Waarlé
Lage spaarrente
S.E. Nuijten
S.E. Nuijten
Versnelling energietransitie en verwachte renteopbrengst (hoger dan spaarrente)
E.G. Veerman
E.G. Veerman
Goed rendement, weinig risico & goed voor verduurzaming
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
Interesse groene energie<br />Diversificatie portefeuille
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
duurzaamheid en rendement
E.N. Flach
E.N. Flach
onze toekomst
F. Pastoor
F. Pastoor
duurzaam beleggen
E.T.M. Peters
E.T.M. Peters
rendement en duurzaamheid
M. van Hoven
M. van Hoven
Mooi project, mooie rente
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
Goed rendement
Alternatief bankspaar en interesse in groene investeringen.
F.J.M. Beerepoot
F.J.M. Beerepoot
Duurzaamheid
J.H. Motzheim
J.H. Motzheim
Prnsioen
B. Beuving
B. Beuving
meehelpen aan de energietransitie tegen een behoorlijk rendement.
W. Groen
W. Groen
investeren in een duurzame maatschappij. Daarbij mijn investeringen spreiden over de activiteiten (wko, zonne-energie, wind en waterkracht).
C. Brace
C. Brace
bijdragen aan een meer groene samelevening
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
Duurzaam investeren :-)
D.A. Schuurman
D.A. Schuurman
Bevorderen van duurzaamheid
C.H. Koelewijn
C.H. Koelewijn
Bewust duurzaam beleggen
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
rente/duurzaam
S.F.M. Pereboom
S.F.M. Pereboom
Versnelling naar Duurzaam en mijn eigen portomonee
H. Bies
H. Bies
groen liefhebber
H.J.M. de Bock
H.J.M. de Bock
Interesse
C.J.M. Mieras
C.J.M. Mieras
milieu vriendelijk en redelijk rendement
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
Lange termijn belegging. Groene energie.
T.R. Kosicki
T.R. Kosicki
Groen beleggen, rendement
J.H. van Hal
J.H. van Hal
groen en rente
C.H. de Groot
C.H. de Groot
appeltje dorst voor later en schone energie
B.M.M. Wentink
B.M.M. Wentink
Rente en duurzaam
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
Investering
H.J. Burghart
H.J. Burghart
in plaats van beleggen

Aanbieder

EWT Directwind NL1 B.V.
Techniek: Een EWT DIRECTWIND 52*900HH35 windturbine inclusief civiele-en elektrische infrastructuur en alle overige toebehoren
Status: Reeds 1,5 jaar operationeel
Voorwaarden Obligatielening: Dat minimaal €300.000 wordt geïnvesteerd
Zekerheden Obligatielening: Pand- en Hypotheekrecht op activa, vorderingen en opstalrecht van de Uitgevende Instelling 
Informatie Memorandum: Download informatie memorandum
Investerings- overeenkomst: Download voorbeeld
AFM Informatiedocument: Download document
Stel uw vraag: info@ewtdirectwind.com

Inschrijven reservelijst

DuurzaamInvesteren
Wij zijn ook te vinden op:

DuurzaamInvesteren
Keizersgracht 321
1016 EE Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.