Windproject Nieuwe Niedorp

Windproject Nieuwe Niedorp
Einddatum: 30 november 2017 Minimaal te investeren bedrag: € 500

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €600.000 voor de realisatie van het windproject is succesvol gefinancierd.
DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder EWT Directwind NL1 B.V. met dit resultaat.

Geboden rente 5,00%
Streefbedrag € 600.000
Geïnvesteerd bedrag € 600.000
100%

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €600.000 voor de realisatie van het windproject is succesvol gefinancierd. DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder EWT Directwind NL1 B.V. met dit resultaat.

 

Beschrijving van het project
EWT Directwind NL1 B.V. geeft een senior obligatielening uit gedekt door de inkomsten uit de verkoop van de opgewekte stroom, Garanties van Oorsprong (GVO) en bijdrage uit de SDE+ subsidie. Het windproject voorziet circa 300 Nederlandse huishoudens van groene stroom en is sinds april 2016 operationeel.

 

Kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: EWT Directwind NL1 B.V.
Hoofdsom: Maximaal €600.000
Minimaal €300.000
Nominale waarde: €500 per obligatie (minimale inleg)
Rangorde: Eerste in rang (geen achterstelling).
Ingangsdatum: 1 december 2017
Rentevergoeding: 5,0% per jaar, gedurende de looptijd van de obligatie
Rentebetaling: Jaarlijks, voor het eerst te betalen op 1 december 2018
Looptijd: 60 maanden (5 jaren) vanaf de ingangsdatum (tot maximaal 13 jaar bij uitblijven herfinanciering)
Aflossing: Gedeeltelijk gedurende de looptijd, gedeeltelijk aan het einde van de looptijd middels herfinanciering
Zekerheden: Eerste pandrecht op alle activa en vorderingen van de uitgevende instelling en eerste hypotheekrecht op het ten behoeve van de uitgevende instelling gevestigde opstalrecht
Transactiekosten: Eenmalig 2,0% (inclusief BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Effectief rendement: 4,5% rekening houdend met transactiekosten

 

 

Updates:

  • Belangrijke update (15 september 2022): Obligatielening is 8 jaar verlengd tot volledige aflossing per 1 december 2030. De beoogde herfinanciering om de resterende uitstaande hoofdsom is niet tot stand gekomen. De rente is vanaf 1 december 2022 verhoogd naar 6%; 
  • Het betalingschema is op te vragen bij de uitgevende instelling via crowdfunding@ewtdirectwind.com
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default.

 

Heeft u vragen?

 

Aanbieder

EWT Directwind NL1 B.V.
Techniek: Een EWT DIRECTWIND 52*900HH35 windturbine inclusief civiele-en elektrische infrastructuur en alle overige toebehoren
Status: Reeds 1,5 jaar operationeel
Voorwaarden Obligatielening: Dat minimaal €300.000 wordt geïnvesteerd
Zekerheden Obligatielening: Pand- en Hypotheekrecht op activa, vorderingen en opstalrecht van de Uitgevende Instelling 
Informatie Memorandum: Download informatie memorandum
Investerings- overeenkomst: Download voorbeeld
AFM Informatiedocument: Download document
Stel uw vraag: crowdfunding@ewtdirectwind.com

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.