HalloStroom Portefeuille Zonnestroomsystemen (SPV4)

HalloStroom Portefeuille Zonnestroomsystemen (SPV4)
Einddatum: 25 oktober 2017 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Dit project is geheel afgelost
De beoogde €600.000 voor de exploitatie van ca. 134 zonnestroomsystemen op daken van particuliere huiseigenaren is succesvol gefinancierd.
DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder HalloStroom Huur Zon IV B.V. met dit resultaat.

Geboden rente 5,50%
Streefbedrag € 600.000
Geïnvesteerd bedrag € 600.000
100%

Beschrijving

Dit project is geheel afgelost
De beoogde €600.000 voor de exploitatie van ca. 134 zonnestroomsystemen op daken van particuliere huiseigenaren is succesvol gefinancierd. DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder HalloStroom Huur Zon IV B.V. met dit resultaat.

 

Beschrijving van het project
HalloStroom Huur Zon IV B.V. geeft een obligatielening uit gedekt door de inkomsten uit huuropbrengsten van de portefeuille van ca. 134 zonnestroomsystemen. De zonnestroomsystemen zijn reeds allen verhuurd voor 10 jaar aan particuliere woningeigenaren.

 

Kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: HalloStroom Huur Zon IV B.V.
Hoofdsom: €600.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie (minimale inleg)
Kenmerken: Seniore positie (geen achterstelling)
Ingangsdatum: 4 oktober 2017
Rentevergoeding: 5,5% per jaar
Rentebetaling: Jaarlijks, voor het eerst te betalen op 4 oktober 2018
Looptijd: 24 maanden (2 jaren) vanaf de ingangsdatum
Aflossing: Ineens, aan het einde van de Looptijd
Zekerheden: Pandrechten op o.a. de activa (systemen) en huurcontracten
Transactiekosten: 0,7% van de nominale waarde
Effectief rendement: 5,1% rekening houdend met transactiekosten

 

Laatste update (24 september 2021)

  • HalloStroom heeft deze lening, samen met leningen uit andere SPV’s (1 t/m 7), op 9 augustus 2018 vervroegd afgelost. Op deze datum is de rente vanaf de meest recente rentebetaling tot 9 augustus 2018, en het openstaande bedrag van de lening aan investeerders overgemaakt.
  • Investeerders hebben op 3 augustus 2018 hierover bericht gehad van de uitgevende instelling.
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default.

 

Heeft u vragen?

 

Aanbieder

HalloStroom Huur Zon IV B.V.
Portefeuille: Zonnestroomsystemen op daken van particuliere woningeigenaren
Status: Systemen zijn voor 10 jaar verhuurd aan particuliere woningeigenaren
Voorwaarden Obligatielening: Streefbedrag van €600.000 is geïnvesteerd
Zekerheden Obligatielening: Pandrechten op Zonnestroomsystemen, huidige en toekomstige vorderingen, en op de bankrekeningen van de Uitgevende Instelling
Investerings- overeenkomst: Download voorbeeld
Informatie Memorandum: Download informatie memorandum
Stel uw vraag: crowdfunding@hallostroom.nl

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.